TV

UR Samtiden - 2020 års skola

UR Samtiden - 2020 års skola

Om UR Samtiden - 2020 års skola

Sveriges skolor har den senaste tiden fått ett nytt regelverk: ny skollag, ny läroplan, nya kursplaner, nytt betygssystem och ny lärarutbildning; förändringar som introducerats i snabb takt. Bakgrunden till förändringarna är att den svenska skolan under flera år präglats av minskat resultat. I en serie samtal på Stockholms universitet samlas lärare, lärarutbildare, studenter, forskare, skolansvariga och fackliga företrädare för att diskutera lösningar och framtiden för den svenska skolan. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - 2020 års skola: Från problem till förebild
 1. I dag är det som sagt representanter-

 2. -från facket och arbetsgivarna
  som ska få komma till tals.

 3. Det ska bli intressant, tycker jag-

 4. -och många med mig, antar jag.

 5. Vad jag förväntar mig-

 6. -är att ni ska vara konkreta,
  ni ska vara kreativa-

 7. -och ni ska vara framtidsinriktade.

 8. Ni ska komma med goda lösningar
  på de problem och utmaningar-

 9. -som dagens skola och lärarutbildning
  kan sägas ha, eller stå inför.

 10. På plats har vi Metta Fjelkner,
  ordförande för Lärarnas riksförbund.

 11. Eva-Lis Sirén,
  ordförande för Lärarförbundet.

 12. Lotta Edholm,
  skolborgarråd i Stockholms stad.

 13. Och vi har Marcus Strömberg
  som är vd för Academica. Academedia.

 14. Academedia. Var det rätt betoning?
  Tack.

 15. Har man lärt sig uttala det
  så växer det.

 16. Vad jag har lärt mig är att detta är
  Sveriges största utbildningsföretag.

 17. Fyrtiotusen elever ingår.

 18. Man har tvåhundrafemtio
  skolor eller enheter.

 19. Så det är ingen liten arbetsgivare
  som sitter här till höger om mig.

 20. Ni fyra som är dagens huvudpersoner
  ska alldeles snart få ta till orda.

 21. I nyss nämnd ordning som ni sitter.

 22. Ni får sju minuter till ert
  förfogande till ert första inlägg.

 23. Presentera er syn och era idéer-

 24. -om hur lärarutbildning och skola
  ska kunna bli så bra som vi önskar.

 25. Med strålande elevresultat.
  En skola som är likvärdig för alla.

 26. En lärarutbildning av toppkvalitet-

 27. -med de allra bästa villkor-

 28. -som en lärare kan önska sig.

 29. Men först så vill jag nämna att vi
  har den här trehövdade skaran-

 30. -till vänster om mig. Från
  Stockholms universitet samtliga.

 31. Det är vicerektor Anders Gustavsson
  som ägnar merparten av sitt liv-

 32. -åt lärarutbildningen.

 33. Det är universitetsadjunkt Harriette
  Persson, som är lärarutbildare-

 34. -och sen har vi
  lärarstudenten Ebbe Nyman.

 35. De har till uppgift också-

 36. -att vara såna här...

 37. -Ja, vad ska jag kalla er?
  -Kritiska granskare.

 38. Ni ska komma med snärtiga frågor-

 39. -om vad som är mest krusialt.

 40. Det ska vara relativt stort utrymme
  för publiken-

 41. -att komma till tals och ställa
  frågor och komma med synpunkter.

 42. Två mikrofoner kommer att finnas.

 43. Ni behöver bara vifta-

 44. -för att Sofia och Eva
  ska komma med dem-

 45. -så vi får höra vad ni har att säga.

 46. Med det så sparkar vi i gång.

 47. Jag lämnar ordet till dig, Metta.
  Varsågod.

 48. Tack. Det är inte lätt att börja en
  sån här runda, men jag ska försöka.

 49. Med uppmaningen att vara konkret,
  kreativ och framtidsinriktad-

 50. -har jag fått sju minuter på mig.
  Stoppa mig när jag pratat så länge.

 51. Tack för att ni har ordnat
  den här samtalsserien-

 52. -som har sin utgångspunkt i dag från
  där vi sitter på arbetstagarsidan-

 53. -och arbetsgivarsidan, vilket ger ett
  visst fokus åt såna här panelsamtal.

 54. Så blir det när representanter som vi
  sitter här.

 55. Konkret och kreativ och
  framtidsinriktad ska jag vara-

 56. -men med utgångspunkten i historien.

 57. Utgångspunkten, som vi alla vet
  och som står i inbjudan-

 58. -det är de sjunkande elevresultaten.

 59. Tolv procent av årskurs nio klarar
  inte behörigheten till gymnasiet.

 60. Vi vet att skolan inte är likvärdig.

 61. Det beror på var man bor, socialt-
  och etniskt ursprung för eleverna.

 62. Det är ett faktum att det inte
  bara är det geografiska och etniska-

 63. -som spelar roll för resultaten-

 64. -utan också föräldrarnas inkomst
  spelar roll för elevresultaten.

 65. Det förvånade mig
  att det kunde spela så stor roll.

 66. Det handlar
  om lärarutbildningens kvalitet.

 67. Jag har haft synpunkter på den.

 68. Arbete har satts i gång för att öka
  attraktiviteten i lärarutbildningen-

 69. -men också öka kvaliteten i den.

 70. Sen kommer vi till det
  som jag ur fackligt perspektiv-

 71. -vill lyfta fram, och det är den
  ohållbara situationen med lärarlöner-

 72. -som ligger nästan allra sist
  ur ett OECD-perspektiv.

 73. Spelar lärares löner och lärares
  villkor roll för elevernas resultat?

 74. Jag vill sticka ut hakan och säga:
  Ja, det spelar roll.

 75. Vill man motbevisa detta kan man ha
  en diskussion kring det här-

 76. -under senare delen av dagen
  om att det inte spelar roll.

 77. Det spelar roll vem som blir lärare
  och det spelar roll-

 78. -för förutsättningarna
  för undervisningen.

 79. När det handlar om lärares
  möjligheter att undervisa-

 80. -så vill jag påstå-

 81. -att det spelar roll
  hur stora grupper man undervisar.

 82. Det spelar roll vilken behörighet
  som läraren besitter.

 83. Det spelar väldigt stor roll att man
  kan de ämnen man undervisar i-

 84. -och att man har ämnenas didaktik
  med sig i undervisningen.

 85. Om detta har det inte rått enighet.

 86. För tio år sen var det nåt
  man inte tyckte var rätt.

 87. Nu börjar det falla på plats,
  och det är jag väldigt glad för.

 88. Jag är glad för att kunna påverka
  lärarutbildningen rent konkret.

 89. Jag är vice ordförande
  på lärarhögskolan i Kristianstad.

 90. Vi samarbetar med Lunds universitet.

 91. En helt ny ämneslärarutbildning
  på neutral plats.

 92. Så måste det vara i såna sammanhang.

 93. Det är Campus Helsingborg som är
  platsen för denna nya utbildning.

 94. Där ägnar vi i dagarna väldigt,
  väldigt mycket tid åt att diskutera-

 95. -ämnen, ämnesinnehåll och didaktik.

 96. Men hur mycket vi än diskuterar detta
  så kommer det slutligen-

 97. -om vi ska få sökande, att spela roll
  om de här utbildningarna-

 98. -rent lönemässigt kommer att
  kunna konkurrera med utbildningar-

 99. -inom andra akademiska yrken.

 100. Vi har två arbetsgivarrepresentanter
  med här-

 101. -från kommunal och privat sida.

 102. Jag vill påminna oss om att när
  riksdagsmännen satte sina löner 1966-

 103. -så ville man ha en motsvarande
  kompetens i det offentliga-

 104. -som man ville jämföra sig med
  löne-, ansvars-, och statusmässigt.

 105. Då riktade man blicken mot adjunkten.

 106. Det var lärare på gymnasiet och
  högstadiet som kallades adjunkter.

 107. Riksdagsmännen sa:
  "Så hög lön som de har"-

 108. -"vill vi också ha." Det fick man.

 109. I dag har riksdagsmännen 56 500,
  det har ni kunnat läsa i tidningen.

 110. För att nå upp i en...

 111. För en 55-årig ämneslärare
  på gymnasiet-

 112. -ligger medellönen i dag
  på strax över 27 000.

 113. Detta spelar roll.

 114. Därför ser jag fram emot
  avtalsrörelser och ansvarstagande-

 115. -från de kommunala arbetsgivarna,
  och inte minst från de privata-

 116. -som har ett unikt problem,
  nämligen att man har vinster.

 117. Dessa vinster,
  och nu riktar jag mig till Marcus...

 118. Dessa vinster, menar jag, att
  friskolorna skulle kunna använda-

 119. -på ett för samhället nyttigt sätt.

 120. Nämligen att lägga på löner
  för lärare

 121. -som vida överstiger lönerna
  på den kommunala sidan-

 122. -för att få upp löneläget
  för lärarkåren som helhet.

 123. Nu vinkar Sigbrit Franke. Tack.

 124. Det passade med ett avbrott där.

 125. Tack så mycket. - Där fick du lite
  att tänka på, Marcus.

 126. Vi övergår till Eva-Lis Sirén.

 127. Det är jättekul att få diskutera
  detta med er som sitter här.

 128. Den skoldebatt vi för i Sverige i dag
  handlar om svart och vitt.

 129. För eller emot katederundervisning.
  För eller emot lärarutbildningen.

 130. Mer komplexitet än så
  finns det ju sällan utrymme för.

 131. Vill vi utveckla skolan-

 132. -då måste debatten
  handla om framtiden.

 133. Vi måste gå från konstaterandets fas
  till byggandes fas.

 134. Då handlar det helt enkelt om:
  Hur ska vi utrusta varje elev-

 135. -med så optimalt mycket i ryggsäcken
  som det bara är möjligt?

 136. Då börjar det med lärarna.

 137. Varje skolsystem,
  varje resultatmätning-

 138. -allting börjar med kvaliteten
  på förutsättningarna för lärarna.

 139. Resultatet
  av alla skolsystems resultat-

 140. -det börjar i förskolan.
  Det bygger vidare genom grundskolan.

 141. Det bygger vidare på gymnasiet.

 142. Summan av alla lärares insatser
  bygger ett skolsystem starkt.

 143. Det bör vara debattens utgångspunkt.

 144. Vad lägger vi i ryggsäcken
  på lärarna?

 145. Det är inte bara
  skolsveriges problem.

 146. Det är Sveriges största problem att
  kön till lärarutbildningen är kort.

 147. Om vi ens kan tala om en kö.
  Kön borde vara lång.

 148. De bästa studenterna
  borde vilja bli lärare.

 149. Yrket borde ligga på toppen
  av önskelistan.

 150. Flera unga kan tänka sig läraryrket.

 151. Man lockas av att undervisa-

 152. -men man säger nej,
  för man ser stressen och pressen.

 153. Intresse finns.

 154. Fem av hundra föräldrar rekommenderar
  sina barn att bli lärare.

 155. De säger: "Bli elektriker."
  Det här är Sveriges största problem-

 156. -inte bara skolans största problem.

 157. Lärarutbildningen är oerhört viktig.
  Vi kan utveckla det här senare.

 158. Då handlar det om att rekrytera bland
  toppstudenterna till läraryrket-

 159. -och sen examinera de bästa,
  så som varande lärare.

 160. Vi måste diskutera antagningsprov.

 161. Vad behöver man med sig som lärare?
  Det är en väg.

 162. När det gäller att examinera ut de
  bästa ska vi titta på ämnesdjupet.

 163. Vi har faktiskt ett mindre ämnesdjup
  i den nya lärarutbildningen-

 164. -på viktiga trappsteg.

 165. Didaktiken, pedagogiken, metodiken.
  Hur vässar vi detta?

 166. Det är didaktiken i metodiken
  som är en svaghet. Hur vi lär ut.

 167. En annan faktor som jag gärna vill
  diskutera är lärares möjligheter-

 168. -till att utveckla och utvecklas.

 169. Att kunna göra karriär.
  Det här behöver vi mer av.

 170. Det är alldeles för få som har
  den här möjligheten i vardagen i dag.

 171. Tittar man på internationella
  rankingsystem där man har skannat av-

 172. -vad framgångsrika skolsystem gör-

 173. -visar det att läraryrket måste bli
  ett gemensamt byggande av kunskaper-

 174. -och utvecklande av kvaliteten.

 175. I de finska och japanska skolsystemen
  arbetar lärare tillsammans.

 176. De planerar lektioner, utvecklar-

 177. -sätt att arbeta, metodik o.s.v.

 178. Man hjälps åt att kontinuerligt
  förbättra undervisningen.

 179. Man har en kultur där lärare
  utvecklas i sitt arbete-

 180. -och det leder till goda resultat.

 181. Så behövs det karriärsteg.
  Att kunna klättra, som Metta tar upp.

 182. Att detta leder till en uppåtspiral
  när det gäller lönerna.

 183. Vi har drivit karriärtjänster
  hårt och länge i Lärarförbundet.

 184. Vi gav ut en stor rapport,
  och regeringen har lyssnat.

 185. Jag förväntar mig
  att kommuner, fristående skolor-

 186. -tar initiativ i den riktningen.

 187. Man ska inte glömma skolledarskapet.

 188. Skolledare ska vara
  pedagogiska ledare.

 189. Man visar på det här, om man tittar
  på de framgångrika skolsystemen-

 190. -att det handlar om rektorer
  som är pedagogiska ledare.

 191. Det är de i framgångsrika system.

 192. Fem procent av skolledarna i Sverige
  har möjlighet att vara det.

 193. Kanske det är så, Marcus och Lotta-

 194. -att rektorer oftare får frågan
  "Hur går det med budgeten?"-

 195. -än "Hur går det med resultaten?"

 196. Vad får rektorerna
  lägga sin kraft på?

 197. Det är faktiskt inte bara
  för att Metta och jag sitter här.

 198. Det är faktiskt ett samhällsproblem
  att så få vill bli lärare.

 199. Det har betydelse för vården,
  innovationer, exportindustrin-

 200. -att lärare bygger kunskap
  som leder vidare.

 201. Där har lönen betydelse.

 202. I dag väljer unga bort yrket,
  och det är lönen som avskräcker.

 203. Stressen och pressen. Chansen
  att få ägna sig åt kärnuppdraget.

 204. Läraryrket lönar sig inte i dag.

 205. Det är en väldigt tuff vardag
  med mer att göra av allting.

 206. -Det här är bilden av läraryrket.
  -Okej, ska vi ta en liten paus där?

 207. Det handlar om
  att många måste vilja bli lärare.

 208. Visst.

 209. -Tack. - Lotta, varsågod.
  -Tack.

 210. Ja, många måste vilja bli lärare.

 211. Helst många fler än som faktiskt
  tas in på lärarutbildningarna

 212. Men man måste ha
  ett större perspektiv.

 213. Skolan är en del av samhället
  och skolan vi har-

 214. -påverkar vilka som vill bli lärare.

 215. När totalbilden av skolan är negativ-

 216. -när det gäller löner, arbetsvillkor,
  stök, eller att resultaten är dåliga-

 217. -så leder det till
  att färre vill bli lärare.

 218. Det som vi som arbetsgivare
  måste göra-

 219. -det är att försöka
  stärka skolans roll i samhället.

 220. Det kan låta flummigt,
  men att försöka tala väl om skolan.

 221. Att skolan är den viktigaste-

 222. -kulturbärande institutionen
  i samhället.

 223. Det finns ingen plats som är
  så viktig för framtiden som skolan.

 224. Men det räcker naturligtvis inte. Man
  måste göra en hel del andra saker.

 225. Jag tycker väl att kommuner-

 226. -både enskilda kommuner,
  men även SKL och Kommunförbundet-

 227. -har haft en teknokratisk syn
  på skolan.

 228. Man har sett det som en fabrik
  där man ploppar in små barn-

 229. -och sen så ska de kunna läsa och
  skriva, och sen har man gymnasiet.

 230. Lärare måste ha utbildning
  i olika ämnen för olika stadier.

 231. Det är därför vi har haft lärare
  som har täckt över väldigt många år.

 232. Ungefär hälften av de som undervisar
  i matte i de lägre åldrarna-

 233. -har inga högskolepoäng i matematik.

 234. Det är klart att resultaten sjunker-

 235. -när många lärare inte
  har tillräckliga kunskaper.

 236. Allt det här förändras ju nu.

 237. Men vi som är kommunalpolitiker
  måste bli duktigare på lönesättning.

 238. Det handlar om grundlönen-

 239. -men också om själva lönesättningen
  gentemot enskild lärare.

 240. Det är nåt märkligt att när vi
  gick ifrån lönetariffsystemen-

 241. -och fick individualiserad
  lönesättning, så ledde det till-

 242. -att skillnaderna i lön minskade.

 243. Vi var för dåliga på att premiera
  de lärare som var riktigt duktiga.

 244. Det försöker vi göra nåt åt
  i Stockholm. Små steg.

 245. Vi låter skolor sätta högre lön-

 246. -under förutsättning
  att de differentierar lönesättningen-

 247. -så att inte alla får samma lön.

 248. Vi sätter lön på rektor utifrån hur
  bra de är på att differentiera lönen.

 249. Lönen sätts ju inte av oss politiker.

 250. Inrätta karriärtjänster. Det har vi
  provat lite olika varianter.

 251. Nu har vi inrättat
  ett antal lärarcoachtjänster-

 252. -där lärarcoacherna får jobba
  som lärare på halvtid-

 253. -och coacha andra lärare.

 254. Företrädesvis yngre lärare,
  som behöver mycket hjälp och stöd.

 255. Det är ett sätt. Men vi är
  ganska trevande fortfarande.

 256. Allt kommer inte att lyckas,
  men en del kommer att leda till-

 257. -en arbetsplats där vi tar till vara-

 258. -de individuella förutsättningarna
  hos lärarna på ett bättre sätt.

 259. Vissa skolor skulle kunna
  ta ett större ansvar-

 260. -för praktikplatser och så vidare.

 261. Att se skolan som en del-

 262. -i samhället är viktigt.

 263. Det är mycket som behöver förändras-

 264. -för att saker ska bli bättre.

 265. Du kan få återkomma sen och tala om
  var man börjar.

 266. -Varsågod, Marcus.
  -Tack.

 267. Academedia är en del
  av friskolerörelsen. Vi startade '68.

 268. Många av de verksamheter som finns
  hos oss har varit med nu i tjugo år.

 269. Vi står för pedagogisk mångfald.
  Elever lär på olika sätt.

 270. Vi tror att lärare vill ingå
  i olika pedagogiska modeller.

 271. Jag tänkte dela med mig av våra
  erfarenheter kring de här frågorna.

 272. Den viktigaste frågan
  för skolans utveckling-

 273. -handlar om fyra bokstäver,
  nämligen lust.

 274. Att få tillbaka lusten och glädjen-

 275. -när det gäller att utveckla skolan.

 276. Vägen att svartmåla kan man ha
  under en begränsad tid-

 277. -men det kan inte vara allenarådande.

 278. Ska man utveckla
  Sveriges största arbetsplast-

 279. -så måste man jobba med goda exempel.

 280. Man måste våga lyfta upp den bästa
  skolan, man måste våga rejta skolor.

 281. Man måste utmana den modellen
  som vi faktiskt har i Sverige i dag.

 282. På skolbesök tänker jag: "Tänk om det
  varit så här när jag gick här."

 283. Väldigt mycket i Sverige är bra
  och har blivit bra.

 284. När det gäller värdegrundsuppdraget-

 285. -så tycker jag
  att vi har lyckats väldigt bra.

 286. Kunskapsuppdraget har vi
  kommit betydligt sämre ut med.

 287. Jag tror att förklaringen är enkel:
  Det man fokuserar, det blir.

 288. Det man mäter, det blir av.

 289. Jag tror det är så att vi huvudmän
  har varit dåliga på att följa upp-

 290. -hur kunskapsresultaten utvecklas
  och ställt skolledningen till ansvar.

 291. Men också ställt läraren till ansvar
  för den utveckling som sker.

 292. Tittar man på friskolerörelsen-

 293. -så kan jag framhäva kollegor-

 294. -som struntat
  i anti-uppföljningskulturen.

 295. Kunskapsskolan och Engelska skolan.

 296. Det har inte gjorts genomgripande
  forskning, men vad jag kan tolka-

 297. -så har de alldeles enastående bra
  kunskapsresultat på många skolor.

 298. Resultatet av konsekvent uppföljning-

 299. -och fokus på kunskapsresultaten.

 300. Vi mäter inte för lite i Sverige.
  Vi har alla fakta och utgångspunkter.

 301. Men det handlar
  om att sätta fokus.

 302. Vi kanske tycker att vi är tuffa-

 303. -men vi följer upp vilka lärare
  som sätter IG.

 304. Det är vissa lärare som konsekvent
  har satt IG på några av våra skolor.

 305. Då identifierar vi varför de gör det.

 306. Hur kan vi hjälpa till för att
  förändra detta? Det ger resultat.

 307. Det man mäter och det man följer,
  så tror jag att det blir.

 308. Läs The Economist senaste nummer
  där man beskrev utbildningssystemet.

 309. Tyvärr avfärdade man Sverige snabbt
  på grund av vikande kunskapsresultat.

 310. Man skulle ha tittat på vår modell.

 311. Skolor har möjlighet att utvecklas.

 312. Vi har ett skolval
  med differentierade möjligheter.

 313. Vi har missat att varje skola måste
  ha tydliga mål och ställas till krav-

 314. -och främja progression.

 315. Jag vill ta bollen som Eva-Lis sa.
  "Frågar ni bara om ekonomin?"

 316. Nej. Därför har många av våra
  verksamheter ett bättre resultat.

 317. När det gäller lärarna så har det
  också att göra mycket med lust.

 318. Lärare vill jobba
  på en modern arbetsplats.

 319. För ett och ett halvt år sen-

 320. -då utmanade jag vår organisation
  att vi skulle utse tio lektorer.

 321. Jag gav dem möjlighet
  att få högre lön, och det blev en.

 322. Säger de bara till mig att det är en
  bra idé, och sen struntar de i det?

 323. Är det så att det inte är de gamla
  karriärvägarna som lärarna vill ha?

 324. Vill man se nåt nytt i stället?

 325. Vi har alternativa karriärvägar-

 326. -vilket jag tror väldigt mycket på.

 327. Vi måste se till att lärarna
  får en modern arbetsmiljö-

 328. -med planeringsmöjligheter, datorer,
  tillgänglighet till bra kolleger-

 329. -och satsa på ledarskapet
  som är en av de viktigaste frågorna.

 330. Metta och Eva-Lis släpper mig inte
  utan att jag kommenterar lönedelarna.

 331. Det är ett bekymmer
  att vi har en så låg snittlön.

 332. Bra lärare ska ha bra betalt. Vi
  måste ha en ökad lönedifferentiering.

 333. Men vi kan inte ha en högre snittlön
  än de kommunala huvudmännen.

 334. Basen i ersättningssystemet
  ser ut på det sättet.

 335. Jag vill att vi i lönerörelsen i år
  ser till att göra skillnad.

 336. Metta har sagt att vi ska öka lönen
  med tiotusen för alla lärare.

 337. Ett mer realistiskt förslag:

 338. Jag utmanar facken och säger: Vi ska
  ge Sveriges tiotusen bästa lärare-

 339. -tiotusen mer i lön.
  Vi är beredda att ta vår del.

 340. Det bygger på att fack och
  arbetsgivare gör nåt tillsammans.

 341. Jag kan visa på många exempel...
  Ordet effektivitet kan vara tråkigt-

 342. -men där vi har jobbat på ett annat
  sätt och kunnat öka lärarnas löner.

 343. Tack ska du ha.
  Kan du ge ett exempel på det här...

 344. -Klart att du ska ha en applåd också.
  -Det kom spontant.

 345. Nya karriärvägar sa du att ni
  tillämpar. Kan du ge nåt exempel?

 346. Vi har
  Mikael Elias teoretiska gymnasium.

 347. Man börjar som trainee, och sen har
  man fyra nivåer att utvecklas inom.

 348. -Vad kallar ni de nivåerna?
  -Det är lite amerikanska ord.

 349. Nej, en det är de nivåerna som finns.
  Man kan utveckla sig i två vägar.

 350. Man kan utveckla sig ämnesmässigt,
  men också pedagogiskt.

 351. Det är viktigt att hålla isär
  att det finns de två vägarna att gå.

 352. Det kanske är fler som återkommer.

 353. Ska vi släppa in Metta och Eva-Lis,
  eller vad säger ni?

 354. -Gör det först.
  -Metta, varsågod.

 355. Jag måste kommentera ett par saker.

 356. Marcus talar om att svartmåla, och
  Lotta talar om att vi ska tala väl.

 357. Jag talar gärna väl
  om det som fungerar väl i skolan-

 358. -men jag fortsätter kämpa för de
  tolv procent som inte klarar skolan.

 359. Det är att tala om saker som de är.

 360. Jag förbehåller mig också rätten
  att tala om lärares låga löner.

 361. Marcus, det är en bra början
  att börja tala i de termerna.

 362. Då har du förstått vad vi har sagt,
  och det gläder jag mig åt.

 363. När det gäller lärarlönerna...

 364. SACO släppte i våras en rapport-

 365. -och det kommer en ny rapportserie nu
  när det gäller akademiska yrken.

 366. Att utbilda sig
  till gymnasielärare är olönsamt.

 367. Jag hoppas att det inte sitter
  några gymnasiestudenter här.

 368. Det kan inte vara olönsamt.
  Det måste vara mer än förkovran.

 369. "Vi börjar komma på rätt väg
  med det här." Varför är det så?

 370. Skolan som ska vara samhällsbyggande-

 371. -är den arbetsplats där datorerna
  sist har haft sitt intrång.

 372. Jag var i Simrishamns kommun
  på en kick-off.

 373. Där sitter trehundra lärare.
  De skulle få datorer.

 374. Alla skulle få varsin dator. "Men
  bara om ni ändrar ert arbetssätt."

 375. Jag undrar hur många kommunkanslister
  som drabbas av detta.

 376. Lotta säger att skolan
  är en integrerad del av samhället.

 377. Ja, vi ska vi vara en del av
  samhället. Då måste arbetsgivarna...

 378. Det finns bra kommuner,
  men generellt så är det inte bra.

 379. De studenter som kommer med datorn-

 380. -och haft den sen barnsben,
  de måste få datorn som ett redskap.

 381. Då stannar vi där, Metta. Du får
  säkert komma igen fler gånger sen.

 382. Svartmålningen körde du in på.
  Du vill vara realist.

 383. Du tyckte... - Hur är det, Ebbe,
  är du blivande gymnasielärare?

 384. -Ja.
  -Då kan du kommentera olönsamheten.

 385. Det ska vi ändra på, naturligtvis.

 386. Vi låter Eva-Lis komma in snabbt.
  Försök vara relativt kortfattad.

 387. Jag vill ta det här på fullt allvar
  som är syftet med den här sittningen.

 388. Hur gör vi när vi vänder? Det finns
  exempel på hur länder gör som vänder.

 389. Vi kan hålla på väldigt mycket bakåt.

 390. Titta internationellt, det tar inte
  decennier att vända skolans resultat.

 391. McKinsey är intressant, för att man
  studerar hur de som lyckas gör.

 392. Det går att vända elevresultat
  på sex till sju år.

 393. Inte sextiosju. Sex till sju år.

 394. Man har delat in världens skolsystem
  i olika typer av kategorier.

 395. Sverige ligger på nivån "good". Man
  jämför med alla skolsystem i världen.

 396. Ibland får jag intryck av att vi
  ligger på "fair" eller "worse".

 397. Sveriges resa är från "good".
  Alltså okej.

 398. Vi ska göra en resa till Finlands,
  Singapores eller Ontarios nivå.

 399. Nivån "great".
  Då finns det vissa saker vi ska göra.

 400. Jag ska säga nåt om lönen.
  Svensk skolas problem är att trots...

 401. Metta, är det femton år vi har haft
  avtal om individuell lönesättning?

 402. Lönespridningen var på fyrtio
  procent. Den är nere i trettio nu.

 403. Allt det här visar att i dag
  så läggs lönerna ut lika för alla.

 404. Där kommer vi tillbaks
  till skolornas förutsättningar.

 405. Hur ger vi bra betalt för
  bra lärararbete? Hur lockar vi?

 406. Hur skapar vi karriärtjänster o.s.v.?

 407. Vi har pratat väldigt mycket bakåt.
  Nu ska vi framåt. Det går.

 408. Det ska vi absolut göra, och du har
  nämnt några nyckelfaktorer.

 409. Det var det här med karriär-
  och utvecklingsmöjligheter...

 410. -...och skolledarskapet.
  -Lärarnas förutsättningar.

 411. Det här med lärarrekrytering.
  Det är ju det vi vill åstadkomma.

 412. Goda lärarstudenter.

 413. Men det tar många år. Då pratar vi
  kanske inte sex till sju år.

 414. Vi pratar om väldigt långt perspektiv
  för att ändra alltihop.

 415. Ni nämnde inte kompetensutveckling
  av redan färdigutbildade.

 416. Men, låt oss få nån liten kort
  kärnfull kommentar från panelen-

 417. -innan jag släpper in
  Marcus och Lotta.

 418. Varsågoda. - Anders, har du nåt?

 419. Jag kommer in med en konkret fråga.

 420. Vi är överrens om att vi vill ha de
  bästa studenterna till utbildningen.

 421. Vi pratade för nån vecka sen-

 422. -om att ett enkelt och gångbart sätt
  att göra det här till våren-

 423. -vore att vi tar in sjuttiofem
  procent av dem vi tar in i dag.

 424. Eller femtio procent.
  - Vad säger ni om det? Eva-Lis?

 425. Min grundsyn är att lärarutbildningen
  ska rekrytera bland de bästa.

 426. Nu kommer i stort sett alla in.

 427. Vi har väldigt svårt att se på
  vad det egentligen är som behövs.

 428. Det handlar om att betyg och annat
  det spelar egentligen ingen roll.

 429. Där kommer antagningsprov in,
  för det är den situationen vi är i.

 430. Jag menar att om det är många eller
  få som står i kö, så måste vi...

 431. Vi har inte råd att släppa in
  dem som är körda ute i klassrum.

 432. Jag har jobbat som lärare
  i väldigt tuffa omständigheter.

 433. Du behöver vara en skicklig
  metodiker, didaktiker och pedagog.

 434. Du svarar ja på Anders fråga?

 435. Det ska vara svårt.

 436. Det ska vara svårt att komma in.
  Det ska inte vara lätt.

 437. Det är en lösning
  som du skulle ställa dig bakom?

 438. Jag vill ha olika drivkrafter
  som gör att alla inte ska komma in.

 439. -Alltså färre utbildningsplatser?
  -Nej.

 440. Hur vill du ha det, Eva-Lis?

 441. Lärarutbildningen
  försörjer ju också regionalt.

 442. Utbildningarna
  måste hålla kvaliteten.

 443. Vi måste utöka på ställen
  som håller kvaliteten.

 444. Metta ville komma in där också.

 445. Jag ska försöka ge ett mer rakt svar.

 446. Det är intressant
  att skära ner utbildningsplatserna.

 447. Sen är det svårt att som vice
  ordförande i Högskolestyrelsen...

 448. För det här handlar om pengar.

 449. Ja, jag säger ja till det. Jag har
  varit här och diskuterat just detta.

 450. Också modeller för antagning,
  så kallade antagningsprov.

 451. Det finns en annan poäng med det.

 452. Lärarbrist, vad skulle det innebära?

 453. Jo, att vi skulle tvinga-

 454. -Lotta och Marcus att tävla om
  lärarna så att vi fick upp lönerna.

 455. Jag är inte rädd för det.

 456. Vi tar det till oss. Jag håller på
  att titta på lärarlämplighetsprov.

 457. -Ska vi inte låta Lotta eller...
  -Ja.

 458. Spontant är det så-

 459. -att man gärna svarar ja
  på den frågan. Det vore en bra idé.

 460. Men man måste fundera igenom
  konsekvenserna, för risken är stor-

 461. -att man inom några år får ett antal
  väldigt duktiga lärare-

 462. -men de ska ju då kompletteras
  med sannolikt obehöriga lärare.

 463. Jag är född 1965.
  Då var det väldigt många som föddes.

 464. Mitt högstadium, då hade jag
  ungefär varannan behörig lärare.

 465. Jag hade en enda lärare som jag hade
  i tre år. Det var en katastrof.

 466. De var ju bara några år äldre än vad
  vi själva var som gick i grundskolan.

 467. Det vill man nog inte återuppliva.

 468. Men i princip är det naturligtvis så
  att man borde-

 469. -skära bort de
  som inte borde komma in.

 470. Metta först och sen Eva-Lis.

 471. Jag skulle säga en sak i detta.

 472. Vad jag saknar i den lärarutbildning
  som är på gång är en dimensionering.

 473. Vi kan inte utbilda massor av lärare
  i historia och tre i fysik och matte.

 474. Dimensioneringen måste vi ha med oss.
  Sen också, prov för...

 475. Antagningsprov kallar vi det. Som vi
  sa här på Stockholms universitet:

 476. Låt nåt universitet gå före
  och testa modell.

 477. -Tack. - Eva-Lis, kort.
  -Antagningsprov är oerhört viktigt.

 478. Vi måste titta på ledaregenskaper
  och kommunikativa egenskaper.

 479. Men svensk skolas problematik nu
  är att vi har många obehöriga.

 480. Vi ska inte medverka
  till en situation-

 481. -där vi ökar andelen obehöriga.

 482. Det är två olika problem-

 483. -men vi kan inte
  hamna i en situation-

 484. -där vi efter ett antal år
  har ökat på andelen obehöriga-

 485. -och ökat på den press och stress
  som faktiskt skrämmer bort i dag.

 486. Marcus.

 487. Att minska antalet platser
  kan inte vara den enda åtgärden.

 488. Man lockas in i det tänkandet,
  antar jag, av läkarskråets upplägg.

 489. Det måste kombineras med
  att fler faktiskt vill bli lärare.

 490. Den lusten måste tillbaka,
  annars flyttar man ner problemet-

 491. -och så blir det bara en ond spiral.

 492. Det kan bli ett defensivt tänkande.

 493. Det krävs mer
  än minskat antal platser.

 494. Man måste gå till botten
  med varför man blir lärare.

 495. Lyfta fram de goda exemplen.

 496. Man kan fokusera på att det är
  tolv procent som inte klarar målen-

 497. -vilket är väldigt allvarligt.

 498. Vi måste fokusera på lösningarna.
  Vår lärarkår är väldigt kompetent.

 499. Det går att göra mycket
  med det vi har.

 500. Jag höll på att falla död ner
  när jag öppnade Expressen i lördags.

 501. Det var ett lovordsreportage
  kring Engelska skolan i Eskilstuna-

 502. -där alla elever blev behöriga.

 503. Hur jobbar de? Går det att lyfta fram
  det som ett gott exempel?

 504. Det går att skapa en positiv spiral.

 505. -Ebbe, ska vi släppa in nu.
  -Hade det varit väldigt svårt...

 506. ...att komma in, så hade jag inte
  gjort det, baserat på mina betyg.

 507. Det låter trevligt
  att kunna destillera ut-

 508. -kraven på lärares egenskaper
  så att man kunde konstruera ett prov.

 509. Eller göra en DNA-analys eller nåt.
  Men om vi nu säger att det inte går-

 510. -och det är nog inte jätterimligt.

 511. Då handlar det ändå om betyg.

 512. Betygen kommer ifrån gymnasiet-

 513. -där det råder betygsinflation.

 514. Så vad har betygen från
  gymnasieskolan för värde-

 515. -i lärarutbildningen egentligen? Det
  är ju det det kommer att handla om-

 516. -när ni säger att det är de bästa
  studenterna som ska söka hit.

 517. Jag tror inte
  att det leder framåt riktigt.

 518. Du tror att de som kommer in är de
  från den skola Expressen skrev om?

 519. -Ja.
  -Vad säger ni om det? - Metta.

 520. När det gäller det här med
  lämplighetstest. Vad kallade du det?

 521. -Lämplighetsprov.
  -Det fanns ju utbildningar förr...

 522. ...som krävde praktik.

 523. Ta lantmästarutbildningen
  där man inte kom in på högskolan-

 524. -om man inte hade fullgjort praktik.

 525. Så att man dels passar i andras ögon,
  men också att jag trivs i rollen.

 526. Då skulle man komma undan att man
  behöver ha högsta betyg i alla ämnen-

 527. -utan att jag trivs som lärare.

 528. Men glöm inte dimensioneringen-

 529. -för utbildar vi hundratusen lärare
  i historia och tre i fysik-

 530. -då får vi situationen med obehöriga,
  antingen vi vill eller inte.

 531. Där har Sigbrit ett stort ansvar
  för att komma tillrätta med det-

 532. -så att vi inte i början här nu
  fastnar i en obehörighetssituation.

 533. Det är viktigare för studenterna nu
  med tanke på legitimation och...

 534. Vad heter det nu i år?
  Introduktionsår, heter det.

 535. -Eva-Lis?
  -Ja, det är klart att...

 536. Menar vi allvar
  med att läraryrket och lärarna-

 537. -är den viktigaste framgångsfaktorn?

 538. Då får man titta på vad de
  framgångsrika skolsystemen har gjort.

 539. De rekryterar ur topptredjedelen
  av studenterna.

 540. Vi är inte i det läget.
  Det var en debatt häromdagen-

 541. -i en svensk kommun
  där man förde en diskussion om:

 542. Hur gör vi
  med de lärare vi har i dag?

 543. Jag tänker på ett konkret exempel:
  Essunga kommun.

 544. Dit åker många för att studera hur
  man gör för att vända resultaten.

 545. Vi behöver inte
  åka till Singapore och Kanada.

 546. Där har man jobbat med den
  gemensamma vässningen av kvaliteten.

 547. Det intressanta är,
  vill jag säga till dig, Ebbe-

 548. -att det där med bilden av läraryrket
  när man faktiskt lyckas beskriva-

 549. -hur man faktiskt lyckas.
  Det har betytt en hel del.

 550. Men jag tror faktiskt att
  det ska vara svårt att bli lärare.

 551. Men det ska vara parat med att det
  är både en akademisk utbildning-

 552. -men också en yrkesutbildning. Det
  finns yrkesfärdigheter du behöver.

 553. Det har vi fäst för lite fokus på
  i dag. Ledarskap i klassrum.

 554. Kompetensutveckling tycker jag
  har betonats alldeles för lite-

 555. -från fackligt håll under årens lopp.
  Jag är glad att ni för fram det nu.

 556. Man har heller inte uppmärksammat det
  tillräckligt från arbetsgivarhåll.

 557. Det här är väl nåt
  som man verkligen kan fundera på.

 558. Det har att göra med diskussionen
  om obehöriga lärare.

 559. Här tycker jag att man skulle kunna
  vässa sig från olika håll.

 560. Både från fackligt håll
  och från arbetsgivarhåll.

 561. -Vad säger du, Metta?
  -Lite orättvist...

 562. ...därför att vi har i vårt avtal-

 563. -104 timmar i snitt per medlem och år
  i det kommunala avtalet.

 564. Jag kan inte det privata.

 565. Men problemet är:
  Vilken fortbildning är det?

 566. Jag råkade säga i nån intervju-

 567. -att man hänger gardiner då,
  och en arbetsgivare blev jättearg.

 568. Den bollen ger vi arbetsgivarna.

 569. Hur mycket fortbildning får man?

 570. Det behöver utredas. Behovet av
  systematisk kompetensutveckling.

 571. Vi har inte det i Sverige. - Lotta
  kanske har en annan uppfattning.

 572. Jag tänkte säga nåt om att det är bra
  att duktiga elever kommer in.

 573. Det finns två problem
  ifall de har för dåliga förkunskaper.

 574. Har man för dåliga förkunskaper, så
  har man svårt att klara utbildningen.

 575. Läroanstalterna riskerar även
  att sänka kraven.

 576. När de ser att det kommer studenter
  utan tillräckliga förkunskaper-

 577. -i stället för att hålla ribban, så
  sänker man den för att behålla dem.

 578. När jag pratar med lärarstudenter,
  så är det många som påpekar-

 579. -att det är för slappt
  på utbildningarna-

 580. -och att det finns ett skäl till det:
  att läroanstalterna sänker kraven.

 581. Kompetensutveckling medan man arbetar
  är gräsligt viktigt-

 582. -och det är viktigt av olika skäl.

 583. Metta pratar om datorer och it.

 584. I Stockholm ska ju alla lärare
  gå igenom en grundläggande it-kurs-

 585. -för att det är helt nödvändigt.

 586. Det finns många såna ämnesområden.

 587. Det som jag såg som ett problem
  med Lärarlyftet-

 588. -var att ganska många lärare
  i de äldre årskurserna deltog-

 589. -men ju längre ner i åldrarna det
  kröp så var det färre och färre.

 590. Det beror ju på att det är så svårt
  för klasslärare i årskurs två-

 591. -att ta ledigt. Det bli ramaskri.

 592. Systemet är inte så väl utformat
  att det är en självklarhet-

 593. -att även en lärare i årskurs två
  är borta för att kompetensutvecklas.

 594. -Vi har mycket att göra där.
  -Marcus?

 595. Många av våra verksamheter
  drivs av en pedagogisk idé.

 596. De här verksamheterna är en reaktion
  mot den gamla lärarutbildningen.

 597. De har en egen vidareutbildning. Den
  pedagogiska modellen bygger på det.

 598. De fristående skolorna
  har utbildningscenter-

 599. -som fyller på med kompetens.

 600. Jag vill ge en idé till
  när det gäller lärarutbildningen.

 601. Dels kan man minska utbudet, men vi
  låter lärarna forska på arbetstid-

 602. -och inspireras av läkarna.

 603. Som det är nu
  är forskandet ett slags karriärväg.

 604. Man flyttas från skolan, tänker och
  analyserar och kommer tillbaka.

 605. Att kunna forska på arbetstid
  har gett väldigt goda exempel.

 606. Vi tror att det kan öka lusten
  och viljan att jobba som lärare.

 607. Det finns ju den idén i Lärarlyftet.

 608. Vad tycker du, Lotta?
  Det här med lektorsutbildningarna.

 609. Toppenbra, verkligen.
  Det behövs ju fler nivåer också.

 610. Lektoraten är toppen
  som är ganska få.

 611. Jag tror man behöver fler steg.

 612. Då blir det här med lönebildningen
  lite enklare-

 613. -än om alla har samma bas
  i sin profession.

 614. Metta, vad säger du?

 615. De här forskarskolorna är viktiga,
  och det välkomnar vi varmt.

 616. Den bild jag har-

 617. -är att vi måste värdera arbetet
  i klassrummet. Den duktiga läraren-

 618. -ska ha bra betalt
  när man är duktig med eleverna.

 619. Åldern på lärarna spelar ingen roll
  när man snackar med dem.

 620. De säger: "Varför värderas inte
  arbetet i klassrummet?"

 621. Man måste vara arbetsenhetsledare
  och projektledare hit och dit.

 622. När jag är duktig med min klass
  värderas inte det.

 623. Det är så
  för såväl nya som gamla lärare.

 624. Man talar om duktiga lärare
  hit och dit.

 625. Värdera arbetet i klassrummet.
  Det är där det händer.

 626. Så att vi inte fokuserar
  på att bedriva forskning.

 627. Jag blir ju lärare
  för att jag vill undervisa.

 628. Jag blir inte lärare
  för att jag ska forska.

 629. Jag vill verkligen att vi snackar
  om undervisningen som företeelse.

 630. Den ska vara värd nåt i plånboken.

 631. Universitet och högskolor
  har kämpat i alla år-

 632. -med hur man ska få fram
  en vettig, pedagogisk meritering-

 633. -som värderas på samma sätt
  som den vetenskapliga.

 634. Här finns ju en del att hämta.

 635. Men nu tycker jag
  att det börjar vara dags-

 636. -att ge möjlighet
  till publiken att komma in.

 637. Ni kan väl vifta lite lämpligt.
  Under tiden släpper vi in Harriette.

 638. Jag visste att det skulle bli svårt
  att göra sig hörd här.

 639. Jag tyckte att du Metta
  sa nåt väldigt viktigt:

 640. Att vi måste lyfta fram
  de goda exemplen.

 641. De här tv-programmen där man har
  tittat på det som inte fungerar-

 642. -främjar inte lusten att bli lärare.

 643. Jag hade en del fantastiska lärare.

 644. Jag kunde bara tänka mig
  att bli lärare.

 645. Jag känner mig så glad och tacksam
  att jag valde som jag gjorde-

 646. -och det är ett privilegium-

 647. -att få arbeta med unga människor.

 648. Men i dag pratar man så mycket
  om de dåliga exemplen.

 649. Det är nästan som att barnen
  har en förväntning på sig-

 650. -att de ska vara bråkiga och busiga.

 651. Vi behöver lyfta fram bra skolor.

 652. Jag har hållit på med lärarutbildning
  och arbetat som lärare i många år.

 653. Då har jag ju också haft tillfälle
  att se allt bra som finns.

 654. Men får lärare beröm?

 655. Vi måste vända på det här.

 656. Det var elever på högstadiet som sa:

 657. "Varför vill du vara lärare? Kan du
  inte hitta nåt bättre att göra?"

 658. Jag sa: "Det är ju för att ni är
  som ni är som jag vill vara lärare."

 659. Men om inte det syns nånstans,
  då är vi inne i den här onda cirkeln.

 660. Har du nåt förslag på
  hur man ska visa detta?

 661. Eftersom jag har varit med i ett
  tv-program om skolan så tänkte jag...

 662. Det är nog ointressant på tv-

 663. -för då ska det vara lite smaskigt.
  "Titta på den där dåliga personen."

 664. Men tänk om man hade intresse
  för ett program där man gick ut-

 665. -till olika skolor och plockade fram
  de härliga eleverna och lärarna-

 666. -som är ett otroligt lojalt släkte.

 667. Och efteråt, när man har fått se
  program med en bra lektion-

 668. -sitta ner och diskutera vad som
  gjorde det till en bra lektion.

 669. Att man verkligen kan tala om det.
  Det kan vara inspiration för andra.

 670. Så att vi får en bild. Vi kan inte
  prata om sex till sju år egentligen-

 671. -för livet pågår för
  en massa elever och lärare just nu.

 672. Det måste hända nåt precis just nu.
  I morgon måste man kunna säga:

 673. Den här klassen och den här läraren
  ska inte behöva ha det så här.

 674. Marcus, du tillhörde dem som
  framförde det här med goda exempel.

 675. Skulle ni sponsra
  en sån tv-produktion?

 676. Det är ingen som vill sända det.

 677. Jag har varit med i "Uppdrag
  granskning", "Rapport" och "Plus".

 678. Det är det de är ute efter.

 679. Ibland har det att göra med
  en högre, problemorienterad agenda.

 680. Ska du leda och förändra ett företag,
  så finns det tid för problem-

 681. -men huvuddelen ska vara fokus på
  möjligheter och framgångsexempel.

 682. Vi har ett ansvar
  för att lyfta fram goda exempel.

 683. Jag skulle uppmuntra tävlingar.
  Utse Sveriges bästa lärare.

 684. Sveriges bästa skolor. Ranka.

 685. Det ger ett lustfyllt moment-

 686. -och det skapar stolthet
  på ett annat sätt än i dag.

 687. Jag ser väldigt många goda exempel.

 688. Nu släpper vi in nån från publiken
  som har väntat ett bra tag.

 689. Freddy Grip. Jag är med i Lärarnas
  riksförbunds studerandeförening.

 690. Jag går på KTH:s utbildning.

 691. Jag bytte från teknisk fysik,
  ett ekonomiskt misstag.

 692. Men det får jag stå för själv.

 693. Där sitter mina två framtida
  arbetsgivare. Lotta och Marcus.

 694. För att få lärarlegitimation
  krävs en introduktionsperiod.

 695. Vad är det som säger att det blir
  en sån period och att min mentor-

 696. -inte får mig på halsen-

 697. -utöver alla de miljoner uppgifter
  som lärare måste göra.

 698. Har ni några garantier?

 699. Kan ni trygga mig,
  så att jag får en legitimation?

 700. -Trygghet.
  -Vi jobbar jättehårt nu med...

 701. ...att utveckla detta.

 702. Vi funderar en del på...

 703. Stockholms stad är en viktig
  arbetsgivare med tät kontakt-

 704. -mellan lärosätena
  och Stockholms stad.

 705. Man måste göra det här ihop,
  och vi funderar-

 706. -på den finska idén att en del skolor
  får ta ett större ansvar-

 707. -för att ta emot lärarstuderande.

 708. Man kan fundera på hur man ska göra
  introduktionsåret effektivt och bra.

 709. Det är viktigt för oss också att det
  blir så bra som möjligt så vi vet-

 710. -att vi anställer dem
  som är de bästa, så att säga.

 711. -När är du klar?
  -Om två år.

 712. -Hinner du färdigt till dess?
  -Det är min absoluta ambition.

 713. -Friskolesektorn, då?
  -Det finns en plats hos oss.

 714. Introduktionsplats.

 715. Det finns mycket som behöver
  utvecklas, men det är en bra idé.

 716. Våra skolor är vana vid mentorskap.

 717. Det är ju en del
  av den pedagogiska modellen.

 718. Vi är vana vid att jobba
  med fadderföretag och mentorer.

 719. Du kommer att älska den pedagogiska
  modell som du får pröva.

 720. Dina lärare får nedsättning i tid
  och extra betalt?

 721. Nedsättning i tid och mer lön?

 722. Det måste vara självklart.

 723. I dag är det systemet
  helt outvecklat, men...

 724. -Jag försökte bara hjälpa dig.
  -Ibland får man vara feg.

 725. Nästa frågeställare. Metta och
  Eva-Lis har också anmält sig.

 726. Samla på er, så vi får fler frågor.

 727. Hej!

 728. Kent heter jag.
  Jag har omskolat mig till lärare.

 729. Jag har en fråga
  till de fackliga representanterna.

 730. 1966 var lärares och riksdagsmäns lön
  lika, i dag är det ungefär hälften.

 731. Har ni nån som helst självkritik
  i det? Vad har ni gjort?

 732. Och sen en sak som kanske inte
  panelen ska svara på-

 733. -utan kanske universitet:

 734. Vad gör ni-

 735. -för att höja de ibland pinsamt låga
  kunskaperna i didaktiska metoder-

 736. -hos föreläsare på Lärarhögskolan?

 737. Jag satt på en föreläsning med nån
  som var professor i specialpedagogik.

 738. Det var det uslaste
  jag har varit med om.

 739. Hade jag haft en sån anställd hade
  jag aldrig ställt den på en scen.

 740. -Kommentar, tack.
  -Här fanns det en del att svara på.

 741. Kom ihåg
  att ni ska vara framtidsinriktade.

 742. Metta, Eva-Lis,
  och sen får Harriette komma in.

 743. Det var ju jag
  som nämnde riksdagsmannalönerna.

 744. Naturligtvis har vi ett ansvar för de
  avtal vi tecknar med arbetsgivarna.

 745. Men vi har tecknat avtal
  till exempel 1995-

 746. -då det hette att lärare
  skulle få tjugo procent mer än andra.

 747. Jag var inte ordförande då,
  men en rimlig tro den gången-

 748. -det var att arbetsgivarna skulle
  följa avtalet. Det gjorde de inte.

 749. Man såg till så att alla andra fick-

 750. -20 procent som lärarna skulle få,
  plus mer därtill.

 751. Vem sätter lön? Jo, arbetsgivarna.

 752. På den kommunala sidan-

 753. -har det inte funnit nåt intresse-

 754. -av att följa avtalen för lärare.

 755. Har vi tecknat avtal
  så har alla andra grupper fått mer.

 756. Jag missgynnar inte andra grupper-

 757. -men lärarna har kommit sämst ut.

 758. -Eva-Lis, har du nån kommentar?
  -Det är viktigt att veta...

 759. ...om det handlar om staten, kommunen
  eller de fristående skolorna.

 760. Tittar vi på det här
  så är det ju faktiskt så att-

 761. -vilken sektor vi än ser på,
  så ser bilden likadan ut.

 762. Även de statliga lärarna med mer
  specialisering har lägre löner.

 763. Det är
  strukturell lönediskrimminering.

 764. Det här är
  stora kvinnodominerade sektorer.

 765. Det är synen på läraryrket.

 766. Några andra saker som du tog upp...

 767. Det här möter jag från våra
  medlemmar på Stockholms universitet.

 768. Man är oroad över lärarutbildningen.

 769. En lärarutbildning som ska gifta in
  sig i akademin är en stor svårighet.

 770. En större vetenskaplig bas behövs.

 771. Många signaler säger
  att det yrkesprofessionella-

 772. -får stå tillbaka, så det finns
  stora utmaningar, och det tar tid.

 773. Forskningsresurserna är enormt
  viktiga för att nå dit du vill.

 774. Då är det
  utbildningsvetenskaplig fokus...

 775. -...där mer pengar måste hamna.
  -Harriette.

 776. Då ska vi se vad du frågade
  som gällde oss.

 777. Jag vill väldigt gärna tro
  att rektorn-

 778. -råkade välja fel ord när han sa: "Nu
  har vi tagit över lärarutbildningen."

 779. Ordet som han nog menade att säga
  var samgåendet.

 780. Samgående betyder nåt helt annat.

 781. Vi på didaktiksidan trycker hårt
  på att ämneskunskaperna är viktiga-

 782. -men att kunna föra ut det till
  eleverna är minst lika viktigt.

 783. Den diskussionen har vi med vår
  nya samarbetspartner på ämnessidan.

 784. Så det är som svar till dig.

 785. Får jag lägga till en sak till här?

 786. Vi pratar
  om den nyutbildade läraren-

 787. -men vi har också VFU-verksamheten,
  och där finns också mer att önska.

 788. Jag har diskuterat med studenter
  som plötsligt inte har nån VFU-plats.

 789. De kommer inte ut,
  för det finns ingen plats i skolan.

 790. Det måste också föras fram, för det
  är steget före det som du tog upp.

 791. -Vill du kommentera det, Lotta?
  -Absolut.

 792. Det har ju gått så många år nu, så
  man tycker att det borde ha löst sig.

 793. De första åren med den förra
  lärarutbildningen var ju röriga.

 794. Det gäller att det inte upprepas nu.

 795. Anders, du måste väl kommentera?
  Här har vi vicerektorn.

 796. Det finns fantastiska pedagogiker
  och didaktiker på universitet-

 797. -men också dem som vi inte
  blir lika förtjusta över.

 798. Det är inte bara lärarutbildningen.

 799. Det handlar om att vi har,
  under de senaste tio, femton åren-

 800. -börjat upptäcka att man har ett
  stort behov av en lärarkompetens-

 801. -som går utöver, kompletterar den
  akademiska, ämnesmässiga kompetensen.

 802. Det räcker inte med erfarenhet från
  skolan för att vara en bra lärare.

 803. Det räcker inte att man är en
  fantastiskt duktig ämnesperson.

 804. Det vi gör konkret
  är att försöka bygga upp det här-

 805. -som en ny tvär kompetens mellan-

 806. -professionskunskapen ute i kommuner
  och fristående skolor-

 807. -och ämnesspecialisterna.

 808. Här finns en speciell satsning
  på högskolepedagogik.

 809. Modellen som Stockholms universitet
  har valt för lärarutbildningen i dag-

 810. -är att göra ämnesdidaktikenheterna
  som nav, men det tar en liten stund.

 811. Det här är en av de viktigaste
  punkterna som vi måste ta itu med.

 812. Här måste vi höja nivån
  på kompetensen på hela universitetet.

 813. Jag heter Mohamed Hagi Farah. Jag
  representerar Järva föräldraallians.

 814. Jag sitter som förälder här.

 815. Man pratar om tolv procent
  som inte uppnår målet.

 816. Men vi lever i en annan verklighet.

 817. Trettio, fyrtio procent
  i några skolor i Sverige.

 818. De uppnår inte målet.

 819. Om man i de skolorna
  fortsätter med samma nivå-

 820. -trettio, fyrtio procent, så blir det
  aldrig en bra skola i Sverige.

 821. Det är fakta. Man måste-

 822. -prata om de skolor
  som finns i utsatta områden.

 823. En annan faktor: mångfald i skolan.

 824. I akademiska världen ser vi
  många professorer från andra länder-

 825. -men inte i grundskolan.
  Varför? Tack.

 826. Viktig fråga som kräver
  nyanserade och kloka svar. - Marcus?

 827. Jag är väldigt glad för det, för
  jag har med mig den infallsvinkeln.

 828. När man tittar på skolresultaten-

 829. -så är en stor del av det
  kopplat till ett antal skolor.

 830. Det tycker jag skulle våga sägas.

 831. Det har en bäring på den här
  dåliga universitetsläraren.

 832. Är man dålig, så måste det finnas
  en konsekvens, och det saknar jag.

 833. Vi har varit med om att vända
  en skola i ett utsatt område.

 834. Det gick så långt att man fick lägga
  ner skolan och starta på ny kula-

 835. -med ny skolledning, nya lärare med
  nya ambitioner och ta ett nytt tag.

 836. Vill vi ta tag i situationen
  du beskriver-

 837. -så skulle jag vilja ha en nystart
  på ett antal av de här skolorna.

 838. Det skulle höja snittet i Sverige.

 839. Det kräver mod att göra det,
  men det är nog absolut nödvändigt.

 840. -Lotta?
  -Ja, absolut.

 841. Man måste ha resursfördelningssystem
  som fungerar.

 842. En skola i Rinkeby i Stockholm
  har nästan dubbelt så mycket pengar-

 843. -som en skola i Äppelviken i Bromma,
  och så måste det också vara.

 844. Man kan inte tro att man
  kan fördela resurserna helt jämnt-

 845. -oavsett elevernas bakgrund.

 846. Stockholm har en betydligt skarpare
  resursfördelning än andra kommuner.

 847. Även om resultaten inte alls är
  tillräckliga i många utsatta områden-

 848. -så har vi något bättre resultat.

 849. Framför allt om vi jämför oss
  med Malmö och Göteborg.

 850. Jag tror också
  att vi ibland är lite för fega.

 851. Vi har låtit skolor gå för länge
  med dåliga resultat utan att gå in-

 852. -och försöka hjälpa upp resultaten.
  Vi måste bli mer...

 853. Vi kan inte låta skolledningarna
  själva hålla på år ut och år in.

 854. Utbildningsförvaltningen måste
  gå in och stötta på ett bättre sätt.

 855. Sen har en del av de här skolorna
  för få elever.

 856. Jag vet inte vem av er som var först.

 857. Du tar ju upp nåt väldigt viktigt.

 858. Hur styr vi resurser utifrån
  det behov som finns hos eleverna?

 859. Det är sex procent av resurserna
  i de hundra mest utsatta områdena-

 860. -som faktiskt riktas mot behoven.

 861. Jag vill ta upp det
  ur ett nationellt perspektiv.

 862. Det är bara några procent
  som styrs mot det behov som finns.

 863. Det är inte bara är lönerna
  som smetas ut, utan även resurserna.

 864. Olika elever kostar olika,
  så hur resurserna styrs mot behoven-

 865. -är viktigt för resultaten.

 866. Vi menar att lärares och skolledares
  bedömningar måste väga tyngre.

 867. Nånstans måste det spela roll,
  det behov vi faktiskt ser där ute.

 868. Då bör det finnas en ordinationsrätt.

 869. Utifrån det behov man har kan inte
  vi som lärare hamna i situationen-

 870. -att våra larm inte spelar nån roll.

 871. Ordinationsrätt och en tydligare
  styrning av resurserna är viktigt.

 872. Det här betyder ju att vi
  ökar skillnaderna i svensk skola.

 873. Likvärdigheten brister där vi en gång
  var bäst tillsammans med Island.

 874. -Det är en stor sorg.
  -Metta.

 875. Likvärdigheten har vi ju diskuterat
  de senaste tio, tolv åren.

 876. Vi tog fram en finansieringsmodell
  som vi presenterade förra året.

 877. Vi tittade bland annat
  hur det ser ut i Södertälje.

 878. Där är det inte trettio, fyrtio
  procent. Det är värre än så.

 879. Den finansieringsmodell som vi har
  är näst intill kostnadsneutral.

 880. Stockholm kom inte ut som vinnare-

 881. -men man ska skicka resurser
  till dem som behöver.

 882. Det är ju detta som ligger i det vi
  säger att skolan inte är likvärdig.

 883. Jag kommer inte hålla tyst om det.

 884. Då blir man anklagad
  för svartmålning.

 885. Jag hävdar att jag inte svartmålar,
  för vad jag talar om är framtiden-

 886. -för barn och unga som är på väg
  in i tonåren och vuxenlivet.

 887. Politikerna måste lyssna.
  Vi har ingen...

 888. Jo, vi har politiker här.

 889. -Vi ska föra det vidare.
  -Ja, det kommer nästa gång. Just det.

 890. Ni påtalar båda två här, Marcus och
  Lotta, att vi är alldeles för fega.

 891. Jag delar din uppfattning, Marcus,
  om noggrann uppföljning-

 892. -och sen ta konsekvenserna av den.

 893. Inom lärarutbildningen
  är man också lite för feg.

 894. Då tänker jag på avrådning.

 895. I stället för att ta det obekväma
  beslutet att avråda en elev-

 896. -och ha den diskussionen tidigt-

 897. -för det uppenbaras rätt snabbt,
  så drar man sig av olika skäl.

 898. Kanske är vi för fega
  i det här samhället.

 899. Skolorna är för fega.
  De som har dem ute på VFU.

 900. De tänker att det där tar de sen på
  Lärarhögskolan. Det är deras problem.

 901. Alla måste ta större ansvar.

 902. Det är en stor katastrof för
  den student som efter lång studietid-

 903. -kommer ut i barn- och elevgrupper
  och ser att det här fungerar inte.

 904. Där har vi ett ansvar
  att inte låta fel saker hända.

 905. Därför förordar jag nåt system-

 906. -där man får pröva på innan man
  påbörjar utbildningen. Trivs jag?

 907. Passar jag som lärare?

 908. Innan man ens
  har börjat ta de där studielånen.

 909. Stockholms universitet har jag
  föreslagit som föregångare i detta.

 910. Ska vi låta en till ur publiken...
  Nej, inte än... Jo.

 911. Då får ni vänta lite. Sug
  på karamellen, Harriette och Ebbe.

 912. Jag har Anders på listan, men det är
  en annan fråga du vill komma in på.

 913. Okej. Per Reinolf, heter jag.

 914. Jag var med i början på 90-talet
  när vi gjorde om lite system här.

 915. De som väljer en utbildning
  gör väl inte det-

 916. -för att just den utbildningen är
  bra, utan för det jobb man får sen.

 917. Vill du bli jurist är det
  för att du ska jobba som jurist.

 918. Det handlar om lockelserna
  i lärarjobbet.

 919. Då blir det fler
  som söker lärarutbildningen.

 920. Vi gjorde om under början av 90-talet
  så att bra lärare ska få bra lön.

 921. Det var huvudinnehållet
  i det lönesystemet och syftet var-

 922. -att de som gör jobbet i klassrummet,
  de skulle det bli en förändring för.

 923. Man kan efteråt säga att det inte
  var så att det träffade dem.

 924. Det träffade andra som gör projekt.

 925. Kritiken mot det systemet
  är att det har inte träffat de-

 926. -som gör det tunga jobbet och ser och
  möter eleverna och glädjen i blicken.

 927. Kan vi få till det,
  så att de har bra lön-

 928. -och att de syns, ja, då får vi ju
  sug in i lärarjobbet.

 929. Då har ni möjlighet att ha ett system
  för att inte alla kommer in.

 930. Men det hjälper inte att inte alla
  kommer in om inte fler söker.

 931. Då är det nog bilden av det framtida
  jobbet mer än bilden av utbildningen.

 932. Det är väl en kommentar vi nickar åt?
  Vill ni kommentera det ytterligare?

 933. Vi har verksamheter
  där eleverna får utvärdera lärarna.

 934. En del tycker att det är
  provocerande, men det fungerar.

 935. Sen gör skolledningen en bedömning.

 936. Men att våga utvärdera lärarna
  på individbasis är bra.

 937. -Metta?
  -Per Reinolf har helt rätt.

 938. Jag måste få ägna mig lite åt
  historien eftersom jag är historiker.

 939. Ni menade säkert rätt,
  men det blev fel.

 940. Man har lyckats med konststycket
  att hålla ner hela grupper lärare.

 941. Hade detta varit ett medlemsmöte
  i Lärarnas riksförbund-

 942. -då hade de sagt så här:

 943. "Men, Metta, varför pratar man nu
  om duktiga lärare?"

 944. "Ska duktiga lärare få högre lön,
  när man hållit ner oss allihopa?"

 945. Det är en av de svåra nötterna
  att knäcka-

 946. -när man diskuterar lärare emellan.

 947. Det har begåtts kardinalfel
  inom svensk lärarlönesättning-

 948. -därför att man hållit ner grupper.

 949. Nu har regeringen börjat genom
  att skicka in lite statliga pengar-

 950. -enligt en viss modell-

 951. -men det kommer inte att räcka.

 952. Man måste ha historien med sig.

 953. Historiker kan inte
  titta på framtiden utan att ha-

 954. -kunskaper om
  vad som har hänt tidigare.

 955. Det är ju viktigt
  att de strukturer vi byggde en gång-

 956. -byggde på att det är det pedagogiska
  arbetet som ska ge mer betalt.

 957. I de gamla systemen fick du
  mer betalt om du gick utanför-

 958. -och gjorde administrativa saker.

 959. Nu skulle bra undervisning löna sig.
  Vi har sett att motsatsen har hänt.

 960. Vi har inte fått isär lönesystemen.

 961. En bild av det här som en lärare sa
  till mig för ganska många år sen nu.

 962. Hon sa: "När jag talar med den"-

 963. -"som vet vad jag gör i klassrummet,
  då sitter inte den på pengarna."

 964. "När jag talar med den som sitter på
  pengarna vet inte den vad jag gör."

 965. Här är ju system
  att rigga som gör att rektorer-

 966. -ägnar sig åt saker i vardagen.

 967. Skolledarna är viktiga
  för lärarna och lönerna-

 968. -och drivet i utvecklingsjobbet.

 969. Ni vet inte vad lärarna gör?

 970. Den som sitter på pengarna
  i Stockholms skolor är ofta rektor-

 971. -som får pengarna och sätter lön.

 972. Därför försöker vi nu utveckla
  systemet så att även rektorerna-

 973. -ska få lön efter hur duktiga de är
  på lönespridning.

 974. Det är så man måste börja jobba.

 975. Det ska löna sig att vara duktig på
  lönesättning. Jag tror en sak till.

 976. Jag vill höra er syn på det.

 977. I Stockholm sen många år tillbaka-

 978. -så har vi femåriga förordnanden
  för rektorer.

 979. Man anställs som rektor i Stockholms
  stad och förordnas i fem år.

 980. Sen är man rektor i Stockholm oavsett
  skola, och vi flyttar på rektorer-

 981. -för att man ser att en rektor
  skulle passa bättre där.

 982. Men lärare är fortfarande
  väldigt mycket fast i sin skola.

 983. Jag skulle önska att lärare
  skulle få det perspektivet-

 984. -att man ska byta skola lite oftare
  för att få nya utmaningar.

 985. Det ger ju förhoppningsvis också
  lite högre lön.

 986. Se inte arbetsplatsen som skola A-

 987. -utan arbetsplatsen är Skolan.

 988. -Att röra på sig lite mer.
  -Ökad mobilitet vill vi ha.

 989. Det vill vi alla, eller?

 990. -Vem gav du ordet till?
  -Dig.

 991. Jag svarar inte för Stockholm för vi
  har lokala fackliga företrädare här.

 992. -Fast allmänt, då?
  -Hade det inneburit...

 993. Vilket annat jobb som helst...
  Byter jag från bank A till bank B-

 994. -så tar jag 3 000 kr i lön plus, men
  det händer inte när jag byter skola.

 995. Om man i Stockholm lockar lärarna
  med högre löner, ja, det är det ena.

 996. Sen var det det här med ledare,
  och den som sitter på pengar.

 997. Nu finns det säkert skolledare
  som tycker att detta är förfärligt.

 998. Förr hade rektorerna fyra timmar per
  vecka då det var undervisningsplikt.

 999. Man undervisade på skolan.

 1000. Det gav rektorerna en utomordentlig
  insyn i hur det faktiskt var.

 1001. Dessutom hade rektorerna
  ibland besvärliga klasser.

 1002. Då visste rektorn... Han satte i och
  för sig inte lön på mig då-

 1003. -men rektor kunde klasserna.

 1004. Jag tycker det vore ett utmärkt sätt
  med kittet...

 1005. En företagsledare vet ofta
  vad själva företaget sysslar med.

 1006. Eller hur, Marcus? Hur mycket
  undervisning har du i veckan?

 1007. -Hur mycket har du?
  -Ingen.

 1008. -Har dina rektorer...?
  -Det har många av dem.

 1009. Det är många som tycker att det är
  roligt. Jag får ta till mig den idén.

 1010. Jag träffade faktiskt, för ett halvår
  sen, en matte- och NO-lärare.

 1011. Ingela. Jag pratade om henne när jag
  hälsade på i Västerås häromdagen.

 1012. Hon gjorde det här som alldeles för
  få lärare gör. Hon blev löneturist.

 1013. Hon sökte en tjänst i grannkommunen
  och erbjöds 3 000 kr mer i månaden.

 1014. Hon sa till sin arbetsgivare:
  "Jag har fått erbjudande om det här."

 1015. "Hur ser ni på det?" Då säger
  Västerås kommun: "Ta den tjänsten."

 1016. Här miste man en duktig lärare.

 1017. Det här får man nog
  fundera ganska allvarligt över.

 1018. Skulle vi utnyttja marknadsläget,
  då skulle vi kunna driva upp lönerna.

 1019. Samtidigt är lärare
  väldigt lojala med sina elever.

 1020. Väldigt, väldigt lojala.

 1021. I det här har vi en situation
  med rektorer, skolledare alltså-

 1022. -som är Sveriges stressigaste yrke.
  Sveriges stressigaste chefsjobb.

 1023. Jag är övertygad om
  att det finns ett tydligt samband.

 1024. Var ute i klasrummen.
  Se lärarna i verksamheten.

 1025. Det där har betydelse
  för lärarnas löner.

 1026. Vi behöver skala i lärares uppgifter.
  Ge dem tid till kärnuppgifterna.

 1027. Och vi behöver skala
  i skolledares arbetsuppgifter.

 1028. Detta skapar både utvecklingsspiraler
  och lönepositiva spiraler.

 1029. Så ni verkar vara för detta?
  Rektorer ska...

 1030. Jag tror på den modellen, ja.

 1031. Nu tycker jag att vi släpper in
  Harriette, Anders och Ebbe kort-

 1032. -innan vi tar in fler från publiken.
  Varsågod.

 1033. Vi har alla väldigt stora
  förhoppningar på karriärtjänsterna.

 1034. Tre små korta saker.

 1035. Vad kommer handledningserfarenhet
  för studenter att betyda?

 1036. Det andra borde jag egentligen prata
  en stund om, men jag gör det kort.

 1037. I dag fokuserar vi mycket på lektor,
  och det är ju licentiatexamen.

 1038. I universitetssystemet
  är licentiatexamen på väg ut.

 1039. Det skapar problem om vi vill använda
  det som toppositionen akademiskt.

 1040. Antingen måste vi göra nåt speciellt
  av licentiatexamen för lärare just-

 1041. -eller så riskerar vi att göra nåt-

 1042. -som är svårt att använda i akademin
  för de här lärarna.

 1043. Det sista:

 1044. Det är kul att hör att Marcus pekar
  på det här med forskning i skolan.

 1045. Min erfarenhet är tyvärr hittills
  att det är framför allt kommunerna-

 1046. -som erbjuder
  forskarskolemöjligheter.

 1047. Men vi vill väldigt gärna ha en
  diskussion med t.ex. din koncern-

 1048. -om den här typen av satsningar.

 1049. Ja, det kan ni väl fundera på.

 1050. Ska vi ta
  Harriettes och Ebbes frågor?

 1051. Vi pratade om avrådan och
  att det skulle behövas mer av det.

 1052. Jag har under de här tjugo åren
  här i Stockholm-

 1053. -varit med om att avråda.

 1054. Men man har ju ingen möjlighet att
  avstänga nån även om man känner...

 1055. Det är inte bara eleverna
  man tänker på.

 1056. Man känner ju ansvar för en person
  som man förstår kommer att fara illa-

 1057. -kanske inte ens vara
  anställningsbar. Men säger personen:

 1058. "Jag tänker bli lärare."

 1059. Ibland har vi gjort ett stort försök
  att avråda, men utan att lyckas.

 1060. I andra fall har vi fått tack
  när vi har avrått.

 1061. Under gamla lärohögskoletiden
  så hade vi antagningsprov-

 1062. -där vi hade gruppintervjuer
  och enskilda intervjuer.

 1063. Jag är språklärare och vi hade både-

 1064. -olika slags övningar
  där de här personerna fick-

 1065. -prata inför den övriga gruppen
  i gruppdiskussionerna-

 1066. -och sen prata på sina språk för att
  vi skulle veta att de var rätt.

 1067. Det är en väldigt stor apparat,
  men det har gjorts-

 1068. -och skolmänniskor ser ganska snart
  vem som kanske inte ska bli lärare-

 1069. -och där det finns en potential.
  Man ser vem som blir en stjärna.

 1070. Då får du stanna där, och vi
  lämnar över till Ebbe. - Varsågod.

 1071. Min introduktionsföreläsning-

 1072. -då blev jag medlem i båda facken.

 1073. Jag undrar: Den dagen då jag
  eventuellt inte klarar mitt provår-

 1074. -hur kommer facken företräda mig?

 1075. Eller är det så att man måste vara
  legitimerad och inte bara examinerad-

 1076. -för att vara lärare?

 1077. Hur kommer ni företräda mig
  ifall jag torskar på mitt provår?

 1078. Ni får en minut var
  att kommentera nån av frågorna.

 1079. Det var utmärkta, bra frågor
  alla tre, tycker jag.

 1080. -Vi börjar med dig, Metta.
  -Det var några stycken olika.

 1081. Det här med lektorer, för det första,
  det är ju oerhört viktigt-

 1082. -med tanke på licentiatdiskussionen.

 1083. Anita Ferm sitter just och funderar
  på det där.

 1084. Hon inventerar för närvarande
  den stock som finns.

 1085. Om man ska ha en licentiatexamen
  som gäller just för lärare-

 1086. -det är fullt möjligt,
  men vi kan inte ha synpunkter på det.

 1087. Det är väl intressant.
  Ja, ska man vara...

 1088. På sikt så ska ju lektorn-

 1089. -kunna ha överläkares status.

 1090. Så man tittar på hur det korrelerar.

 1091. Där har vi svarat i de termerna
  när vi har skickat in remissvar.

 1092. När det handlar om ifall det är en
  karriärtjänst att handleda studenter.

 1093. Ja, självklart.
  Det utgår jag ifrån att det blir så.

 1094. -Då tackar vi...
  -Jag måste få svara på Ebbes fråga.

 1095. Där man är med får man naturligtvis
  hjälp. Så är det självklart.

 1096. -Medlemskapet handlar ju om det.
  -Men hur?

 1097. Där tänker jag inte trassla in mig
  i nåt svar om hur du företräds.

 1098. Är du i Stockholm har du företrädare
  från Lärarnas riksförbund.

 1099. Eller så har du det via andra.
  Jag kan inte svara på hur exakt.

 1100. -Eva-Lis? Välj nåt.
  -Runt omkring karriärtjänsterna.

 1101. De måste ha som utgångspunkt att
  resultat ska förbättras och drivas.

 1102. Detta har betydelse.

 1103. Jag satt i en diskussion
  med en lärare i Lund som sa så här...

 1104. Vi diskuterade lektorer.
  "Jättebra, jättebra", säger många.

 1105. Men det måste handla om forskning
  på ett sånt sätt...

 1106. Forskningen måste hela tiden
  driva mot bättre resultat-

 1107. -och leda till
  ett tillsammansarbete.

 1108. Karriärtjänster
  måste ha många ansikten.

 1109. Mellansteget är jätteviktigt också.

 1110. Forskarutbildade lärare på områden
  som är vitala för skolans utveckling.

 1111. Mellansteget. Man ska kunna handleda
  och vara mentor-

 1112. -när det kommer ut en ny lärare
  och i andra sammanhang också.

 1113. Där ska också utgångspunkten
  vara coaching.

 1114. När jag ser på dig tänker jag så här:

 1115. Det finns ingen gång jag har haft
  så stort behov av stöd från facket-

 1116. -som när jag är ny lärare, och det
  gäller på många håll och kanter.

 1117. Det tar man utifrån det behov du har.

 1118. Då får du fundera på
  vilket fack du ska organisera dig i.

 1119. -Hur har vi det, Lotta?
  -Ebbes fråga är jätteintressant.

 1120. Det här introduktionsåret kommer ju
  att bli väldigt, väldigt viktigt.

 1121. Och det är klart att ser man det
  som ett slags prövotid-

 1122. -så har förhoppningsvis de som inte
  klarar året slutat långt tidigare.

 1123. Det kommer för en del
  att bli ett problem.

 1124. Alla måste hantera det
  på ett eller annat sätt-

 1125. -men jag tror ändå att det är
  en god idé att ha detta...

 1126. -...för det höjer ändå prestigen.
  -Marcus?

 1127. Det här kring rädslan för att avråda.

 1128. Man måste ha
  elevernas och barnens perspektiv.

 1129. Man måste våga ta bort en rektor
  eller lärare som inte fungerar-

 1130. -att våga också avråda nån, för
  man måste ha ett annat perspektiv.

 1131. Bara för att man inte fungerar
  just på den här skolan-

 1132. -så innebär inte det att man inte
  har en annan karriär framför sig.

 1133. Nu vill jag att vi
  släpper in publiken. Varsågoda.

 1134. Namnet är Tommy. Jag är processledare
  för lärarlegitimationsarbetet i Täby.

 1135. Att jag är där beror på
  att jag har en dubbelexamen.

 1136. Risken är att det blir för mycket
  intern navelskådning inom facken.

 1137. Allt om karriärtjänster ni säger
  handlar bara om internt.

 1138. Om pedagogiken i klassrummet o.s.v.

 1139. Men ska ni få lärare på lång sikt,
  så hävdar jag bestämt-

 1140. -att lärarna måste gå mellan yrken.

 1141. Att man kan gå mellan analysarbete på
  kommun tillbaka till lärartjänst etc.

 1142. Jag hade inte varit lika intresserad
  av att vara lärare längre-

 1143. -utan den möjligheten.

 1144. Jag tycker att skolan har ett
  feltänk. Jag är gymnasielärare.

 1145. Jag blev anställd på Täby kommun
  i våras, och alla frågade:

 1146. "Vad har du för nya tankar?
  Du kommer ju från skolinspektionen."

 1147. I skolan vill man forma de nya att
  bli som dem som redan är på plats.

 1148. Det är ett vansinnigt tankefel.

 1149. Ta till vara på de nya och lyssna
  på dem i stället för att forma dem.

 1150. Handledare och introduktionsår
  kommer att vara konserverande.

 1151. De vill klara sig och kommer att göra
  vad de blir tillsagda.

 1152. Där måste både fack och arbetsgivare
  göra ett jätteomtänk-

 1153. -och verkligen stärka
  de nyanlända studenterna.

 1154. Tycker nån lärarstudent att det låter
  bra så är ni välkomna till Täby.

 1155. Bara en av er har lyft den
  viktigaste frågan. Skolledarskapet.

 1156. Hur kan man prata så länge
  utan att lyfta rektorsrollen?

 1157. Det är ett generalfel
  från alla inblandade.

 1158. Den delen är så grundläggande viktig
  för framtiden i skolan.

 1159. Lärarna som kollektiv måste växa upp
  och ta sitt förbannade ansvar.

 1160. Man måste lyssna på rektor och rektor
  måste våga peka med hela handen.

 1161. En kraft som gör att inget händer-

 1162. -är att rektor och lärare inte
  tar ansvar.

 1163. Det är inte bara alla andras fel.
  Det är faktiskt lärarnas fel också.

 1164. Jag ser inte tillbaka
  på min yrkesgärning med stolthet-

 1165. -när jag ser hur min yrkeskår
  ibland bar sig åt. Tack.

 1166. Där fick ni lite att bita i.
  Du hade ytterligare en frågeställare.

 1167. Jag tänkte att vi kan ta de här-

 1168. -så får ni lite fler frågor
  på en gång.

 1169. Matilda. Jag är också lärarstudent.

 1170. Vi får lära oss väldigt mycket om
  hur mycket elever kan lära varandra.

 1171. Att tillvarata elevernas kunskaper.

 1172. Jag uppfattar det som att man är
  väldigt ensam i sitt yrkesutövande.

 1173. Varför lever vi inte som vi lär?

 1174. Några av er var inne på det,
  att lärarna kunde lära av varandra.

 1175. Att man kunde utbyta idéer
  och testa olika undervisningsmetoder.

 1176. Man gör värderingar inom skolan.

 1177. Ni pratade ju lite
  om det här med motivation och lust.

 1178. Jag tror inte att konkurrens skapar
  lust. Jag tror det skapar rivalitet.

 1179. Om man i stället kan ge lärarna
  tillfälle att arbeta tillsammans-

 1180. -så tror jag att man
  skulle kunna lyfta hela lärarkåren.

 1181. Tack.

 1182. Jag heter Tom Nyström från Värmdö.

 1183. Jag ser det här med resurser
  till skolan som väldigt viktigt.

 1184. Man måste se lärarlöner-

 1185. -som en del av resursgivandet.

 1186. Personella resurser är lika viktiga.

 1187. Att öka lärartätheten i skolorna.

 1188. Många gånger
  saknas de här resurserna.

 1189. Färre lärare gör ett större jobb.

 1190. Dessutom är arbetsuppgifterna
  många gånger så pass krävande-

 1191. -så att nyutbildade lärare inte
  klarar av dem.

 1192. Man måste se hela biten-

 1193. -inte bara ökande av löner-

 1194. -utan också att se hela resursbiten
  som väldigt viktigt för skolan.

 1195. I min kommun, om man t.ex.
  skulle satsa tiotusen per lärare-

 1196. -så blir det 40 miljoner på ett år.

 1197. Man kunde ta de 40 miljonerna och se
  det som ett totalt resurstillskott-

 1198. -och som en ökning av personella
  resurser plus löneökningar-

 1199. -så skulle man nå väldigt långt.
  Tack.

 1200. Tack. Hade ni fler som nu väntar?

 1201. Om inte så tar vi en runda.

 1202. Ni väljer ut
  det ni tycker var mest intressant.

 1203. Marcus.

 1204. Att man är ensam som lärare-

 1205. -är en av de viktigaste frågorna
  vi jobbar med. Att jobba tillsammans.

 1206. Som lärare blir man lätt en
  ensamvarg, men det är ineffektivt.

 1207. Man är som en gammal hantverkare.

 1208. Man måste hitta de här processerna,
  jobba tillsammans-

 1209. -och på det sättet
  hämta kraften och erfarenheten.

 1210. Sen håller jag inte med om
  att vi inte har pratat om ledarskap.

 1211. Vi gör ju kontinuerliga utvärderingar
  av vårt ledarskap.

 1212. Det lyfts alltför sällan fram-

 1213. -att hos de fristående skolledarna
  är personalen mest nöjd i branschen.

 1214. Det är ett enormt gott betyg
  till ledarna på de här enheterna.

 1215. -Det är ett område vi fokuserar.
  -Lotta?

 1216. Jag tror också att en nyckelfråga
  är att komma ifrån ensamarbetandet.

 1217. Att lärare jobbar ihop och förbereder
  lektioner i större utsträckning.

 1218. Där man också kan utnyttja de lärare
  som är mest erfarna och duktiga-

 1219. -till att stötta
  dem som behöver lära sig mer.

 1220. Sen finns det ibland en felsyn
  i detta.

 1221. Man ska veta när en person är
  tjugoett om den blir en bra lärare.

 1222. Lärare är väl som alla andra
  yrkeskategorier att de kan utvecklas.

 1223. Att det finns utvecklingspotential.
  Man ska byta jobb.

 1224. Man ska kräva av sina arbetsgivare-

 1225. -att man får kompetensutveckling
  när det behövs.

 1226. Det finns inte bra och dåliga lärare.

 1227. Man utvecklas som människa, och det
  kan man göra som lärare också.

 1228. Det där är jätteviktigt.
  Jag vill se ett Lärarlyftet III.

 1229. Jag vill se att kompetensutveckling
  för lärarkåren-

 1230. -blir nåt som är lika självklart
  som det är för alla andra yrken.

 1231. Du går inte ut från utbildningen,
  och sen är all din kunskap för given.

 1232. Den ska få chansen att utvecklas.
  Där har du kompetensutveckling.

 1233. Sen har du arbetssättet i vardagen.
  Framgångsrika skolsystem gör så.

 1234. McKinsey råder: "Låt läraryrket gå
  från ensamarbete till samarbete.

 1235. Lärare nere i Partille sa så här:

 1236. "Vi utvecklar, vässar
  och utvärderar varandra"-

 1237. -"så när vi ser att elevresultaten
  inte går dit vi vill"-

 1238. -"då vet vi att det inte är jag
  som är en dålig lärare"-

 1239. -"utan det är vårt gemensamma arbete
  som inte haft tillräcklig framgång."

 1240. Det här är en svensk utmaning.

 1241. Det Metta och jag säger runt...
  - Vart du tog vägen nu? Där uppe.

 1242. Vi har antagit en gemensam yrkesetik
  för lärare.

 1243. Med den säger vi:
  Så här vill vi att det ska vara.

 1244. Varför ska lärare vara ett undantag
  jämfört med andra yrkeskårer?

 1245. Vi tar det ansvaret
  genom vår yrkesetik-

 1246. -att hålla rent framför egen dörr
  eller innanför tröskeln.

 1247. Chansen att utvecklas i sitt yrke-

 1248. -är inte bara
  att vi ska gå till tillsammansarbete.

 1249. Varje lärare ska inte
  göra allting ensam bakom sin dörr.

 1250. Tjänster när det gäller forskning,
  nån annanstans i publiken.

 1251. Jag tror på kombinationstjänster
  som gör att du har arbetsrotation.

 1252. Karriärtjänsterna kanske du inte
  ska inneha för hela livet.

 1253. Det är saker man behöver tänka på.

 1254. Och, återigen, ledarskapet.

 1255. Inte bara skolledareskapet,
  utan också lärares ledarskap...

 1256. -...det behöver vi prata mer om.
  -Metta.

 1257. Vi har visst talat om ledare.

 1258. Lärare är ledare. Det vill jag hävda.
  Det är precis det vi har pratat om.

 1259. "Lärare ska ta
  sitt förbannade ansvar."

 1260. Lärare gör det i väldigt hög grad.
  Problemet ligger inte där.

 1261. "Konkurrens skapar inte lust."

 1262. Där lyfter du en väldigt viktig sak.

 1263. När den individuella lönesättningen
  infördes sa många:

 1264. "Vi får problem om vi inte kan
  hjälpas åt att göra lektionerna bra."

 1265. "Vi blir konkurrenter
  i stället för medarbetare."

 1266. Där har vi en nöt vi inte har knäckt.

 1267. Om jag är duktig och vill ha högre
  lön, om jag då delar med mig-

 1268. -då får jag kanske inte "credit"
  för det.

 1269. Den individuella lönesättningen
  har möjligen ställt till problem.

 1270. Jag har varit lärare i tjugo år.

 1271. Det vi jobbade tillsammans med,
  det var inom ramen för våra ämnen-

 1272. -och där skapade vi lektioner
  tillsammans som var väldigt bra.

 1273. Att kunna sitta med ämneskollegor och
  förbereda lektioner är stimulerande.

 1274. Sen fick vi inte det under många år-

 1275. -men jag tror att ämnena gör återtåg
  i Sverige, och det välkomnar jag.

 1276. Tack för det. Jag tror
  att vi har kommit till den punkt-

 1277. -då det är dags att tacka för i dag.

 1278. Jag vill tacka huvudtalarna,
  er i panelen och er i publiken.

 1279. Det har varit två inspirerande timmar
  som vi har haft-

 1280. -med många trådar och förslag
  som har väckts.

 1281. Vi har inte spunnit i vanlig ordning
  tråden ut till färdig väv-

 1282. -men en hel del idéer och förslag
  har kommit fram-

 1283. -som vi kan grunna vidare över
  på olika håll, tror jag.

 1284. Jag vill påminna om, innan vi slutar,
  att vi vid nästa panelsamtal-

 1285. -som kommer att äga rum i november.
  Sjunde november, blir det.

 1286. En måndag klockan fyra. Då är det
  dags för utbildningsministern-

 1287. -vår käre Jan Björklund,
  att få komma till tals-

 1288. -och förhoppningsvis också bli
  ordentligt grillad, vill jag säga.

 1289. Jag vill säga välkommen till er då
  också. Tack så mycket för i dag.

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Från problem till förebild

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Paneldiskussion om skolans och lärarutbildningens utveckling. Hur utvecklar vi 2020 års skola - och lärarutbildning - på bästa sätt? Hur tar vi oss bort från problemen för att istället röra oss mot att bli en förebild? Medverkande: Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund; Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet; Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholms stad; Marcus Strömberg, vd för Academedia; Anders Gustavsson, vicerektor för Stockholms universitet; Harriette Persson, universitetslärare vid Stockholms universitet och Ebbe Nyman, lärarstudent. Moderator: Sigbrit Franke. Inspelat den 3 oktober 2011. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik, Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Högskolor, Lärarutbildning, Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - 2020 års skola

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - 2020 års skola

Så skapar vi en skola för framtiden

Samtal om den svenska skolan. Hur väl samverkar alla nya reformer? Är skolan likvärdig över hela landet? Med Maciej Zaremba, Sven-Eric Liedman, Anna Ekström, Gunilla Hammar Säfström, Ebbe Nyman och Anders Gustavsson. Samtalsledare: Sigbrit Franke. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - 2020 års skola

Från problem till förebild

Paneldiskussion om skolans och lärarutbildningens utveckling. Medverkande: Metta Fjelkner, Eva-Lis Sirén, Lotta Edholm, Marcus Strömberg, Anders Gustavsson, Harriette Persson och Ebbe Nyman. Moderator: Sigbrit Franke.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Så minns unga

Gener, hjärnan och barns utveckling

Tre grupper av barn riskerar att få problem med sin skolgång: adhd-diagnostiserade, barn med dyslexi och barn med dyskalkyli. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, visar kopplingarna mellan genetiken och hjärnans utveckling.

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioBarnaministeriet Dokumentär

Sveriges bästa och sämsta skola

Åttondeklassarna Susanne och Cecilia går i Sveriges sämsta respektive bästa skola, sett till elevernas meritvärde: Rosengårdsskolan i Malmö och Kunskapsskolan i Saltsjöbaden. Trots sina olika förutsättningar har både Cecilia och Susanne såväl förhoppningar som motgångar i sina liv, och de gör också framsteg.