Didaktikens verktyg

Didaktikens verktyg

Texter och program om att lära och undervisa multimodalt.

Teknik och lärande

Professor Ulf P Lundgrens text är en historisk exposé över hur hur teknisk och pedagogisk utveckling samspelat.

Didaktisk design

Professor Staffan Selanders text berättar om digitala verktyg för undervisning och lärande. Här finns också en modell över lärande.

Så bidrar program

Olika verktyg - som program, texter, bilder, länkar samspelar i lärande.

Forskare om IKT

"Det är helt galet hur långsamt det gått!"

Elza Dunkels är lektor i pedagogik vid Umeå universitetoch är mycket kritisk till att den tekniska utvecklingen fått så dåligt genomslag i skolan.

Teknik och lärande

Skriften och det kollektiva minnet

Teknik och lärande

Individualisering och utbildningsteknologi

Teknik och lärande

Skolan som institution

Didaktisk design

Modell för lärande

Tv- och radioprogram

Vi har valt klipp ur program som tar upp aspekter ur de båda professorernas texter.