Radio

Lärarrummet

Lärarrummet

Om Lärarrummet

Säsong 2. Porträtt av lärare som på olika sätt utmärker sig genom sitt sätt att undervisa. De är verksamma på såväl förskolor som universitet och högskolor över hela Sverige. Här får vi kunskap om olika undervisningsmetoder som får elever att känna lust att lära, och som pedagog kan man låta sig inspireras och vägledas samt få insyn i olika arbetssätt med elevernas bästa i fokus. Hur kan man till exempel använda ny teknik i undervisningen? Vilka metoder överlever i dagens kunskapssamhälle där kunskap finns att hämta både utanför och innanför skolans ramar? Vi får den unika möjligheten att följa med läraren in i klassrummet och vi får höra deras knep och råd som kan inspirera andra lärare till att själva bli bättre pedagoger. Programmen ska kunna användas som diskussionsunderlag och läromedel i fortbildningssituationer och på lärarhögskolorna.

Till första programmet

Lärarrummet: Per Falk, IKT-pedagog

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Per Falk, IKT-pedagog

Avsnitt 34 av 36

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

IT- och IKT-pedagogik får allt större betydelse inom utbildningen. IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Per Falk är IKT-pedagog och lärare i svenska och historia på Nacka gymnasium. Tidigare arbetade han som programmerare och som projektledare inom IT och reklam. Vi får följa Per Falk när han undervisar sina elever hur man publicerar texter för uppslagsverket Wikipedia. Han vill att eleverna ska lära sig att hantera sociala medier och att de ska få tillgång till Internet som ett demokratiskt verktyg.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Internet, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Sociala medier, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärarrummet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Carsten Ryytty

Avsnitt 1 av 28

Carsten Ryytty, SO-lärare på Hertsöskolan utanför Luleå, har jobbat som lärare i 38 år och är mycket omtyckt. Genom ett välutvecklat muntligt berättande kan Carsten, trots att han utnyttjar väldigt få tekniska hjälpmedel, få eleverna att lyssna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Susanne Olofsson

Avsnitt 2 av 28

Naturskolan Kom ut i Sundsvall är egentligen inte en skola utan ett arbetssätt. Det handlar om att låta eleverna komma ut i naturen och på plats få lära sig om djur, växter, allemansrätt och annat som har med naturen att göra. Susanne Olofsson är en av dem som driver Naturskolan som har aktiviteter för elever från förskolan till gymnasiet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Susanna Damm

Avsnitt 3 av 28

Susanna Damm är grundskolelärare i Järfälla kommun. Hon använder sin smartboard till de gemensamma berättelser som eleverna hittar på. Fokus hamnar då på berättandet i stället för det motoriska i att skriva med en penna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Lotta Ahlström

Avsnitt 4 av 28

Lotta Ahlströms elever kommer från jordens alla hörn och kan inte ett ord svenska när de börjar. I hennes förberedelseklass får de mer tid och individuell hjälp att lära sig språket. För Lottas del gäller det att vara flexibel, prestigelös och öppen för fantasifulla lösningar.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Jimi Nilsson

Avsnitt 5 av 28

Jimi Nilsson är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap på Folkungaskolan. Han är också mentor för en nystartad och unik utbildning i hållbar utveckling. I sitt arbete med eleverna använder han sociala medier som Facebook och MSN.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Elisabet Fredberger

Avsnitt 6 av 28

"Jag tycker att jag har världens bästa jobb där jag kan varva teori och praktik." Elisabet Fredberger är lärare på Ekebygymnasiet i Uppsala och har en ovanlig ämneskombination: svenska, psykologi och floristik. Hon vill lära eleverna att tänka själva, analysera och ifrågasätta.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Anders Johansson

Avsnitt 7 av 28

"En bra lärare är uppmärksam på sina elever och försöker se alla elever i klassen". Anders Johansson, lärare åt blivande bilmekaniker i Jönköping, har en omtalad ambitionsnivå. Studiemotivationen är hög och eleverna lyckas väldigt bra i nationella jämförelser.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Peter Wennerberg

Avsnitt 8 av 28

Peter Wennerberg är lärare på Odlarskolans träningsskola 1 i Eskilstuna där man arbetar med elever med flerfunktionshinder. Ingen av eleverna kan tala, men några kan förstå enstaka ord. Här läser man inte matte eller samhällskunskap utan arbetar med ämnen som motorik, estetik och vardagsaktiviteter.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Anna Karlsson

Avsnitt 9 av 28

"Möjligheterna finns överallt". På Viktor Rydbergs Samskola känner NO-läraren Anna Karlsson att hon får utvecklas på det pedagogiska och didaktiska planet. Målet är att alltid se resurserna omkring sig och använda dem på ett kreativt sätt.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Georg Agorastos

Avsnitt 10 av 28

På tre år gick Nossebro skola från att vara en av Sveriges sämsta, till att tillhöra landets elit med 100 % fullt godkända elever. Specialpedagoger förstärkte lärarkåren i kärnämnena och man började jobba med attityder och självkänsla. Georg Agorastos är en av lärarna bakom förändringen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Ludmila Hell

Avsnitt 11 av 28

Ludmila Hell har lämnat livet som kärnfysiker i Ryssland för arbetet som fysik- och matematiklärare i Flen. Hon vill få eleverna att använda sin fantasi genom att låta dem titta på dramatiska James Bond-sekvenser för att sedan, med hjälp av formler, räkna ut om något liknande kan hända i verkligheten.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Sverker Aasa

Avsnitt 12 av 28

Sverker Aasa undervisar lärarstudenter i matematik, teknik och fysik vid Malmö högskola. Här utvecklar han sina tankar om hur man ska kunna avdramatisera den matematik som många elever fasar för. Han ser bland annat fördelar med att ta in så kallade smartphones i lektionssalen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Max Persson

Avsnitt 13 av 28

Förskoleläraren Max Persson tycker att det är viktigt att vara uppriktigt nyfiken på barnen. På Sege parks förskola använder man naturen för utveckla barnens fantasi och lust att utforska. Max och hans kollegor styr inte vad som händer utan ska fungera som medforskande.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Sara Bruun och Johnny Gustafsson

Avsnitt 14 av 28

Sara och Johnny är högstadielärare i SO på Bergvretenskolan i Enköping. För tre år sedan bestämde de sig för att förändra sättet de undervisar på och började slå ihop sina lektioner. Ledstjärnan är ett entreprenöriellt förhållningssätt som genomsyrar all undervisning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Eva Larsson

Avsnitt 15 av 28

Ekonomi- och SO-läraren Eva Larsson vill ingjuta självkänsla och självförtroende hos glesbygdsungdomarna vid Härjedalens gymnasium. Hon är också drivande inom Ung Företagsamhet och hennes elever har funnit flera priser vid Ung Företagsamhets årliga tävlingar.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Alfredo Castro

Avsnitt 1 av 36

Bildläraren Alfredo Castro ser sitt yrke som en livsstil. Han är bildlärare i årskurs 7-9 på Tegs centralskola i Umeå. Han är också konstnär, debattör och föreläsare. År 2005 tilldelades han Guldäpplet för sitt sätt att undervisa.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Christel Nilsson

Avsnitt 2 av 36

På Kulturcentrum Skåne finns en utbildning som riktar sig mot personer med lindrig utvecklingsstörning. Målet med den är att öppna kultursektorn som en möjlig arbetsmarknad. Vi möter Christel Nilsson, musiklärare och en av initiativtagarna.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Marie Enberg

Avsnitt 3 av 36

Idrottsläraren och äventyrspedagogen Marie Enberg provar nya grepp för att uppnå en lustfylld och inkluderande undervisning. Hon vill att eleverna ska utveckla förmågan till lagarbete och att vara en god vän. År 2011 blev Marie prisad för sitt arbete.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Anette Barr

Avsnitt 4 av 36

På förskolan Snusmumriken i Svedala kommun utmanar man barnens kreativitet och skapande i mötet med matematiken. Anette Barr och två kollegor har utvecklat ett arbetssätt där naturen i närmiljön fungerar som utgångspunkt.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Jenny Frohagen

Avsnitt 5 av 36

Jenny Frohagen är slöjdlärare i trä och metall på Mariaskolan i Stockholm. Hon forskar också i ämnet slöjddidaktik och har startat bloggen "Fröken slöjddidaktik", där hon lyfter frågor kring slöjd som skolämne.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Mathias Ribbnäs

Avsnitt 6 av 36

Mathias Ribbnäs undervisar i SO och svenska på Korsbackaskolan i Kävlinge. Han är också ledare för Projekt+ som startades för att komma till rätta med problem som mobbning och skadegörelse. När vi besöker skolan har de en temadag om kärlek.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Hans Ove Beckman

Avsnitt 7 av 36

Hans Ove Beckman är en omtyckt lärare i historia och filosofi på L M Engströms gymnasium i Göteborg. Han anser själv att berättandet är hans bästa pedagogiska redskap.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Lisa Holmström

Avsnitt 8 av 36

Lisa Holmström är lärare i astrobiologi på Rymdgymnasiet i Kiruna. Nyfikenhet styr henne i allt hon gör - nyfikenheten till stjärnhimlen, till forskningen och till sina elever.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Jonas Lindahl

Avsnitt 9 av 36

Jonas Lindahl använder datorspelet Minecraft i sin svenskundervisning på Freinetskolan Hugin i Norrtälje. Eleverna ska med egna ord berätta vad som händer i den gemensamt byggda virtuella världen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Sofia Arvidsson

Avsnitt 10 av 36

Sofia Arvidsson är lärare i engelska och idrott på Smedingeskolan i Kungsbacka. Hon brinner för digitala verktyg i undervisningen och har till och med låtit sina elever använda mobiltelefonen i orienteringssammanhang.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Ann-Kristin Källström Sundgren

Avsnitt 11 av 36

Projektet Drömmen om det goda går ut på att skapa lugn och ro i skolan och motverka våld och aggressivitet. Ann-Kristin Källström Sundgren leder arbetet på förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping där projektet har skapat bättre stämning och ökad koncentrationsförmåga.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Mona Schiller

Avsnitt 12 av 36

Mona Schiller, lärare i tyska och svenska på Gullmarsgymnasiet i Lysekil, använder sig av radioprogrammet "Pop och Politik" när hon undervisar i svenska språket. Ocn det har visat sig vara en succé.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Trevor Fisher

Avsnitt 13 av 36

Gymnasieläraren Trevor Fisher undervisar i samhällskunskap, historia och internationella relationer på Åkersviksskolan i Sundsvall. Trevor använder gärna IT i sin undervisning och engelska integreras i alla ämnen. Nyligen var han och en grupp elever i Tanzania i en månad.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Lise Axelson

Avsnitt 14 av 36

Pop- och rocklinjen för tjejer vid Gotlands folkhögskola är en reaktion på den mansdominerade musikbranschen. Numera har den tvååriga utbildningen uppmärksammats av media runt om i världen. Vi möter utbildningsansvariga Lise Axelson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Anki Sjöström

Avsnitt 15 av 36

På Norrbackaskolans träningsskola i Sundsvall arbetar man med elever som har flerfunktionshinder och som ligger på en tidig utvecklingsnivå. "Det handlar mycket om att väcka förväntan och en lust till kommunikation" säger Anki Sjöström.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Daniel Barker - The flipped classroom

Avsnitt 1 av 30

För att öka förkunskapen inför lektionerna får eleverna se sin lärares föreläsningar på nätet. På så sätt får gymnasieläraren Daniel Barker mer tid i klassrummet att lägga på fördjupning och frågeställningar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Mattias Rowe, skolkurator

Avsnitt 2 av 30

”Min grundsyn är att det varken finns goda eller onda människor.” Vi följer skolkuratorn Mattias Rowe under en dag när han arbetar med en grupp elever som valts till kamratstödjare. Temat för dagen är att motverka mobbning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Ann Pettersson, frisörlärare

Avsnitt 3 av 30

Under mer än två decennier har Ann Pettersson arbetat på salong, tävlat för svenska frisörlandslaget och fortbildat lärare i hela Norden. Hon har brunnit för branschen sedan lågstadiet. År 2012 tilldelade internationella frisörförbundet hennes skola priset ”Best school of the year”.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Camilla Edvall, svenska som andraspråk

Avsnitt 4 av 30

Ingen av Camilla Edvalls elever har varit i Sverige längre än ett år och många är analfabeter. Hon undervisar högstadieelever i en förberedelseklass i svenska som andraspråk. Hon berättar om sina metoder för att få eleverna att knäcka läs- och skrivkoden så att de kan göra sina egna berättelser rättvisa.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Malin Westermark, montessorilärare

Avsnitt 5 av 30

Malin Westermark är lärare på Sundsvalls Montessoriskola för en klass med ettor och tvåor. Hela förmiddagen består av ett arbetspass och barnen är med och planerar arbetet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Lena Boström, lärare till lärare

Avsnitt 6 av 30

Lena Boström, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, har forskat kring lärstilar. Människor lär sig på olika sätt och det är viktigt för pedagogen att anpassa undervisningen till alla lärstilar, menar hon. Lika viktigt är också att förstå hur sociala relationer påverkar lärandet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Christofer Danielsson, kemilärare

Avsnitt 7 av 30

Christofer Danielssons kemilektioner är fyllda av experiment och lustfyllda uppgifter. Han menar att det viktigaste i en undervisningssituation är att ge eleverna självförtroende och känslan att de kan klara av en uppgift.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Ulf Jämterud, historie- och religionskunskapslärare

Avsnitt 8 av 30

Ulf Jämterud är lärare i historia och religionskunskap vid Bromma gymnasium. Han tycker det är viktigt att utveckla elevernas förmåga till källkritik när det gäller Internet och sociala medier. För två år sedan mottog han Kungliga Vitterhetsakademins lärarpris.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Sara och Ola på Kunskapsakademin

Avsnitt 9 av 30

Sedan fyra år tillbaka driver Sara Albecker och Ola Westman Kunskapsakademin, en friskola på Alnön utanför Sundsvall. Här bedrivs mycket av undervisningen i projektform i samarbete med näringsliv och organisationer.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Lillemor Eriksson, ASL-klasslärare

Avsnitt 10 av 30

Lillemor Eriksson är klasslärare i lågstadiet och arbetar med ASL, Att skriva sig till läsning. I denna metod fokuserar man på läsinlärning och att lära sig att skriva med hjälp av datorer. Lillemor Eriksson använder även ASL när hon undervisar inom matematik.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Eva Dahlqvist, superlärare

Avsnitt 11 av 30

Skolverket har valt ut tio skolor där lärarna ska få stöd genom kvalificerad grupphandledning. Eva Dahlqvist är en av dem som ska hjälpa till att vända skolornas negativa utveckling och höja elevernas kunskapsresultat.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Marja Labba, lärare i nordsamiska

Avsnitt 12 av 30

Marja Labba undervisar i nordsamiska, rennäring och samernas kultur och historia på Bokenskolan i Jokkmokk. Nordsamiska är hennes modersmål och hon har både teoretiska och praktiska kunskaper i sina undervisningsämnen eftersom hon också är en renskötande same.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Maria och Sussie - dansmatte

Avsnitt 13 av 30

Lärarna Maria Edin och Sussie Nybacka ser dansen som en möjlighet att lära med flera sinnen. De driver dansmatteprojektet på Sagaskolan i Märsta. En gång i veckan får alla elever från förskoleklass till årkurs 3 ”dansa matematik”.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Monika Westin, dramapedagog

Avsnitt 14 av 30

"För mig handlar berättandet om hur det är att vara människa." År 2011 fick Monika Westin både Sundsvalls Tidnings Jubileumsstipendium samt Mickelpriset vid Ljungby berättarfestival. Orden är en lika stor del av hennes yrkesliv som hennes fritid.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Jo-Anne Bassarath Bagge, språklärare

Avsnitt 15 av 30

Efter en tid som lärare insåg Jo-Anne att det eleverna framför allt sökte var bekräftelse. Hon fokuserar därför nu på att stärka deras mod, ge dem lust att lära och försöka få dem att må bra. Hennes egen resa har gått från Trinidad och Tobago till högstadieskolan Prolympia i Östersund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Emma Holström, idrottslärare

Avsnitt 1 av 30

Hon prisades av Svenska Idrottslärarföreningen 2013 för sitt sätt att anpassa undervisningen till elevernas arbetssätt med sina datorer. Ett av Emma Holströms mål på Almåsgymnasiet i Borås är att tydliggöra motionens betydelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Med improvisationen i centrum

Avsnitt 2 av 30

Andreas Woisin, SO-lärare på Vintertullsskolan i Stockholm, undervisar barn som bland annat har emotionella och sociala problem. Han är van att snabbt byta metod när koncentrationsnivån i klassrummet sjunker.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Minnesträning för hjärnskadade

Avsnitt 3 av 30

Pia Roxell är lärare på Skarpnäcks folkhögskola och håller i Minneskursen, en utbildning för unga vuxna som drabbats av hjärnskador. Pia hjälper eleverna att träna upp hjärnans kapacitet och hitta strategier för att kompensera bestående skador. En av hennes viktigaste uppgifter är att hjälpa eleverna att gilla och acceptera sina nya jag.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Att se människan

Avsnitt 4 av 30

På Härnösands folkhögskola undervisar synpedagogen Mirjan Sjöbom bland annat synskadade och blinda elever i sfi. Hon talar om vikten av att inge förtroende och att främst se människan och inte hennes funktionsnedsättning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

En läsande klass

Avsnitt 5 av 30

På Sätraskolan i Stockholm har Malin Gonzalez och kollegor tagit fram en studieplan för ökad läsförståelse i årskurserna 1-6. Deras metod har nått mycket goda resultat, särskilt för elever med annat modersmål än svenska.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Mattemusik

Avsnitt 6 av 30

Musikläraren Bitten Löfgren har utvecklat den pedagogiska metoden mattemusik. Hon insåg tidigt att matte och musik har gemensamma egenskaper som kan öka barns förståelse för båda ämnena. Idag dansar och sjunger elever över hela landet bråk, vinklar och multiplikationstabellen.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Slöjd och IT - hur går det ihop?

Avsnitt 7 av 30

Barbro Sköldenberg, lärare i textilslöjd och franska vid Sofielundsskolan i Malmö, belönades 2013 för sitt sätt att förnya undervisningen med stöd av IT. Hennes första digitala projekt var bloggen Nalleresan som gav hennes elever kontakt med andra klasser över hela Sverige

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Retorik - en demokratifråga

Avsnitt 8 av 30

Linnéa Skogqvist-Kasurinen, retoriklärare på Gubbängsskolan, ser retoriken som en livsviktig demokratifråga. Idag kan elever gå igenom hela skoltiden utan att lära sig tala inför klassen, och det är ett stort misslyckande, menar hon.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Skapandet som väg in i språket

Avsnitt 9 av 30

Helena von Malortie, textil- och bildlärare på mottagningsskolan Mosaik i Malmö, brinner för att se hur det skapande arbetet stimulerar eleverna att lära sig svenska. De kreativa ämnena ger också utrymme för många att bearbeta ursprung, identitet och värderingar, säger hon.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Talpedagogen rycker ut

Avsnitt 10 av 30

Stökiga barn har nästan alltid kommunikationsproblem, menar talpedagogen Elizabeth Carlsson i Haninge. Hon rycker ut när lärare behöver hjälp med att lugna ner oroliga barngrupper. Och hon uppnår påtagliga resultat, på förvånansvärt kort tid.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Undervisning på två språk

Avsnitt 11 av 30

Kati Dimiter-Taikon är lärare för den världsunika Roma Kulturklass, en tvåspråkig klass för romska elever från förskolan till högstadiet i Stockholm. En av hennes inspiratörer är Jim Cummins som understryker modersmålets betydelse för att eleven ska kunna utveckla all annan språkförståelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Med pensionärer i skolbänkarna

Avsnitt 12 av 30

"Jag har tusen år av livserfarenhet och visdom i klassrummet", säger Peter Müller-Temme som undervisar pensionärer vid PRO:s folkhögskola i Stockholm. Talesättet att det inte går att lära gamla hundar sitta anser han är nonsens. Däremot ser lärandet delvis annorlunda ut hos äldre.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

EU på schemat

Avsnitt 13 av 30

Mattias Nylander undervisar i samhällskunskap, historia, internationella relationer och Europakunskap på Sundsgymnasiet i Vellinge. Han är också skolans EU-ambassadör och var en av de som tog initiativet till skolans Europaprofil. Att påstå att han brinner för sitt ämne är ingen överdrift.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Plug in

Avsnitt 14 av 30

Lärarrummet besöker projektet "Plug in" i Skellefteå, där man genom hälsosamtal och individuell mental träning försöker nå fram till elever som har hoppat av skolan, eller riskerar att göra det. Hur gör man som pedagog för att stärka ungdomars självförtroende och hur motiverar och inspirerar man dem till att studera klart för att få sina slutbetyg?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Det ska vara roligt att lära

Avsnitt 15 av 30

Gerd Persson är modersmålslärare i meänkieli för elever i årskurs 1-3 i Pajala. Hon tycker att det är viktigt att barnen lär sig språket på ett roligt sätt och leker och gör ramsor med sina elever på lektionerna. Hon brinner för Tornedalen och hennes stora fritidsintresse är att arbeta med meänkieli i olika projekt.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Att undervisa i en aspergerklass

Avsnitt 1 av 30

Gunilla Axelsson är lärare för aspergerklasserna åk 7-9 på Berzeliusskolan i Linköping. Hon vet mycket om de speciella svårigheter som elever med asperger kan ha. Det är elever som är mycket kreativa och begåvade men som inte klarar av den stora mängden intryck från ett vanligt klassrum. Gunilla hjälper dem att få en högre självkänsla och en fungerande skolgång.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Hållbar pedagogik på högskolenivå

Avsnitt 2 av 30

Mats Johansson arbetar som universitetsadjunkt vid Textilhögskolan i Borås. Han undervisar i färg, tryck och beredning. Begreppet hållbarhet är grundbulten i Mats Johanssons undervisning, och i hans eget liv. Vi får även veta hur man gör för att bli en bra pedagog på högskolenivå.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Räddaren i mattenöden

Avsnitt 3 av 30

Anna Ekelin är IT-konsulten som sadlade om och blev stödlärare i matte. 2015 går hon i pension från sitt dagtidsjobb på en gymnasieskola i Stockholm. Men hon tänker fortsätta att erbjuda gratis mattehjälp till gymnasie- och grundskoleelever som inte får den hjälp de behöver av skolan. Hon ser det som sitt kall.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Service på schemat

Avsnitt 4 av 30

Hur lär man ut service? Linda Jonsson är från början utbildad kock men sadlade om till lärare 2006. Nu undervisar hon elever som går på Hotell- och turismprogrammet på Borgarskolan i Gävle. Eleverna får bland annat öva sig i att ta hand om kunderna i en hotellreception.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Med havet som klassrum

Avsnitt 5 av 30

Brita Malmcrona undervisar i engelska och svenska på Öckerö seglande gymnasieskola utanför Göteborg. Tanken är att havet ska fungera som ett sorts klassrum för eleverna. De får göra årliga seglatser med fartyget T/S Gunilla. Hon menar att det inte går att jämföra att läsa om länder med att få uppleva och studera dessa på plats.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

När teorin kopplas till praktik

Avsnitt 6 av 30

Rickard Abrahamsson är lärare på VVS- och fastighetsprogrammet vid Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund. "Grundmålet är att eleverna ska vara anställningsbara, det är ett huvuddirektiv vi har att jobba efter", säger Rickard. Tillgången till prylar och teknik ger de många gånger skoltrötta eleverna en möjlighet att koppla den teoretiska undervisningen till det praktiska.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Man lär genom att ha fel

Avsnitt 7 av 30

Tommy Lucassi är läraren som ogillar handuppräckning och läxor men älskar felsvar. Det är genom dem man lär sig. Under hans matte- och NO-lektioner på Rålambshovsskolan i Stockholm avgör lotten vem som ska få frågan.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Tre pedagoger - om fritidspedagogik

Avsnitt 8 av 30

Vi möter tre olika huvudpersoner ur tidigare program. De arbetar alla före, mellan och efter lektionerna. Det handlar om fritidspedagogik med medverkande från olika skolor i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Tre pedagoger - om att skapa lugn

Avsnitt 9 av 30

Hur kan man skapa bättre stämning och uppnå studiero? Vi möter tre huvudpersoner ur tidigare program, som på olika sätt jobbar för att skapa lugn i stökiga elevgrupper. Medverkande: Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolepedagog, Elizabeth Carlsson, talpedagog, och Branko Skrobo, gymnasielärare i svenska och engelska.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Tre pedagoger - om barn i behov av särskilt stöd

Avsnitt 10 av 30

Vi möter tre huvudpersoner ur tidigare program som i sin vardag möter barn i behov av särskilt stöd. Medverkande: Hans Burefjord, specialpedagog, Frida Hedlund, speciallärare och Andreas Woisin, SO-lärare.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Ljustabarnen - videobloggande träningsskola

Avsnitt 11 av 30

Helen Lindmark är lärare för högstadieeleverna på träningsskolan i Ljustadalen i Sundsvall, en skola för elever med utvecklingsstörning. På klassbloggen Ljustabarnen lägger eleverna dagligen ut filmer där de stolt visar upp sina framsteg i skolan. Eleverna älskar det, liksom föräldrarna.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Tre pedagoger - om pedagogik i naturen

Avsnitt 12 av 30

Vi möter tre huvudpersoner ur tidigare program. De har alla det gemensamt att de tar med barnen ut i naturen, varje dag, året runt. Medverkar gör Susanne Olofsson på Naturskolan kom ut i Sundsvall, Max Persson på Sege parks förskola i Malmö och Sussi Jansson och Robert Bergner på den mobila förskoleavdelningen på Von Bahrs förskola i Uppsala.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Hunden i skolan

Avsnitt 13 av 30

Åsa Sparr arbetar som lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon är initiativtagare till ett unikt projekt där man testar hundassisterad pedagogik. Man riktar sig främst till barn med behov av särskilt stöd. Via sampel och kommunikation med hundarna ska barnen få växa genom ansvar och få starkare självförtroende.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Berättande i förskolan

Avsnitt 14 av 30

Förskolan är den viktigaste skolan i livet menar förskolläraren Susanne Sahlqvist. Hon jobbar på förskolan Borgen i Solna och har specialiserat sig på barns språk och berättande. I förskolan ska barnet ta till sig mer kunskaper och färdigheter än under någon senare period i sina liv.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Tre pedagoger - om skapande i skolan

Avsnitt 15 av 30

Vi möter tre huvudpersoner ur tidigare program som på olika sätt jobbar med estetiska ämnen i skolan - för skapandets egen skull eller som en metod för inlärning. Medverkande: Musiklärare Johan Nyberg, dramapedagog Monika Westin och Ulf Alsterlund, SO-lärare på Kulturama.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien

Avsnitt 1

Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Den svenska patienten

Avsnitt 2

Christine Holst och Riikka Tilja är lärare på sfa-medicin i Södertälje. Det är en intensivutbildning i yrkessvenska för personer med utländsk akademisk examen i medicinska yrken. Flera tusen personer från länder utanför EU har en examen från någon vårdutbildning och vill börja jobba i Sverige. Ett viktigt led i processen är att lära sig språket. Men det handlar inte bara om det - många av diskussionerna i klassrummet berör också samhälleliga normer och svensk sjukvårdskultur. Vad behöver man veta om svenskar för att kunna möta dem som patienter?

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Einstein fattade inte heller allting

Avsnitt 3

Mathivation bygger på idén att coacha fram utvalda elever i matematik och pedagogik så att de själva så småningom kan hålla lektioner inför andra elever. Vi är med när sjätteklassarna på Sandsbro skola i Växjö får en inspirationsföreläsning i matematik av 16-årige Adnan. Adnans budskap är att det är motståndet i svåra uppgifter som ger framsteg, att det är bra att inte fatta någonting.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
TVUR Samtiden - Gränslöst lärande

Lärares IT-användning i högre utbildning

På de flesta högskolor idag finns det en idé om att använda IT för att bland annat öka tillgängligheten och utbildningskvaliteten. Det säger Johan Lundin, forskare i tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Han föreläser tillsammans med Lars Svensson, forskare i informatik vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet, om studier de gjort om högskolelärares användning av IT.

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
RadioLärarrummet

Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien

Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?