TV

UR Samtiden - Matematik i kubik

UR Samtiden - Matematik i kubik

Om UR Samtiden - Matematik i kubik

Från Matematikbiennalen 2012. Ungefär 2 500 matematiklärare samlades i Umeå för att få nya idéer och diskutera olika typer av svårigheter. Vad betyder 5-3=2? Vad är minus? Vad finns det för lösningar för att hjälpa elever som har riktigt svårt för matte? Vilka nya krav ställer den nya kursplanen på lärarna när de ska bedöma elevernas kunskaper i matematik? Inspelat den 26-27 januari 2012. Arrangör: Umeå universitet.

Till senaste programmet

Spela/Pausa UR Samtiden - Matematik i kubik: Begreppsbubblor - en arbetsmetod

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Begreppsbubblor - en arbetsmetod

Produktionsår:
2012
Längd:
48:00
Tillgängligt till:

Begreppsbubblor är ett lite annorlunda sätt att arbeta med matematiken som fungerar väldigt bra, säger Karin Andrén, klasslärare på Skarpnäcksskolan och dessutom lärarcoach och didaktikforskare. Tillsammans med Matilda Östman, lärare i matte och NO för årskurs 1-7 på Eiraskolan i Stockholm, talar hon om hur de provat sig fram för att naturligt integrera begreppsbubblorna i matteundervisningen. Från Matematikbiennalen i Umeå i januari 2012. Arrangör: Umeå universitet.

Ämnen:
Matematik, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Nyckelord:
Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Matematik i kubik

UR Samtiden - Matematik i kubik: Praktiska experiment i matte och NO
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
1:02:38
TV UR Samtiden - Matematik i kubik

Praktiska experiment i matte och NO

Hans Persson, författare och lärare i matematik och naturvetenskap, berättar om hur han i klassrummet och i förskolan gör fysiken och matematiken levande genom experimenterande. Han lockar fram elevernas nyfikenhet med föremål och företeelser som barnen känner igen.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Matematik i kubik: Undervisning som gör skillnad
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
52:42
TV UR Samtiden - Matematik i kubik

Undervisning som gör skillnad

Vad betyder själva minuset i 5-3=2? Kerstin Larsson, forskare i matematikdidaktik vid Stockholms universitet, resonerar kring olika sätt att se på minustecknet och hur man som lärare och förälder kan behöva förhålla sig till det.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Matematik i kubik: Bedömning av matematiska förmågor
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
59:24
TV UR Samtiden - Matematik i kubik

Bedömning av matematiska förmågor

Hur ser de matematiska förmågorna ut i den nya kursplanen? Och hur kan matteprov och andra bedömningsformer utformas? Per Berggren, mattelärare på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka och Maria Lindroth, mattelärare, författare och lärarfortbildare berättar mer.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Matematik i kubik: Att bedöma problemlösning i matematik
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
49:10
TV UR Samtiden - Matematik i kubik

Att bedöma problemlösning i matematik

"Vi mattelärare använder ordet problem för ofta. Men allt i matteboken kan ju inte vara problem." Eva Taflin, forskare i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna, vrider på begreppen problemlösning, algebra och aritmetik och ställer frågan vad det egentligen innebär att kunna matematik.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Matematik i kubik: Behåll katedern i mattesalen
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
43:29
TV UR Samtiden - Matematik i kubik

Behåll katedern i mattesalen

Ulla Öberg, lärarutbildare och mattelärare, menar att katederundervisning måste bygga på lärarens närvaro och att det gäller att som lärare visa eleverna andra förhållningssätt till undervisningen. Att vara längst fram i boken är kanske inte alltid bäst, säger hon.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Matematik i kubik: Begreppsbubblor - en arbetsmetod
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
48:00
TV UR Samtiden - Matematik i kubik

Begreppsbubblor - en arbetsmetod

Lärarna Karin Andrén och Matilda Östman talar om hur de provat sig fram för att naturligt integrera begreppsbubblor i matteundervisningen.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Matematik i kubik: Intensivundervisning i matematik
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
54:08
TV UR Samtiden - Matematik i kubik

Intensivundervisning i matematik

I Sundbyberg satsar kommunen stenhårt på att lyfta de elever som har svårt för matematik. Målet är intensivundervisning, och vägen dit är en bred fortbildning av lärare. Kristina Skogsberg och Anna Pilebro Bryngelsson, lärare i matematik på Ängskolans högstadium i Sundbyberg, berättar.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Matematik i kubik: En lärare + en elev = Intensivmatte
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
46:38
TV UR Samtiden - Matematik i kubik

En lärare + en elev = Intensivmatte

Görel Sterner, projektledare för Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet, resonerar kring olika former av intensivundervisning och ger en rad konkreta exempel på arbete som pågår på olika skolor. Hon talar också om dyskalkyli och andra matematiksvårigheter.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & matematik

UR Samtiden - Underbar matematik 2013: Att utveckla elevernas matematiska förmåga
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
1:07:57
TVUR Samtiden - Underbar matematik 2013

Att utveckla elevernas matematiska förmåga

Det handlar inte om att eleverna ska lära sig att räkna matte, de ska lära sig att tänka matte. Det säger Bengt Drath som är grundskollärare, men lär också lärare att undervisa i matematik. Inspelat den 10 oktober 2013. Arrangör: Skolporten.

Lärarrummet: Anette Barr
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
RadioLärarrummet

Anette Barr

På förskolan Snusmumriken i Svedala kommun utmanar man barnens kreativitet och skapande i mötet med matematiken. Anette Barr och två kollegor har utvecklat ett arbetssätt där naturen i närmiljön fungerar som utgångspunkt.