Radio

Lärarrummet

Lärarrummet

Om Lärarrummet

Säsong 2. Porträtt av lärare som på olika sätt utmärker sig genom sitt sätt att undervisa. De är verksamma på såväl förskolor som universitet och högskolor över hela Sverige. Här får vi kunskap om olika undervisningsmetoder som får elever att känna lust att lära, och som pedagog kan man låta sig inspireras och vägledas samt få insyn i olika arbetssätt med elevernas bästa i fokus. Hur kan man till exempel använda ny teknik i undervisningen? Vilka metoder överlever i dagens kunskapssamhälle där kunskap finns att hämta både utanför och innanför skolans ramar? Vi får den unika möjligheten att följa med läraren in i klassrummet och vi får höra deras knep och råd som kan inspirera andra lärare till att själva bli bättre pedagoger. Programmen ska kunna användas som diskussionsunderlag och läromedel i fortbildningssituationer och på lärarhögskolorna.

Till första programmet

Lärarrummet: Per Falk, IKT-pedagog

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Per Falk, IKT-pedagog

Avsnitt 34 av 36

Produktionsår:
2012
Längd:
29:27
Tillgängligt till:

IT- och IKT-pedagogik får allt större betydelse inom utbildningen. IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Per Falk är IKT-pedagog och lärare i svenska och historia på Nacka gymnasium. Tidigare arbetade han som programmerare och som projektledare inom IT och reklam. Vi får följa Per Falk när han undervisar sina elever hur man publicerar texter för uppslagsverket Wikipedia. Han vill att eleverna ska lära sig att hantera sociala medier och att de ska få tillgång till Internet som ett demokratiskt verktyg.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Nyckelord:
Datorstödd undervisning, Internet, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Sociala medier, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärarrummet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Carsten Ryytty

Avsnitt 1 av 28

Carsten Ryytty, SO-lärare på Hertsöskolan utanför Luleå, har jobbat som lärare i 38 år och är mycket omtyckt. Genom ett välutvecklat muntligt berättande kan Carsten, trots att han utnyttjar väldigt få tekniska hjälpmedel, få eleverna att lyssna.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Susanne Olofsson

Avsnitt 2 av 28

Naturskolan Kom ut i Sundsvall är egentligen inte en skola utan ett arbetssätt. Det handlar om att låta eleverna komma ut i naturen och på plats få lära sig om djur, växter, allemansrätt och annat som har med naturen att göra. Susanne Olofsson är en av dem som driver Naturskolan som har aktiviteter för elever från förskolan till gymnasiet.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:12
Radio Lärarrummet

Susanna Damm

Avsnitt 3 av 28

Susanna Damm är grundskolelärare i Järfälla kommun. Hon använder sin smartboard till de gemensamma berättelser som eleverna hittar på. Fokus hamnar då på berättandet i stället för det motoriska i att skriva med en penna.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:12
Radio Lärarrummet

Lotta Ahlström

Avsnitt 4 av 28

Lotta Ahlströms elever kommer från jordens alla hörn och kan inte ett ord svenska när de börjar. I hennes förberedelseklass får de mer tid och individuell hjälp att lära sig språket. För Lottas del gäller det att vara flexibel, prestigelös och öppen för fantasifulla lösningar.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:07
Radio Lärarrummet

Jimi Nilsson

Avsnitt 5 av 28

Jimi Nilsson är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap på Folkungaskolan. Han är också mentor för en nystartad och unik utbildning i hållbar utveckling. I sitt arbete med eleverna använder han sociala medier som Facebook och MSN.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Elisabet Fredberger

Avsnitt 6 av 28

"Jag tycker att jag har världens bästa jobb där jag kan varva teori och praktik." Elisabet Fredberger är lärare på Ekebygymnasiet i Uppsala och har en ovanlig ämneskombination: svenska, psykologi och floristik. Hon vill lära eleverna att tänka själva, analysera och ifrågasätta.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Anders Johansson

Avsnitt 7 av 28

"En bra lärare är uppmärksam på sina elever och försöker se alla elever i klassen". Anders Johansson, lärare åt blivande bilmekaniker i Jönköping, har en omtalad ambitionsnivå. Studiemotivationen är hög och eleverna lyckas väldigt bra i nationella jämförelser.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:10
Radio Lärarrummet

Peter Wennerberg

Avsnitt 8 av 28

Peter Wennerberg är lärare på Odlarskolans träningsskola 1 i Eskilstuna där man arbetar med elever med flerfunktionshinder. Ingen av eleverna kan tala, men några kan förstå enstaka ord. Här läser man inte matte eller samhällskunskap utan arbetar med ämnen som motorik, estetik och vardagsaktiviteter.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:16
Radio Lärarrummet

Anna Karlsson

Avsnitt 9 av 28

"Möjligheterna finns överallt". På Viktor Rydbergs Samskola känner NO-läraren Anna Karlsson att hon får utvecklas på det pedagogiska och didaktiska planet. Målet är att alltid se resurserna omkring sig och använda dem på ett kreativt sätt.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:14
Radio Lärarrummet

Georg Agorastos

Avsnitt 10 av 28

På tre år gick Nossebro skola från att vara en av Sveriges sämsta, till att tillhöra landets elit med 100 % fullt godkända elever. Specialpedagoger förstärkte lärarkåren i kärnämnena och man började jobba med attityder och självkänsla. Georg Agorastos är en av lärarna bakom förändringen.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:14
Radio Lärarrummet

Ludmila Hell

Avsnitt 11 av 28

Ludmila Hell har lämnat livet som kärnfysiker i Ryssland för arbetet som fysik- och matematiklärare i Flen. Hon vill få eleverna att använda sin fantasi genom att låta dem titta på dramatiska James Bond-sekvenser för att sedan, med hjälp av formler, räkna ut om något liknande kan hända i verkligheten.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:02
Radio Lärarrummet

Sverker Aasa

Avsnitt 12 av 28

Sverker Aasa undervisar lärarstudenter i matematik, teknik och fysik vid Malmö högskola. Här utvecklar han sina tankar om hur man ska kunna avdramatisera den matematik som många elever fasar för. Han ser bland annat fördelar med att ta in så kallade smartphones i lektionssalen.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:15
Radio Lärarrummet

Max Persson

Avsnitt 13 av 28

Förskoleläraren Max Persson tycker att det är viktigt att vara uppriktigt nyfiken på barnen. På Sege parks förskola använder man naturen för utveckla barnens fantasi och lust att utforska. Max och hans kollegor styr inte vad som händer utan ska fungera som medforskande.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:14
Radio Lärarrummet

Sara Bruun och Johnny Gustafsson

Avsnitt 14 av 28

Sara och Johnny är högstadielärare i SO på Bergvretenskolan i Enköping. För tre år sedan bestämde de sig för att förändra sättet de undervisar på och började slå ihop sina lektioner. Ledstjärnan är ett entreprenöriellt förhållningssätt som genomsyrar all undervisning.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:14
Radio Lärarrummet

Eva Larsson

Avsnitt 15 av 28

Ekonomi- och SO-läraren Eva Larsson vill ingjuta självkänsla och självförtroende hos glesbygdsungdomarna vid Härjedalens gymnasium. Hon är också drivande inom Ung Företagsamhet och hennes elever har funnit flera priser vid Ung Företagsamhets årliga tävlingar.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:12
Radio Lärarrummet

Sofie Johansson

Avsnitt 16 av 28

Matematikutvecklaren Sofie Johansson vill att hennes elever ska kunna resonera kring felaktiga svar, snarare än bara ändra utifrån facit. "Jag jobbar mycket med att eleverna ska förstå. Att de ska kunna tolka sina resultat."

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
Radio Lärarrummet

Lisa Högberg

Avsnitt 17 av 28

"Jag brinner för att väcka elevernas läsglädje och få dem att upptäcka läsningens alla dimensioner." Gymnasieläraren Lisa Högberg tilldelades tidigare i år Svenska Akademiens svensklärarpris som tilldelas lärare som stimulerar ungas intresse för det svenska språket och litteraturen.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Ghasem Naghavi

Avsnitt 18 av 28

"Kunskap ger makt att förändra sitt liv", säger Ghasem Naghavi som är lärare på kriminalvårdsanstalten Färingsö, en sluten anstalt för kvinnor. De intagna har ofta en problematisk skolgång bakom sig med skolk, strul och droger. Ghasem Naghavis elever är alla i olika åldrar och befinner sig på olika nivåer.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:17
Radio Lärarrummet

Jessica Hyrefelt

Avsnitt 19 av 28

Ifjol var det stökigt på Dammhagskolan i Landskrona och polis och brandkår fick tillkallas ett 30-tal gånger. I år är det mycket lugnare, mycket tack vare forskningsprojektet Utsikter. Jessica Hyrefelt, lärare i klass 5, är en viktig kugge i projektet.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:02
Radio Lärarrummet

Johan Nyberg

Avsnitt 20 av 28

Kan musik stimulera inlärningen i andra ämnen i skolan? Musikläraren Johan Nyberg vid Scengymnasiet har forskat om gymnasieungdomars förmåga att sätta in sina kunskaper i ett sammanhang.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:14
Radio Lärarrummet

Cecilia Christiansen

Avsnitt 21 av 28

Matematikläraren Cecilia Christiansen har fått flera priser för sitt pedagogiska arbete. Hon vill öppna andras ögon för fördelarna med att använda digitala skrivtavlor. Med en sådan kan läraren plocka in hela världen i klassrummet och bara resursbrist och teknikrädsla kan vara hindrande.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Gunnar Kihlberg

Avsnitt 22 av 28

Kemi- och biologiläraren Gunnar Kihlberg har prisats av Kungliga Vetenskapsakademien för sina pedagogiska insatser. Han är känd som en lärare som gärna tar med sig sina elever ut ur skolan till olika miljöer och tycker själv att hans ämnen är spännande då de förklarar mycket av det som finns omkring oss.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Björn Molin

Avsnitt 23 av 28

På Lillestadskolan i Växjö gör årskurs 5 egna nyhetssändningar för kamraterna. Björn Molins elever bestämmer själva vilka inslag som ska produceras och hur manus ska se ut.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Jonas Svedin

Avsnitt 24 av 28

Den då arbetslöse Jonas Svedin startade bloggen Ge grabben ett jobb, vilket resulterade i konkreta erbjudanden. År 2010 började han som lärare på Mittuniversitetets informations- och PR-program. Ett år senare röstade eleverna fram Jonas som Årets lärare.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Lärarrummet

Branko Skrobo

Avsnitt 25 av 28

Branko Skrobo säger att det är hans specialitet att få hyfs på stökiga klasser: "Jag vet hur jag ska vinna elevernas respekt." Vi hittar denne lärare i svenska och engelska på ett yrkesinriktat gymnasium i Göteborg.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:08
Radio Lärarrummet

Tuva-Stina Lindén

Avsnitt 26 av 28

"Allt som utvecklar viljan och förmågan att uttrycka sig är viktigt." Specialläraren Tuva-Stina Lindéns elever har invandrarbakgrund och ska lära sig svenska. I sin undervisning försöker hon väcka elevens nyfikenhet både för omvärlden och för sin egen förmåga.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:13
Radio Lärarrummet

Märith Östberg

Avsnitt 27 av 28

"Hon är en sann ambassadör för ämnet och har många gånger ensam i glesbygden fått kämpa för att kunna ge sina elever ett fullgott lärande." Priset till Årets lärare i Hem- och konsumentkunskap 2011 gick till Märith Östberg från Jämtland.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:07
Radio Lärarrummet

Susanne Fahlgren

Avsnitt 28 av 28

"Eleverna ska bli så trygga i klassen så att de känner att ärlighet lönar sig." Susanne Fahlgren är lärare för klass 4-5 på Allsta skola utanför Sundsvall. Det är liten skola med 96 elever. Hennes husgud är den ryske pedagogen Lev Vygotskij.

 • 2011
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
Radio Lärarrummet

Alfredo Castro

Avsnitt 1 av 36

Bildläraren Alfredo Castro ser sitt yrke som en livsstil. Han är bildlärare i årskurs 7-9 på Tegs centralskola i Umeå. Han är också konstnär, debattör och föreläsare. År 2005 tilldelades han Guldäpplet för sitt sätt att undervisa.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:08
Radio Lärarrummet

Christel Nilsson

Avsnitt 2 av 36

På Kulturcentrum Skåne finns en utbildning som riktar sig mot personer med lindrig utvecklingsstörning. Målet med den är att öppna kultursektorn som en möjlig arbetsmarknad. Vi möter Christel Nilsson, musiklärare och en av initiativtagarna.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
Radio Lärarrummet

Marie Enberg

Avsnitt 3 av 36

Idrottsläraren och äventyrspedagogen Marie Enberg provar nya grepp för att uppnå en lustfylld och inkluderande undervisning. Hon vill att eleverna ska utveckla förmågan till lagarbete och att vara en god vän. År 2011 blev Marie prisad för sitt arbete.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
Radio Lärarrummet

Anette Barr

Avsnitt 4 av 36

På förskolan Snusmumriken i Svedala kommun utmanar man barnens kreativitet och skapande i mötet med matematiken. Anette Barr och två kollegor har utvecklat ett arbetssätt där naturen i närmiljön fungerar som utgångspunkt.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
Radio Lärarrummet

Jenny Frohagen

Avsnitt 5 av 36

Jenny Frohagen är slöjdlärare i trä och metall på Mariaskolan i Stockholm. Hon forskar också i ämnet slöjddidaktik och har startat bloggen "Fröken slöjddidaktik", där hon lyfter frågor kring slöjd som skolämne.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:12
Radio Lärarrummet

Mathias Ribbnäs

Avsnitt 6 av 36

Mathias Ribbnäs undervisar i SO och svenska på Korsbackaskolan i Kävlinge. Han är också ledare för Projekt+ som startades för att komma till rätta med problem som mobbning och skadegörelse. När vi besöker skolan har de en temadag om kärlek.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
Radio Lärarrummet

Hans Ove Beckman

Avsnitt 7 av 36

Hans Ove Beckman är en omtyckt lärare i historia och filosofi på L M Engströms gymnasium i Göteborg. Han anser själv att berättandet är hans bästa pedagogiska redskap.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:10
Radio Lärarrummet

Lisa Holmström

Avsnitt 8 av 36

Lisa Holmström är lärare i astrobiologi på Rymdgymnasiet i Kiruna. Nyfikenhet styr henne i allt hon gör - nyfikenheten till stjärnhimlen, till forskningen och till sina elever.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:10
Radio Lärarrummet

Jonas Lindahl

Avsnitt 9 av 36

Jonas Lindahl använder datorspelet Minecraft i sin svenskundervisning på Freinetskolan Hugin i Norrtälje. Eleverna ska med egna ord berätta vad som händer i den gemensamt byggda virtuella världen.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Sofia Arvidsson

Avsnitt 10 av 36

Sofia Arvidsson är lärare i engelska och idrott på Smedingeskolan i Kungsbacka. Hon brinner för digitala verktyg i undervisningen och har till och med låtit sina elever använda mobiltelefonen i orienteringssammanhang.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:24
Radio Lärarrummet

Ann-Kristin Källström Sundgren

Avsnitt 11 av 36

Projektet Drömmen om det goda går ut på att skapa lugn och ro i skolan och motverka våld och aggressivitet. Ann-Kristin Källström Sundgren leder arbetet på förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping där projektet har skapat bättre stämning och ökad koncentrationsförmåga.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Mona Schiller

Avsnitt 12 av 36

Mona Schiller, lärare i tyska och svenska på Gullmarsgymnasiet i Lysekil, använder sig av radioprogrammet "Pop och Politik" när hon undervisar i svenska språket. Ocn det har visat sig vara en succé.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Trevor Fisher

Avsnitt 13 av 36

Gymnasieläraren Trevor Fisher undervisar i samhällskunskap, historia och internationella relationer på Åkersviksskolan i Sundsvall. Trevor använder gärna IT i sin undervisning och engelska integreras i alla ämnen. Nyligen var han och en grupp elever i Tanzania i en månad.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Lise Axelson

Avsnitt 14 av 36

Pop- och rocklinjen för tjejer vid Gotlands folkhögskola är en reaktion på den mansdominerade musikbranschen. Numera har den tvååriga utbildningen uppmärksammats av media runt om i världen. Vi möter utbildningsansvariga Lise Axelson.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Anki Sjöström

Avsnitt 15 av 36

På Norrbackaskolans träningsskola i Sundsvall arbetar man med elever som har flerfunktionshinder och som ligger på en tidig utvecklingsnivå. "Det handlar mycket om att väcka förväntan och en lust till kommunikation" säger Anki Sjöström.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Lena Lingman

Avsnitt 16 av 36

De flesta skolor vill i teorin att alla elever ska uppnå kunskapsmålen, men i praktiken tillåter man vissa elever att ge upp och misslyckas. På min skola ger ingen upp, säger Lena Lingman som är rektor och lärare i ämnet ledarskap på Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:24
Radio Lärarrummet

Anna Pilebro Bryngelsson

Avsnitt 17 av 36

Anna Pilebro Bryngelsson är lärare i matematik för högstadiet på Ängskolan i Sundbyberg och hon menar att kunskaper i matematik är en fråga om demokrati. Här berättar hon om satsningen på att höja nivån på matematikundervisningen.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Cecilia Eriksson

Avsnitt 18 av 36

Cecilia Eriksson är matematiklärare på Alfaskolan i Solna. Hon tilldelades 2012 års Ingvar Lindqvistpris i matematik för sitt framgångsrika arbete med att få elever att tillvarata och utveckla sin matematiska talang och förmåga.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Ingela Rolfsdotter, kulturpedagog Circonova

Avsnitt 19 av 36

Teatergruppen Circonova driver ett projekt där uppdraget är att stärka barns hälsa. Fokus ligger på frågor som tillit, stress, kärlek och identitet. Ingela Rolfsdotter är med och förbereder lärarna och barnen innan de får se föreställningen Doris - mitt i planeten.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Anneli Näsberg, gymnasielärare i entreprenörskap

Avsnitt 20 av 36

Anneli Näsberg har lång erfarenhet av försäljning och kom sent in i läraryrket. År 2012 blev hon utnämnd till Sundsvalls bästa gymnasielärare på Framtidsmyran, stadens kommunala akademigala.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:28
Radio Lärarrummet

Meisang Wang Fredmark, lärare i kinesiska

Avsnitt 21 av 36

När du lär dig kinesiska så lär du dig samtidigt något om en mångtusenårig kultur, säger Meisang Wang Fredmark. Vi träffar henne när hon undervisar elever på högstadiet i Abrahamsberg i Stockholm. Under sina 25 år i Sverige har hon även författat läroböcker i kinesiska.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Anders Westfahl, sommarskolelärare i svenska

Avsnitt 22 av 36

Anders Westfahls pedogiska förebild är en av hans mellanstadielärare som ingav förtroende. Nu har han själv varit med om att starta en sommarskola och eftersträvar bra relationer. För att skapa en bättre atmosfär ordnar han ofta lekar på rasterna.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Tina Nyblad, klasslärare på lågstadiet

Avsnitt 23 av 36

Tina Nyblad är klasslärare på lågstadiet på Söråkers skola utanför Sundsvall. Hon brinner för att lära barnen läsa och skriva. Tina är själv en bokmal och vill föra över sitt intresse genom regelbundna biblioteksbesök där barnen får ta, känna, titta på och låna böcker.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Hans Burefjord, specialpedagog Skoldatateket

Avsnitt 24 av 36

Specialpedagogen Hans Bjurefjord har arbetat med elever i behov av särskilt stöd inom alla stadier i grundskolan. Han tar fram arbetsverktyg för elever med funktionshinder och lär eleverna att använda dem. För att nå bästa möjliga resultat försöker han få med alla vuxna som finns runt eleven.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Nicklas Johansson, särskollärare

Avsnitt 25 av 36

Nicklas Johansson undervisar elever med autism på grundsärskolan Svedenskolan i Solna. Det viktigaste för honom är att se eleven bakom diagnosen och Nicklas bestämde tidigt att han skulle satsa på elever med särskilda behov.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Ola Palm, NO-lärare

Avsnitt 26 av 36

NO-läraren Ola Palm vid Sturebyskolan i Stockholm har fått Ingvar Lindqvists pris för sitt framgångsrika arbete med projektbaserad undervisning. Han ger eleverna uppdrag från verkligheten.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Marjorie Challis, engelsklärare

Avsnitt 27 av 36

Marjorie Challis vill visa hur kulturen från engelsktalande länder finns med i svenskars vardag. Marjorie undervisar på Engelska skolan i Sundsvall. Det är min stora belöning när jag märker hur mycket engelska mina elever lärt sig under ett år, säger hon.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Fernando López Serrano, spansklärare

Avsnitt 28 av 36

Fernando López Serrano är lärare i latin och klassisk grekiska på högskolenivå, men har valt att undervisa gymnasieelever i spanska. På lektionerna använder han musik, film och nyheter i undervisningen och är mån om att eleverna tränar sig i att tala.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Rolando Pomo, musiklärare

Avsnitt 29 av 36

Rolando Pomo är musiklärare på Askebyskolan i Rinkeby. Han menar att musik stimulerar språkutvecklingen och ger ett sammanhang även för elever med ett annat modersmål än svenska.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:28
Radio Lärarrummet

Olof Jonsson, rastpedagog

Avsnitt 30 av 36

Problemen på Tenhultsskolan i Jönköping fick ledningen att söka nya lösningar. Olof Jonssons omtalade verksamhet har gått ut på att utveckla rastaktiviteter i samarbete med eleverna. Hans arbete fick honom nominerad till Lärarpriset 2012.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Frida Hedlund, speciallärare

Avsnitt 31 av 36

Frida Hedlund arbetar sedan tolv år som speciallärare på Hagsätraskolan söder om Stockholm. I skolans fyra klasser går 21 elever med adhd, Aspergers syndrom, autism eller andra diagnoser.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Cicki Nyberg, matematiklärare

Avsnitt 32 av 36

Cicki Nybergs metod för att få eleverna att ta till sig matematik har inspirerats av idrottsvärlden. Den går ut på att förändra självbilden och öka tron på den egna förmågan.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Jonas Larsson, filosofilärare

Avsnitt 33 av 36

"Filosofin har utgångspunkt i oss själva och den värld vi lever i." Jonas Larsson vid Sundsvalls gymnasium överför svåra filosofiska texter och teorier till vardagsproblem. Han ser det som sin viktigaste uppgift att utveckla elevernas kritiska tänkande.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Per Falk, IKT-pedagog

Avsnitt 34 av 36

IT- och IKT-pedagogik får allt större betydelse inom utbildningen. Vi följer IKT-pedagogen Per Falk när han undervisar sina elever hur man skriver och publicerar texter för uppslagsverket Wikipedia. Per Falk vill att eleverna ska lära sig att hantera sociala medier och att de ska få tillgång till Internet som ett demokratiskt verktyg.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Peter Roupé, fritidsledare

Avsnitt 35 av 36

På Lindeparkens gymnasiesärskolas fritids har eleverna någon form av begåvningshandikapp. En viktig och omtyckt person för eleverna är fritidsledaren Peter Roupé. "Min viktigaste uppgift är att vara en stöttepelare och skapa trygghet utan att bli för curlande."

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Höjdpunkter 2012

Avsnitt 36 av 36

Det bästa ur året som gått, från rastpedagogik till rymdfysik. Möte med Sveriges främsta pedagoger från förskolor och gymnasium, musiklärare och speciallärare.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:29
Radio Lärarrummet

Daniel Barker - The flipped classroom

Avsnitt 1 av 30

För att öka förkunskapen inför lektionerna får eleverna se sin lärares föreläsningar på nätet. På så sätt får gymnasieläraren Daniel Barker mer tid i klassrummet att lägga på fördjupning och frågeställningar.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:29
Radio Lärarrummet

Mattias Rowe, skolkurator

Avsnitt 2 av 30

”Min grundsyn är att det varken finns goda eller onda människor.” Vi följer skolkuratorn Mattias Rowe under en dag när han arbetar med en grupp elever som valts till kamratstödjare. Temat för dagen är att motverka mobbning.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Ann Pettersson, frisörlärare

Avsnitt 3 av 30

Under mer än två decennier har Ann Pettersson arbetat på salong, tävlat för svenska frisörlandslaget och fortbildat lärare i hela Norden. Hon har brunnit för branschen sedan lågstadiet. År 2012 tilldelade internationella frisörförbundet hennes skola priset ”Best school of the year”.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:23
Radio Lärarrummet

Camilla Edvall, svenska som andraspråk

Avsnitt 4 av 30

Ingen av Camilla Edvalls elever har varit i Sverige längre än ett år och många är analfabeter. Hon undervisar högstadieelever i en förberedelseklass i svenska som andraspråk. Hon berättar om sina metoder för att få eleverna att knäcka läs- och skrivkoden så att de kan göra sina egna berättelser rättvisa.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Malin Westermark, montessorilärare

Avsnitt 5 av 30

Malin Westermark är lärare på Sundsvalls Montessoriskola för en klass med ettor och tvåor. Hela förmiddagen består av ett arbetspass och barnen är med och planerar arbetet.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Lena Boström, lärare till lärare

Avsnitt 6 av 30

Lena Boström, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, har forskat kring lärstilar. Människor lär sig på olika sätt och det är viktigt för pedagogen att anpassa undervisningen till alla lärstilar, menar hon. Lika viktigt är också att förstå hur sociala relationer påverkar lärandet.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:16
Radio Lärarrummet

Christofer Danielsson, kemilärare

Avsnitt 7 av 30

Christofer Danielssons kemilektioner är fyllda av experiment och lustfyllda uppgifter. Han menar att det viktigaste i en undervisningssituation är att ge eleverna självförtroende och känslan att de kan klara av en uppgift.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Ulf Jämterud, historie- och religionskunskapslärare

Avsnitt 8 av 30

Ulf Jämterud är lärare i historia och religionskunskap vid Bromma gymnasium. Han tycker det är viktigt att utveckla elevernas förmåga till källkritik när det gäller Internet och sociala medier. För två år sedan mottog han Kungliga Vitterhetsakademins lärarpris.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Sara och Ola på Kunskapsakademin

Avsnitt 9 av 30

Sedan fyra år tillbaka driver Sara Albecker och Ola Westman Kunskapsakademin, en friskola på Alnön utanför Sundsvall. Här bedrivs mycket av undervisningen i projektform i samarbete med näringsliv och organisationer.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Lillemor Eriksson, ASL-klasslärare

Avsnitt 10 av 30

Lillemor Eriksson är klasslärare i lågstadiet och arbetar med ASL, Att skriva sig till läsning. I denna metod fokuserar man på läsinlärning och att lära sig att skriva med hjälp av datorer. Lillemor Eriksson använder även ASL när hon undervisar inom matematik.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Eva Dahlqvist, superlärare

Avsnitt 11 av 30

Skolverket har valt ut tio skolor där lärarna ska få stöd genom kvalificerad grupphandledning. Eva Dahlqvist är en av dem som ska hjälpa till att vända skolornas negativa utveckling och höja elevernas kunskapsresultat.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Marja Labba, lärare i nordsamiska

Avsnitt 12 av 30

Marja Labba undervisar i nordsamiska, rennäring och samernas kultur och historia på Bokenskolan i Jokkmokk. Nordsamiska är hennes modersmål och hon har både teoretiska och praktiska kunskaper i sina undervisningsämnen eftersom hon också är en renskötande same.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Maria och Sussie - dansmatte

Avsnitt 13 av 30

Lärarna Maria Edin och Sussie Nybacka ser dansen som en möjlighet att lära med flera sinnen. De driver dansmatteprojektet på Sagaskolan i Märsta. En gång i veckan får alla elever från förskoleklass till årkurs 3 ”dansa matematik”.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Monika Westin, dramapedagog

Avsnitt 14 av 30

"För mig handlar berättandet om hur det är att vara människa." År 2011 fick Monika Westin både Sundsvalls Tidnings Jubileumsstipendium samt Mickelpriset vid Ljungby berättarfestival. Orden är en lika stor del av hennes yrkesliv som hennes fritid.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Jo-Anne Bassarath Bagge, språklärare

Avsnitt 15 av 30

Efter en tid som lärare insåg Jo-Anne att det eleverna framför allt sökte var bekräftelse. Hon fokuserar därför nu på att stärka deras mod, ge dem lust att lära och försöka få dem att må bra. Hennes egen resa har gått från Trinidad och Tobago till högstadieskolan Prolympia i Östersund.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:30
Radio Lärarrummet

Agneta Carlsten, sjukhuslärare

Avsnitt 16 av 30

Hur motiverar man ett cancersjukt barn till att kämpa med multiplikationstabellen? Agneta Carlsten vet, efter fyrtio år som sjukhuslärare i Lund. Hon menar att det gäller att övertyga både elev och föräldrar att studier är det friskaste ett sjukt barn kan hålla på med.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Yvonne Franzon, lågstadielärare

Avsnitt 17 av 30

Yvonne Franzon är klasslärare i årskurs ett på Aspuddens skola i Stockholm - en besjälad lärare som är drivande i kollegiet i frågor om kompetensutveckling. Hon tycker att matematik är ett språk som alla andra språk, och därför ska man självklart kunna tala och sjunga på det språket under lektionerna.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Peter Kuwaja, klassmorfar

Avsnitt 18 av 30

Peter Kuwaja är klassmorfar på Fryshusets grundskola i Stockholm. Jobbet innebär att vara en slags allt-i-allo och hantera allt från tappade nycklar till avslitna skosnören. Men framför allt handlar det om att vara en vuxen medmänniska som eleverna inte är i beroendeställning till.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:20
Radio Lärarrummet

Rita Myrann Tjernberg, modersmålslärare i norska

Avsnitt 19 av 30

En elev som har ett annat modersmål än det svenska utvecklas bättre som person och i alla skolämnen om eleven får modersmålsundervisning i skolan. Det menar Rita Myrann Tjernberg som är modersmålslärare i norska och även arbetslagsledare för andra modersmålslärare i Sundsvalls skolor.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Helena-Irmeli Pekkala, NO-lärare med dyslexi

Avsnitt 20 av 30

Hon är läraren som inte kan stava. Men HP, som hon kallas, låter inte sin dyslexi hindra henne i klassrummet. Jag tänker lite annorlunda än andra lärare på grund av mitt handikapp och är extra mån om att göra mina lektioner så visuella och lättfattliga som möjligt, säger Helena-Irmeli Pekkala.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Sussi och Robert på mobil förskola

Avsnitt 21 av 30

Sussi Jansson och Robert Bergner arbetar på en mobil förskoleavdelning på Von Bahrs förskola i Uppsala. Varje dag i ur och skur åker de ut med sin buss och har naturen som sin arbetsplats.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Elisabeth Taube, historielärare

Avsnitt 22 av 30

Hon jämför kunskap med en snöboll och vill ge minneskrokar till eleverna. Elisabeth Taube på Vasaskolans gymnasium i Gävle har utsetts till Årets historielärare 2012.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Per Lundholm, NO-lärare

Avsnitt 23 av 30

Per Lundholms metod för minnesträning är tänkt att stärka elevernas koncentrationsförmåga och minneskapacitet. Sundsvalls kommun har nu gett honom uppdraget att bidra till utvecklingen av undervisningen i natur- och teknikämnena.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Klara Borg, särgymnasielärare

Avsnitt 24 av 30

Dramapedagogen Klara Borg är en av grundarna till Kung Saga gymnasium, en liten gymnasiesärskola med estetisk inriktning. Genom dans, teater och musik får eleverna bättre självkänsla och blir på så sätt även mer mottagliga för de klassiska ämnena, säger hon.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Monique Denkelaar Szczypinski, danslärare

Avsnitt 25 av 30

På Fryshusets grundskola får eleverna ägna sig åt sin passion: skate, basket, musik eller dans. Dansläraren Monique Denkelaar Szczypinski strävar främst efter att alla ska hänga med och känna sig trygga. Hon låter nästan därför själva dansen bli sekundär.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Nomi Cohen, lärare i kunskapsteori

Avsnitt 26 av 30

"Jag försöker inspirera eleverna till att bli kritiskt tänkande individer, till att få en nyanserad bild av verkligheten", säger Nomi Cohen som är gymnasielärare i svenska, religion och kunskapsteori på Katedralskolan i Lund. Vi är med på en lektion i kunskapsteori och en i svenska.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Miriam Lundqvist, dramapedagog

Avsnitt 27 av 30

Levande rollspel, eller lajv, kan vara ett ypperligt pedagogiskt verktyg menar dramapedagogen Miriam Lundqvist. I och med att eleverna är aktiva med hela kroppen och alla sinnen blir lärandet effektivt. Och det behöver inte bara handla om historia, ett av Miriams populäraste skollajv handlar om matematik.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Salomon Schulman, lärare i jiddisch

Avsnitt 28 av 30

Salomon Schulman är barnläkaren och författaren som även undervisar i jiddisch. Jiddisch är sedan år 2000 ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Vi följer Salomon Schulman när han undervisar vid Folkuniversitetet i Lund.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Ann Nilsson, lärare i hem- och konsumentkunskap

Avsnitt 29 av 30

Ann Nilsson undervisar i hem- och konsumentkunskap på Höglundaskolan i Sundsvall. Under hennes långa yrkesliv har mycket förändras. Idag läggs större vikt på konsumentkunskapen vilket Ann menar är viktigt inte minst med tanke på den ökande näthandeln.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:28
Radio Lärarrummet

Höjdpunkter 2013

Avsnitt 30 av 30

Vi blickar tillbaka på samtalen med några av Sveriges främsta pedagoger, på alla stadier mellan förskola och gymnasium. Möt sjukhuslärare, danslärare, en klassmorfar och prisbelönta NO-pedagoger.

 • 2013
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Emma Holström, idrottslärare

Avsnitt 1 av 30

Hon prisades av Svenska Idrottslärarföreningen 2013 för sitt sätt att anpassa undervisningen till elevernas arbetssätt med sina datorer. Ett av Emma Holströms mål på Almåsgymnasiet i Borås är att tydliggöra motionens betydelse.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:27
Radio Lärarrummet

Med improvisationen i centrum

Avsnitt 2 av 30

Andreas Woisin, SO-lärare på Vintertullsskolan i Stockholm, undervisar barn som bland annat har emotionella och sociala problem. Han är van att snabbt byta metod när koncentrationsnivån i klassrummet sjunker.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Minnesträning för hjärnskadade

Avsnitt 3 av 30

Pia Roxell är lärare på Skarpnäcks folkhögskola och håller i Minneskursen, en utbildning för unga vuxna som drabbats av hjärnskador. Pia hjälper eleverna att träna upp hjärnans kapacitet och hitta strategier för att kompensera bestående skador. En av hennes viktigaste uppgifter är att hjälpa eleverna att gilla och acceptera sina nya jag.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Att se människan

Avsnitt 4 av 30

På Härnösands folkhögskola undervisar synpedagogen Mirjan Sjöbom bland annat synskadade och blinda elever i sfi. Hon talar om vikten av att inge förtroende och att främst se människan och inte hennes funktionsnedsättning.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

En läsande klass

Avsnitt 5 av 30

På Sätraskolan i Stockholm har Malin Gonzalez och kollegor tagit fram en studieplan för ökad läsförståelse i årskurserna 1-6. Deras metod har nått mycket goda resultat, särskilt för elever med annat modersmål än svenska.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Mattemusik

Avsnitt 6 av 30

Musikläraren Bitten Löfgren har utvecklat den pedagogiska metoden mattemusik. Hon insåg tidigt att matte och musik har gemensamma egenskaper som kan öka barns förståelse för båda ämnena. Idag dansar och sjunger elever över hela landet bråk, vinklar och multiplikationstabellen.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Slöjd och IT - hur går det ihop?

Avsnitt 7 av 30

Barbro Sköldenberg, lärare i textilslöjd och franska vid Sofielundsskolan i Malmö, belönades 2013 för sitt sätt att förnya undervisningen med stöd av IT. Hennes första digitala projekt var bloggen Nalleresan som gav hennes elever kontakt med andra klasser över hela Sverige

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Retorik - en demokratifråga

Avsnitt 8 av 30

Linnéa Skogqvist-Kasurinen, retoriklärare på Gubbängsskolan, ser retoriken som en livsviktig demokratifråga. Idag kan elever gå igenom hela skoltiden utan att lära sig tala inför klassen, och det är ett stort misslyckande, menar hon.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Skapandet som väg in i språket

Avsnitt 9 av 30

Helena von Malortie, textil- och bildlärare på mottagningsskolan Mosaik i Malmö, brinner för att se hur det skapande arbetet stimulerar eleverna att lära sig svenska. De kreativa ämnena ger också utrymme för många att bearbeta ursprung, identitet och värderingar, säger hon.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Talpedagogen rycker ut

Avsnitt 10 av 30

Stökiga barn har nästan alltid kommunikationsproblem, menar talpedagogen Elizabeth Carlsson i Haninge. Hon rycker ut när lärare behöver hjälp med att lugna ner oroliga barngrupper. Och hon uppnår påtagliga resultat, på förvånansvärt kort tid.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:28
Radio Lärarrummet

Undervisning på två språk

Avsnitt 11 av 30

Kati Dimiter-Taikon är lärare för den världsunika Roma Kulturklass, en tvåspråkig klass för romska elever från förskolan till högstadiet i Stockholm. En av hennes inspiratörer är Jim Cummins som understryker modersmålets betydelse för att eleven ska kunna utveckla all annan språkförståelse.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Med pensionärer i skolbänkarna

Avsnitt 12 av 30

"Jag har tusen år av livserfarenhet och visdom i klassrummet", säger Peter Müller-Temme som undervisar pensionärer vid PRO:s folkhögskola i Stockholm. Talesättet att det inte går att lära gamla hundar sitta anser han är nonsens. Däremot ser lärandet delvis annorlunda ut hos äldre.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

EU på schemat

Avsnitt 13 av 30

Mattias Nylander undervisar i samhällskunskap, historia, internationella relationer och Europakunskap på Sundsgymnasiet i Vellinge. Han är också skolans EU-ambassadör och var en av de som tog initiativet till skolans Europaprofil. Att påstå att han brinner för sitt ämne är ingen överdrift.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Plug in

Avsnitt 14 av 30

Lärarrummet besöker projektet "Plug in" i Skellefteå, där man genom hälsosamtal och individuell mental träning försöker nå fram till elever som har hoppat av skolan, eller riskerar att göra det. Hur gör man som pedagog för att stärka ungdomars självförtroende och hur motiverar och inspirerar man dem till att studera klart för att få sina slutbetyg?

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:30
Radio Lärarrummet

Det ska vara roligt att lära

Avsnitt 15 av 30

Gerd Persson är modersmålslärare i meänkieli för elever i årskurs 1-3 i Pajala. Hon tycker att det är viktigt att barnen lär sig språket på ett roligt sätt och leker och gör ramsor med sina elever på lektionerna. Hon brinner för Tornedalen och hennes stora fritidsintresse är att arbeta med meänkieli i olika projekt.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Mattemissionären

Avsnitt 16 av 30

Sabine Louvet är lärare på Äppelviksskolan i Bromma. Hon har tagit sitt engagemang för matematik och NO-ämnena långt utanför klassrummet. Hon har tatueringar som föreställer en miniräknare och en dna-spiral. Dessutom medverkar hon i en podcast om skolan och som programledare för ett matteprogram i tv.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Att undervisa i demokrati

Avsnitt 17 av 30

Hur utvecklas vi till att bli demokratiska samhällsmedborgare? Det är temat när vi följer samhälls- och historieläraren Stefan Sundberg. Han har blivit utsedd till årets lärare av Sundsvalls kommun. Stefan nominerades av sina egna elever med motiveringen "välplanerade lektioner, tydliga genomgångar och meningsfulla uppgifter".

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Med respekt för elevernas IT-kunnande

Avsnitt 18 av 30

Helena Kvarnsell är lärare i matte, NO och teknik på Björknässkolan i Nacka. Hon är prisbelönt för sitt arbete med att integrera IT i undervisningen. Helena tycker inte att användningen av IT i undervisningen kan räknas som någonting nytt längre. För henne är det någonting självklart.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

På äventyr för lärandets skull

Avsnitt 19 av 30

Maria Göransson är förskollärare på Skattkistan i Fränsta. Det är en av de första profilerade äventyrsförskolorna i Sverige. Där arbetar man med upplevelsebaserat lärande. Sagoberättande och kamratövningar är viktiga delar i pedagogiken. Vi följer med till sagoskogen på "det stora äventyret".

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Med känsla för IKT

Avsnitt 20 av 30

Mathias Nässbjer är lärare i SO-ämnen på Skönsmons skola i Sundsvall. Han valdes till årets lärare 2014 i Sundsvall kommun för sitt engagemang i skolans användande av Informations- och kommunikationsteknik. Digitala verktyg ska användas, både i skolan och i det livslånga lärandet.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Historiepratarna - att podda för lärande

Avsnitt 21 av 30

SO-läraren Adam Jönsson på Sjöängsskolan i Stockholmsförorten Älvsjö är drivkraften bakom podcasten Historiepratarna. I den gör högstadieelever webbsändningar om historia. Det har visat sig vara ett snilledrag. Reporter: Paul Honkanen.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen

Avsnitt 22 av 30

Pedagogen Carin Norström Lindström på Södermalms skola i Sundsvall arbetar mot mobbning och kränkande behandling. Hennes arbetssätt som utgår från Friends metodik sprider sig till andra skolor. Vi följer med på en kamratstödjarträff med elever i årskurs 3 och 4 där man arbetar med värdegrunder.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Låt eleverna berätta!

Avsnitt 23 av 30

Liselott Egonsdotter Hestréus är lärare i svenska och engelska på Katarina norra skola i Stockholm. Hon låter högstadieeleverna lära sig att berätta om sig själva genom att göra poddsändningar, skoltidning och instruktionsfilmer som läggs ut på Youtube.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Att förena artistdrömmar med plugg

Avsnitt 24 av 30

Ulf Alsterlund är både SO-lärare på Kulturama, en gymnasieskola i Stockholm, och hiphopmusiker. Han får även måttligt roade elever intresserade av ämnet historia, genom att de får skapa musik och konst om historiska personer.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Pedagogen i mellanrummen

Avsnitt 25 av 30

Anders Virmén arbetar som elevvärd på Arenaskolan i Timrå. Han finns tillhands för eleverna mellan lektionerna, driver elevkaféet och är den vuxne de alltid kan vända sig till under skoltid.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Skolbibliotekarie med pedagogiskt helhetsperspektiv

Avsnitt 26 av 30

Elisabet Niskakari arbetar som skolbibliotekarie på Möllevångsskolan i Malmö. Skolans bibliotek är en central samlingspunkt, starkt integrerad med övriga verksamheter. Tanken är att biblioteket ska fungera som en mötesplats för inspiration, skapande och lärande.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Att undervisa i en spetsklass

Avsnitt 27 av 30

Spetsklasser är ingen gräddfil för superbegåvningar, menar Rikard Holmqvist. Det handlar om allas rätt att få lära sig i sin egen takt. Han undervisar en spetsklass i matte och NO på Berzeliusskolan i Linköping.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Byggnadssnickaren som blev lärare

Avsnitt 28 av 30

Inge Johansson är lärare på byggprogrammet på Västermalms gymnasieskola i Sundsvall. Han har fått stipendium av Företagsam skola för sina initiativ att låta eleverna arbeta på ett sätt så att de tydligt kan se den praktiska nyttan av kunskaper inom olika skolämnen.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

En sagostund för jorden

Avsnitt 29 av 30

Maria Edgren är högstadielärare i svenska och författare. Med utgångspunkt i sin bok Projekt Rädda Jorden: ett flaskpostäventyr reser hon runt till skolor i landet och talar om vad som händer med planeten om vi inte slutar smutsa ner den.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Året som gått

Avsnitt 30 av 30

I det här programmet tittar vi tillbaka på året som har gått och hör det bästa ur Lärarrummet 2014.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Att undervisa i en aspergerklass

Avsnitt 1 av 15

Gunilla Axelsson är lärare för aspergerklasserna åk 7-9 på Berzeliusskolan i Linköping. Hon vet mycket om de speciella svårigheter som elever med asperger kan ha. Det är elever som är mycket kreativa och begåvade men som inte klarar av den stora mängden intryck från ett vanligt klassrum. Gunilla hjälper dem att få en högre självkänsla och en fungerande skolgång.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Hållbar pedagogik på högskolenivå

Avsnitt 2 av 15

Mats Johansson arbetar som universitetsadjunkt vid Textilhögskolan i Borås. Han undervisar i färg, tryck och beredning. Begreppet hållbarhet är grundbulten i Mats Johanssons undervisning, och i hans eget liv. Vi får även veta hur man gör för att bli en bra pedagog på högskolenivå.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Räddaren i mattenöden

Avsnitt 3 av 15

Anna Ekelin är IT-konsulten som sadlade om och blev stödlärare i matte. 2015 går hon i pension från sitt dagtidsjobb på en gymnasieskola i Stockholm. Men hon tänker fortsätta att erbjuda gratis mattehjälp till gymnasie- och grundskoleelever som inte får den hjälp de behöver av skolan. Hon ser det som sitt kall.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Service på schemat

Avsnitt 4 av 15

Hur lär man ut service? Linda Jonsson är från början utbildad kock men sadlade om till lärare 2006. Nu undervisar hon elever som går på Hotell- och turismprogrammet på Borgarskolan i Gävle. Eleverna får bland annat öva sig i att ta hand om kunderna i en hotellreception.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Med havet som klassrum

Avsnitt 5 av 15

Brita Malmcrona undervisar i engelska och svenska på Öckerö seglande gymnasieskola utanför Göteborg. Tanken är att havet ska fungera som ett sorts klassrum för eleverna. De får göra årliga seglatser med fartyget T/S Gunilla. Hon menar att det inte går att jämföra att läsa om länder med att få uppleva och studera dessa på plats.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

När teorin kopplas till praktik

Avsnitt 6 av 15

Rickard Abrahamsson är lärare på VVS- och fastighetsprogrammet vid Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund. "Grundmålet är att eleverna ska vara anställningsbara, det är ett huvuddirektiv vi har att jobba efter", säger Rickard. Tillgången till prylar och teknik ger de många gånger skoltrötta eleverna en möjlighet att koppla den teoretiska undervisningen till det praktiska.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:33
Radio Lärarrummet

Man lär genom att ha fel

Avsnitt 7 av 15

Tommy Lucassi är läraren som ogillar handuppräckning och läxor men älskar felsvar. Det är genom dem man lär sig. Under hans matte- och NO-lektioner på Rålambshovsskolan i Stockholm avgör lotten vem som ska få frågan.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Tre pedagoger - om fritidspedagogik

Avsnitt 8 av 15

Vi möter tre olika huvudpersoner ur tidigare program. De arbetar alla före, mellan och efter lektionerna. Det handlar om fritidspedagogik med medverkande från olika skolor i Sverige.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:24
Radio Lärarrummet

Tre pedagoger - om att skapa lugn

Avsnitt 9 av 15

Hur kan man skapa bättre stämning och uppnå studiero? Vi möter tre huvudpersoner ur tidigare program, som på olika sätt jobbar för att skapa lugn i stökiga elevgrupper. Medverkande: Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolepedagog, Elizabeth Carlsson, talpedagog, och Branko Skrobo, gymnasielärare i svenska och engelska.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Tre pedagoger - om barn i behov av särskilt stöd

Avsnitt 10 av 15

Vi möter tre huvudpersoner ur tidigare program som i sin vardag möter barn i behov av särskilt stöd. Medverkande: Hans Burefjord, specialpedagog, Frida Hedlund, speciallärare och Andreas Woisin, SO-lärare.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Ljustabarnen - videobloggande träningsskola

Avsnitt 11 av 15

Helen Lindmark är lärare för högstadieeleverna på träningsskolan i Ljustadalen i Sundsvall, en skola för elever med utvecklingsstörning. På klassbloggen Ljustabarnen lägger eleverna dagligen ut filmer där de stolt visar upp sina framsteg i skolan. Eleverna älskar det, liksom föräldrarna.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Tre pedagoger - om pedagogik i naturen

Avsnitt 12 av 15

Vi möter tre huvudpersoner ur tidigare program. De har alla det gemensamt att de tar med barnen ut i naturen, varje dag, året runt. Medverkar gör Susanne Olofsson på Naturskolan kom ut i Sundsvall, Max Persson på Sege parks förskola i Malmö och Sussi Jansson och Robert Bergner på den mobila förskoleavdelningen på Von Bahrs förskola i Uppsala.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Hunden i skolan

Avsnitt 13 av 15

Åsa Sparr arbetar som lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon är initiativtagare till ett unikt projekt där man testar hundassisterad pedagogik. Man riktar sig främst till barn med behov av särskilt stöd. Via sampel och kommunikation med hundarna ska barnen få växa genom ansvar och få starkare självförtroende.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Berättande i förskolan

Avsnitt 14 av 15

Förskolan är den viktigaste skolan i livet menar förskolläraren Susanne Sahlqvist. Hon jobbar på förskolan Borgen i Solna och har specialiserat sig på barns språk och berättande. I förskolan ska barnet ta till sig mer kunskaper och färdigheter än under någon senare period i sina liv.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Tre pedagoger - om skapande i skolan

Avsnitt 15 av 15

Vi möter tre huvudpersoner ur tidigare program som på olika sätt jobbar med estetiska ämnen i skolan - för skapandets egen skull eller som en metod för inlärning. Medverkande: Musiklärare Johan Nyberg, dramapedagog Monika Westin och Ulf Alsterlund, SO-lärare på Kulturama.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Om blommor och bin i förskolan

Avsnitt 16 av 15

En händelse på förskolan Vattentornet i Gnesta tvingade personalen att ta ställning. Skulle de förbjuda barnen att visa snippan och snoppen för varandra, som vissa föräldrar krävde? Förskolläraren Alexandra Pettersson och hennes kollegor valde istället att försöka bryta tabun kring nakenhet och låta barnen vara nyfikna. Pedagogerna svarar på barnens alla frågor om hur kroppen fungerar och om hur de hamnade i mammas mage.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:23
Radio Lärarrummet

Änghagen anropar Europa

Avsnitt 17 av 15

Barnen på Änghagens förskola i Malmö har Skype-kompisar i åtta europeiska länder. Med ett par månaders mellanrum kopplar man upp sig och kommunicerar med varandra. Förskolläraren Anita Trenchevski är den som såg till att Änghagen gick med i EU-projektet som knyter band mellan förskolebarn och pedagoger över hela kontinenten.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Lärarrummet

Sex och samlevnad för nyanlända ungdomar

Avsnitt 18 av 15

David Saleh undervisar nyanlända ungdomar i sex och samlevnad och handleder lärare runt om i Sverige i att närma sig ämnet med elever från andra kulturer. För David Saleh är sex och samlevnad för nyanlända ungdomar mer än bara några timmars snipp- och snoppkunskap. Det handlar om att introducera ungdomarna för de normer, värderingar och sociala koder som styr umgänget mellan människor i deras nya hemland Sverige.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:23
Radio Lärarrummet

Hållbar utveckling

Avsnitt 19 av 15

Ingela Bursjöö är NO-lärare på Johannebergsskolan i Göteborg. Vid sidan av jobbet som lärare har hon i flera år också forskat om hållbar utveckling i undervisningen. Enligt läroplanen ska skolan utbilda för hållbar utveckling. Men vad innebär det? Och vilka är utmaningarna i praktiken?

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Män i förskolan

Avsnitt 20 av 15

På Jära Gårds förskola i Jönköping är hela fyra i personalstyrkan män. Det är delvis ett resultat av en medveten jämställdhetsstrategi från Jära gårds förskolas sida. Fler män i förskolan är ett önskemål som hörs från många håll. Vad tänker den manliga delen av personalen om det här? Vilken roll är förväntas de fylla i förskolan?

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:23
Radio Lärarrummet

Filosofi på förskolenivå

Avsnitt 21 av 15

Suzanne Axelsson är förskollärare på förskolan Filosofiska i Enskededalen i Stockholm. Med hjälp av filosofiska samtal vill hon lära barnen att lyssna på varandra och se saker ur varandras perspektiv. Visionen är att barnen ska växa upp till att bli reflekterande och empatiska individer.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:22
Radio Lärarrummet

Fyra grundpelare för matematikundervisningen

Avsnitt 22 av 15

Eva Björklund utvecklar läromedel i matematik. Hon är även lärare i matematik och NO på Herrgårdsskolan i Göteborg och baserar sin undervisning på fyra grundpelare som hon menar är nödvändiga för en god matematikundervisning. Under en dag följer vi Eva för att få veta mer om dessa grundpelare och om vad det är som får henne att brinna så för matematik.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

Tre pedagoger - om nyanlända och svenska språket

Avsnitt 23 av 15

Hur hjälper man bäst elever som är nya i Sverige att komma in i svenska språket? Vi hör tre lärare ur tidigare program som alla möter den utmaningen i sin vardag. Medverkar gör Lotta Ahlström, lärare i svenska som andraspråk och SO för en förberedelseklass på Bagarmossens skola i Stockholm, Helena von Malortie, textil- och bildlärare på mottagningsskolan Mosaik i Malmö och Camilla Edvall som undervisar i svenska som andraspråk på Nivrenaskolan i Kvissleby.

 • 2015
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
31:46
TVUR Samtiden - Luft tar också plats - NO i skolan

NO och teknik: Exempel från klassrummet

Ola Palm är NO-lärare på Sturebyskolan i Stockholm och 2012 års mottagare av Ingvar Lindqvistpriset i NO. För att göra NO konkret arbetar Sturebyskolan med "verkliga projekt" - tanken är att eleverna ska lära sig mer om hur fysik och kemi fungerar i praktiken.

Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
RadioLärarrummet

Malin Westermark, montessorilärare

Malin Westermark är lärare på Sundsvalls Montessoriskola för en klass med ettor och tvåor. Hela förmiddagen består av ett arbetspass och barnen är med och planerar arbetet.