TV

Barnet och orden - om språk i förskolan

Barnet och orden - om språk i förskolan

Om Barnet och orden - om språk i förskolan

Förskolan har en enastående möjlighet att vara den plats där barns intresse för ord och andra språkliga uttryck utvecklas, och där deras naturliga språkglädje ska uppmuntras och stimuleras. Vi tar upp hur det verbala språket utvecklas, hur man arbetar när barnen i en grupp talar flera språk, hur språkstörningar tidigt kan upptäckas och behandlas, och hur barn med funktionshinder finner sina individuella former för kommunikation. Eftersom vuxnas eget språk påverkar barnen vänder vi oss inte bara till de som arbetar inom förskolan, utan även till alla andra vuxna som finns i barnens omgivning.

Till senaste programmet

Spela/Pausa Barnet och orden - om språk i förskolan: Allra första språket

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Allra första språket

Avsnitt 1 av 8

Produktionsår:
2006
Längd:
27:55
Tillgängligt till:

Om det lilla barnets första kontakt med förskolan och vad som händer när barnet lämnar hemmets trygga vrå. Vi har besökt en förskola i Enskede där man utvecklat ett verktyg som gör det enklare för personalen att registrera barnens språkliga framsteg när de bygger relationer med andra barn och vuxna. Musik är en viktig del av barns språkutveckling. På musikförskolan Solstrålen visar man hur musiken kan vara närvarande i alla aktiviteter. Lowe Östberg samtalar med Elisabeth Frykhammar från Lärarhögskolan, och författaren Inger Sandberg talar om högläsning och joller.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Nyckelord:
Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkinlärning, Språkundervisning, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Barnet och orden - om språk i förskolan

Barnet och orden - om språk i förskolan: Allra första språket
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
27:55
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Allra första språket

Avsnitt 1 av 8

Hur kan man som förskollärare hjälpa de minsta barnen att utveckla sitt språk?

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Barn är rika på språk
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:04
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Barn är rika på språk

Avsnitt 2 av 8

Hur ska man bemöta barn från flerspråkiga familjer? Vi har besökt tre förskolar som har olika syn på detta.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Vad är det som hindrar?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:03
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Vad är det som hindrar?

Avsnitt 3 av 8

Om olika typer av språkstörningar och språkförsening.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Alla ska med
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
27:53
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Alla ska med

Avsnitt 4 av 8

Om språkstimulans för barn med funktionshinder. Vi möter Ossian som har Downs syndrom och Emilie som är blind.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Fingertopparnas språk
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:02
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Fingertopparnas språk

Avsnitt 5 av 8

Hur kommunicerar barn som varken ser eller hör? Vi träffar Felix som är dövblind.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Lära läsa tidigt
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:07
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Lära läsa tidigt

Avsnitt 6 av 8

Är det förskolans uppgift att lära barn att läsa? Och hur ska det i så fall gå till?

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Vuxet och vildvuxet språk
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:05
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Vuxet och vildvuxet språk

Avsnitt 7 av 8

Barn som säger fula ord i förskolan tillrättavisas. Men vem säger till personal som skäller på barnen? Om effekterna vuxnas språk och beteende har på barnen.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Språkets gåta
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:09
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Språkets gåta

Avsnitt 8 av 8

Hur går det till när barn lär sig att tala?

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

UR Samtiden - Gränslöst lärande: Förnya med mobil teknik
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
43:01
TVUR Samtiden - Gränslöst lärande

Förnya med mobil teknik

Vår relation ändrar sig radikalt med de digitala teknikernas utveckling, och våra sätt att lära ut måste också förändras. Om detta föreläser William Rankin, chef för pedagogisk utveckling på Abilene Christian University i USA. Idag bär elever runt på gratis teknologi i fickan, som för fem år sedan skulle kostat flera miljoner, säger han.

Skolministeriet: När undervisningen överlåts åt främmande makt
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:32
RadioSkolministeriet

När undervisningen överlåts åt främmande makt

Falkenbergs gymnasium har en lärare i kinesiska som är betald av Kina. Om eleverna ställer känsliga frågor om händelser i Kinas moderna historia kan läraren inte svara utan hänvisar till internet. Det kallas för "konfuciusklassrum" och fenomenet sprids över hela världen. Kritiker menar att det rimmar illa med skolans demokratiska uppdrag att låta Kina styra undervisningen i svenska klassrum på det här sättet.