TV

Barn av sitt språk

Barn av sitt språk

Om Barn av sitt språk

Elever på låg- och mellanstadiet ska bli läsande, skrivande och talande språkliga entusiaster. Att kunna läsa är mycket mer än att bara koda av texten. Det är att kunna tolka texten, läsa mellan raderna och ifrågasätta. Det är att kunna omsätta den till en muntlig berättelse, skriva om den med penna eller tangentbord, göra den till sin. Här ges i fem program handfast vägledning i hur ett språkutvecklande arbete kan bedrivas i grundskolan. Vi tar bland annat upp vikten av högläsning och gemensam läsning, dilemmat att förstå och kunna skriva texter på andra språk och att tala inför grupp. Vidare berättas det om konsten att väcka lärares intresse för skönlitteratur och på så sätt bana väg för boken in i klassrummet.

Till senaste programmet

Spela/Pausa Barn av sitt språk: Hela skolan läser

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Hela skolan läser

Avsnitt 1 av 5

Produktionsår:
2010
Längd:
28:03
Tillgängligt till:

I Rannebergsskolan i Angered ser man den skönlitterära boken som den bästa källan till kunskap. Därför ägnar alla klasser en och en halv timme varje morgon åt högläsning. Skolans hjärta är biblioteket där de där de traditionella läroböckerna fått lämna plats för de skönlitterära. Resultatet i form av språklig medvetenhet och lust till läsning bland eleverna har inte låtit vänta på sig.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska
Nyckelord:
Böcker och läsning, Läsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Svenska språket, Undervisning, Undervisning i svenska
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Barn av sitt språk

Barn av sitt språk: Hela skolan läser
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:03
TV Barn av sitt språk

Hela skolan läser

Avsnitt 1 av 5

I Rannebergsskolan i Angered börjar klasserna varje morgon med en och en halv timmes högläsning.

  • 2010
  • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barn av sitt språk: Körlings barn
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:05
TV Barn av sitt språk

Körlings barn

Avsnitt 2 av 5

Vi följer läraren Anne-Marie Körling som drabbades av en stor sorg som gjorde henne ordlös . Räddningen blev poeten Tomas Tranströmers diktning. Hon har många tankar om lärarens roll.

  • 2010
  • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barn av sitt språk: På väg mot ett andra språk
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
27:57
TV Barn av sitt språk

På väg mot ett andra språk

Avsnitt 3 av 5

För andraspråkselever kan det abstrakta språket i en faktatext sätta stopp för all inlärning. Vi träffar läraren Meta Hylén och hennes arbetslag som utvecklat en egen metod för språkanalys och textbearbetning.

  • 2010
  • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barn av sitt språk: Tala inför klass
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:01
TV Barn av sitt språk

Tala inför klass

Avsnitt 4 av 5

Att framträda muntligt inför andra kan upplevas som en fasa. Därför är det viktigt att barn från första klass får verktyg att göra den muntliga framställningen till något som alla ser fram emot. Vi träffar lärare och elever på skolor i Karlskoga, Luleå och Tyresö.

  • 2010
  • Lärarfortbildning
Beskrivning
Barn av sitt språk: Kämpar för boken
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
27:58
TV Barn av sitt språk

Kämpar för boken

Avsnitt 5 av 5

Lärare behöver påfyllning av idéer och praktiska exempel på hur man arbetar med skönlitteratur i klassrummet. Det visar Läskampanjen i Botkyrka som började som ett projekt men som nu är en permanent verksamhet.

  • 2010
  • Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

I love språk - samtal: Obehöriga lärare, ett problem?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
27:56
TVI love språk - samtal

Obehöriga lärare, ett problem?

Skolorna får allt svårare att hitta behöriga lärare. Men vad är egentligen problemet? Och går regeringens nya mål att uppnå?

Skolministeriet: Nätmobbningen och skolan
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
RadioSkolministeriet

Nätmobbningen och skolan

Allt fler barn mobbas via dator och mobiltelefon. Vad kan skolan göra för att motverka den här typen av mobbning?