TV

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Om UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Hur ska vi bete oss mot utomjordingarna om vi hittar dem? Är norska rent språkvetenskapligt ett språk? Och hur ser mötet ut mellan invandrare från Mellanöstern och svensk nykterhetsrörelse? Vid Humanist- och teologdagarna i Lund 2011 får bland annat dessa frågor svar, och vi får även en tillbakablick på guld- och stämpelklockornas tid och vi får veta hur man "detoxar" garderoben. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011: Spola kröken

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Spola kröken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Dan-Erik Anderssons barndomshem fanns ingen sprit men där fans en halvgud som hette Olof Palme. I dag är Dan-Erik Andersson forskare och universitetslektor i mänskliga rättigheter och varje jul frågar han sin far, som avgav nykterhetslöfte vid 13-års ålder, om han inte ska ta sig en jävel. Efter att pappan, som alltid svarar nej, blev invald i styrelsen för "Svenska invandrare mot narkotika" tillsammans med "en neger och en muhammedan" har Dan-Erik Andersson forskat kring mötet mellan invandrare från Mellanöstern och svensk nykterhetsrörelse. Han talar om en växande nykterhetsrörelse och en värdegemenskap.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Alkoholfrågor, Invandrare, Nykterhetsrörelsen, Nykterism, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Döden som njutning

Johan Stenström, professor i litteraturvetenskap, menar att operamediet har en oerhörd förmåga att beröra publiken. Oavsett om livet upphör på slagfältet, i sjuksängen, på grund av droger eller genom en avrättning så uppfattas döden med musikens makt som ädel till skillnad från verklighetens råa övergång till dödsriket. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Filosofen och utomjordningen

Universum är stort och tar lång tid att leta igenom för att försäkra sig om att det finns eller inte finns intelligent liv på andra planeter än jorden. Det säger Erik Persson, doktor i praktisk filosofi och medlem i astrobiologigruppen vid Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

När blir dialekt ett språk?

Är norska rent språkvetenskapligt ett språk? Nja, svarar Henrik Rosenkvist, forskare och docent i nordiska språk, som vet hur man skiljer en dialekt från ett språk och en meor från en mor. Han går igenom språk, dialekter och mellanting i Skandinavien. Inspelat vid Humaniwst- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Spola kröken

I Dan-Erik Anderssons barndomshem fanns ingen sprit, eftersom hans pappa var nykterist. Efter att pappan blev invald i styrelsen för "Svenska invandrare mot narkotika" tillsammans med "en neger och en muhammedan" har Dan-Erik Andersson forskat kring mötet mellan invandrare och svensk nykterhetsrörelse. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Har väst flyttat öst?

Barbara Törnquist-Plewa, forskare, professor och föreståndare för Centrum för Europaforskning, menar att mindervärdeskomlex i öst kan spåras tillbaka till medeltiden men att "ödesgemenskapen" som många Östeuropéer har känt nu håller på att lösas upp. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Övergångar i Bibelns landskap

Det finns många klagovisor som räddats från platser som skövlats och Bibelns klagovisa bör ses som just överlevandelitteratur och läsas på samma sätt som vi läser till exempel Anne Frank och Primo Levi. Det tycker Jesper Svartvik, professor i religionsteologi i Lund och Jerusalem. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Är goda råd för dyra?

Matcoach, sexcoach, hundstylist - listan över vilka experter man kan få hjälp av är lång. Karin Salomonsson, forskare i etnologi och prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper, berättar om coacher, shoppingexperter och stylister i samtidens konsumtionskultur. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Vad är en industri?

Om guldklockor och stämpelklockor, men också om teglet på operahuset i Sydney handlar det när Robert Willim, docent i etnologi och verksam konstnär, talar om framtidens arbete i en globaliserad värld. Nu suddar vi åter ut gränserna mellan arbete och fritid. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Hur ska man bete sig mot aliens?

Hur ska vi bete oss mot utomjordingar om vi hittar dem? Ska vi behandla intelligenta varelser bättre än dem som kanske är mindre smarta? Det är frågor som Erik Persson, doktor i praktisk filosofi och en av medlemmarna i astrobiologigruppen vid Pufendorfinstitutet, funderat över.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Kärlek och död på operascenen

Operakonsten ger uttryck för det mest avgörande i livet. All opera handlar om kärlek och nästan alla handlar om död, säger Johan Stenström, professor i litteraturvetenskap, som menar att operamediet har en oerhörd förmåga att omedelbart beröra publiken.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2011

Skillnader i skandinaviska språk

I Skandinavien finns det många likheter och olikheter när det handlar om språk. Språkljud, ordföljd och betydelse kan skifta stort. Henrik Rosenkvist, forskare och docent i nordiska språk, vet hur man skiljer en dialekt från ett språk och en "meor" från en mor.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVEn bok, en författare

En misstänkt liten kanelgiffel

Herman Wicksell är en mästare på att manipulera sin omgivning. Han är också bipolär, har tvångstankar och är rädd för allt som kommer från England. I ”En misstänkt liten kanelgiffel” berättar journalisten Karl-Johan Karlsson om Hermans vardag som inte är lik någon annans. Intervjuare: Hélène Benno.

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioBarnaministeriet dokumentär

För dom är jag bara tjock

När Albin var 14 år började hans lever visa sämre värden på grund av övervikt. Han bestämde sig för att försöka bli smal och fick hjälp av Rikscentrum Barnobesitas vid Karolinska universitetssjukhuset, som även årligen ordnar ett sommarläger för överviktiga ungdomar.