TV

Barnet och orden - om språk i förskolan

Barnet och orden - om språk i förskolan

Om Barnet och orden - om språk i förskolan

Förskolan har en enastående möjlighet att vara den plats där barns intresse för ord och andra språkliga uttryck utvecklas, och där deras naturliga språkglädje ska uppmuntras och stimuleras. Vi tar upp hur det verbala språket utvecklas, hur man arbetar när barnen i en grupp talar flera språk, hur språkstörningar tidigt kan upptäckas och behandlas, och hur barn med funktionshinder finner sina individuella former för kommunikation. Eftersom vuxnas eget språk påverkar barnen vänder vi oss inte bara till de som arbetar inom förskolan, utan även till alla andra vuxna som finns i barnens omgivning.

Till senaste programmet

Spela/Pausa Barnet och orden - om språk i förskolan: Barn är rika på språk

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Barn är rika på språk

Avsnitt 2 av 8

Produktionsår:
2006
Längd:
28:04
Tillgängligt till:

Det är en myt att barn, som föds i familjer där det talas flera språk, skulle ha svårt att lära sig svenska korrekt. Tvärtom har dessa barn bättre förutsättningar att lära sig många språk, än barn från enspråkiga miljöer. Vi möter David som har tre språk. Svenska får han bara tala i förskolan, hemma är det arabiska och syrianska som gäller. Vi har även besökt tre förskolor som har olika sätt att bemöta flerspråkighet. Lowe Östberg talar med Lena Aronsson, utbildningsledare på förskolorna i Södertälje. Hon menar att det är viktigare att tänka på vad barnen har med sig in i förskolan än vad de saknar.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Nyckelord:
Flerspråkighet hos barn, Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Barnet och orden - om språk i förskolan

Barnet och orden - om språk i förskolan: Allra första språket
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
27:55
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Allra första språket

Avsnitt 1 av 8

Hur kan man som förskollärare hjälpa de minsta barnen att utveckla sitt språk?

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Barn är rika på språk
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:04
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Barn är rika på språk

Avsnitt 2 av 8

Hur ska man bemöta barn från flerspråkiga familjer? Vi har besökt tre förskolar som har olika syn på detta.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Vad är det som hindrar?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:03
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Vad är det som hindrar?

Avsnitt 3 av 8

Om olika typer av språkstörningar och språkförsening.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Alla ska med
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
27:53
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Alla ska med

Avsnitt 4 av 8

Om språkstimulans för barn med funktionshinder. Vi möter Ossian som har Downs syndrom och Emilie som är blind.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Fingertopparnas språk
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:02
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Fingertopparnas språk

Avsnitt 5 av 8

Hur kommunicerar barn som varken ser eller hör? Vi träffar Felix som är dövblind.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Lära läsa tidigt
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:07
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Lära läsa tidigt

Avsnitt 6 av 8

Är det förskolans uppgift att lära barn att läsa? Och hur ska det i så fall gå till?

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Vuxet och vildvuxet språk
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:05
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Vuxet och vildvuxet språk

Avsnitt 7 av 8

Barn som säger fula ord i förskolan tillrättavisas. Men vem säger till personal som skäller på barnen? Om effekterna vuxnas språk och beteende har på barnen.

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barnet och orden - om språk i förskolan: Språkets gåta
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:09
TV Barnet och orden - om språk i förskolan

Språkets gåta

Avsnitt 8 av 8

Hur går det till när barn lär sig att tala?

 • 2006
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

UR Samtiden - Luft tar också plats - NO i skolan: Att utveckla elevernas lust till matematik
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
25:49
TVUR Samtiden - Luft tar också plats - NO i skolan

Att utveckla elevernas lust till matematik

Cecilia Eriksson, matematiklärare på Alfaskolan i Solna, är 2012 års mottagare av Ingvar Lindqvists matematikpris. Grunden, säger hon, är en verksamhet som omfamnar alla. Hennes syn på matteundervisningen genomsyrar allt hon gör i skolan.

Lärarrummet: Sara och Ola på Kunskapsakademin
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
RadioLärarrummet

Sara och Ola på Kunskapsakademin

Sedan fyra år tillbaka driver Sara Albecker och Ola Westman Kunskapsakademin, en friskola på Alnön utanför Sundsvall. Här bedrivs mycket av undervisningen i projektform i samarbete med näringsliv och organisationer.