TV

UR Samtiden - Odla i vatten

UR Samtiden - Odla i vatten

Om UR Samtiden - Odla i vatten

Mat odlad i vatten är tveklöst den del av livsmedelssektorn som växer snabbast i världen. På många håll har den stora efterfrågan på mat från havet resulterat i rovdrift och utfiskning av vilda bestånd. Odlad fisk passerar när som helst den vildfångade i mängd. Men hur går det att öka volymerna i den takt som behövs - och ändå driva ett hållbart vattenbruk? Vad finns det för hinder? För möjligheter? Seminariet försöker ge svar på frågor kring detta. Det spelades in på Göteborgs universitet i februari 2011. Moderator är Anders Carlberg. Arrangör är Kungsfenan.

Till första programmet

UR Samtiden - Odla i vatten: Fiskodling i Norge

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Fiskodling i Norge

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Norge är exporten inte bara stor, utan rent av en förutsättning för fiskerinäringen. Det säger Lisbeth Berg Hansen, norsk fiskeri- och kustminister. Hade bara norrmännen ätit den norska fisken, hade de behövt äta fyra portioner sjömat om dagen. Året om. Allihop. Och det hade, som fiskeriministern uttrycker det, blivit en aning ensidigt. Den norska fiskhållningen är en viktig förebild för den svenska. Men vad är det norrmännen gör rätt? Bland annat ser man där verkligen fisket som en viktig näring som en av förutsättningarna för samhället, menar Lisbeth Berg Hansen. Och det finns goda förutsättningar för det. Den brukbara havsarealen är sex gånger så stor som motsvarande yta på land.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Naturbruk > Jakt och fiske
Ämnesord:
Fiske, Fiskodling, Norge
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Odla i vatten

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Inledning

Vi betraktar Norge som en storebror och en föregångare när det gäller vattenbruk. Så inleder moderatorn Anders Carlberg seminariet. Han menar att Norge och Sverige har mycket att lära av varandra. Seminariet spelades in på Göteborgs universitet i februari 2011. Moderator: Anders Carlberg. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Framtiden och konsumenten

En lax är en simmande grönsak. Det säger Jana Pickova, professor i livsmedelskunskap på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Sardiner, makrill, lax och sill är exempel på fet fisk som är bra inte bara för oss, utan också som foder för andra fiskar. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Framtidens vattenbruk i Sverige

En förutsättning för ett hållbart vattenbruk är tillgänglighet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C). I sin roll som landsbygdsminister arbetar han för fisk som både råvara och arbetsmöjlighet. Landsbygden har oändliga möjligheter, säger han, och menar att vi måste öka fokus på hur maten skapas. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Fiskodling i Norge

I Norge är exporten inte bara stor, utan rent av en förutsättning för fiskerinäringen. Det säger Lisbeth Berg Hansen, norsk fiskeri- och kustminister. Hade bara norrmännen ätit den norska fisken, hade de behövt äta fyra portioner sjömat om dagen året om. Den norska fiskhållningen är en viktig förebild för den svenska. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Hållbart vattenbruk - vad är det?

Norge har bättre förutsättningar än Sverige för vattenbruk, säger Anders Kiessling, professor på Institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. En bra plattform för att diskutera lösningar, menar han, och pekar på att odling av fisk ger kväve - som andra branscher skriker efter. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Vad ligger i framtidens fiskdisk?

Fördelarna med att utöka de etablerade arterna i havet är att vi vet vad vi får, säger Thrandur Björnsson, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet. Vill man etablera nya odlingsarter uppstår en rad problem, nya sjukdomar kan drabba bestånden och miljön påverkas. Han ger exempel på fiskodlingar som är hållbara och andra som inte är det. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Samtal om framtidens fiskodlingar

Samarbeten, kunskap som både företag och forskare bygger upp, är lösningen för att få en hållbar fiskodling. Det säger säger marinbiologen Susanne Lindegarth från Göteborgs universitets Mare Novum. Hon är samtalsledare för ett samtal om framtidens fiskodlingar. Lite skämtsamt ställs frågan hur vi får svensk fisk i svensk disk? Eller egentligen: hur får vi ett hållbart svenskt vattenbruk? Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Norges erfarenheter av torskodling

Geir Lasse Taranger, norsk forskare från Havsforskningsinstitutet, har forskat om torsk i tio år. Han visar hur utsättningen av miljontals torskyngel nu har börjat ge resultat. Torskfisket kan genom detta återhämta sig. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Fiske och fiskodling

Vi är bra på att fiska i Norge. Det menar Kjell Midling, forskare på Nofima i Tromsö i Nordnorge. Men vi kan bli bättre, flinkare, säger han. Kjell Midling ser fisket i ett mycket långt perspektiv. Han visar bland annat film om hur de fångar torsk på en plats, och flyttar den till ett annat, slutet område. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Storskalig odling av miljömusslor

Växtplankton fungerar som gröda för musslorna. Och musslorna fungerar som betesdjur. Det säger marinekologen Odd Lindahl, vid Göteborgs universitet. Han menar att musselodlingar inte skadar miljön, eftersom de inte lämnar en massa restprodukter efter sig utan är en naturlig del av ekosystemet. Arrangör: Kungsfenan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Intervju med Christina Stenberg

Christina Stenberg, vd för Kungsfenan, menar att det går att odla fisk och skaldjur miljövänligt också i Sverige. Hon intervjuas i en paus av Ralf Persson, UR Samtiden.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TVUR Samtiden - Odla i vatten

Intervju med ostronodlaren Karl Johan Smedman

I Norge är exporten inte bara stor, utan rent av förutsättning för fiskerinäringen. Den norska fiskhållningen är idag en viktig förebild för den svenska. Men det går att odla storskaligt och miljövänligt också i Sverige. Det menar Karl Johan Smedman, ostronodlare på Sydkoster, i en intervju med UR Samtidens Ralf Persson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Hörsel - begränsningar och möjligheter

Hörselpriset 2012

Stora hörselpriset 2012 tilldelas otologen Helge Rask-Andersen för hans forskning kring innerörats hemligheter som banat väg för utvecklingen av hörselimplantat och behandling av bland annat Menières sjukdom. Här berättar han om sin forskning och visar unika bilder på det mänskliga hörselorganet.

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioBildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?