TV

UR Samtiden - Gränslöst lärande

UR Samtiden - Gränslöst lärande

Om UR Samtiden - Gränslöst lärande

En nationell konferens om det gränslösa lärandet med fokus på att de traditionella utbildningarna är under omformning. Inspelat 18 oktober 2012. Arrangör: Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, högskolorna i Borås, Halmstad, Jönköping och Skövde, Högskolan Väst och Karlstads universitet.

Till senaste programmet

Spela/Pausa UR Samtiden - Gränslöst lärande: Förnya med mobil teknik

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Förnya med mobil teknik

Produktionsår:
2012
Längd:
43:01
Tillgängligt till:

Vår relation ändrar sig radikalt med de digitala teknikernas utveckling, och våra sätt att lära ut måste också förändras. Om detta föreläser William Rankin, chef för pedagogisk utveckling på Abilene Christian University i USA. Idag bär elever runt på gratis teknologi i fickan, som för fem år sedan skulle kostat flera miljoner, säger han. Inspelat 18 oktober 2012. Arrangör: Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, högskolorna i Borås, Halmstad, Jönköping och Skövde, Högskolan Väst och Karlstads universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Nyckelord:
Digitala medier, IT-samhället, Pedagogik, Undervisning, Utbildning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Gränslöst lärande

UR Samtiden - Gränslöst lärande: Förnya med mobil teknik
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
43:01
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Förnya med mobil teknik

Vår relation ändrar sig radikalt med de digitala teknikernas utveckling, och våra sätt att lära ut måste också förändras. Om detta föreläser William Rankin, chef för pedagogisk utveckling på Abilene Christian University i USA. Idag bär elever runt på gratis teknologi i fickan, som för fem år sedan skulle kostat flera miljoner, säger han.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Gränslöst lärande: Pedagogisk design
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
32:24
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Pedagogisk design

Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor i IT och lärande vid Aarhus universitet, föreläser om en modell för att designa framtidens pedagogik. Hon menar att konceptet lärande kan se annorlunda ut i framtiden och att vi behöver tänka annorlunda om forskning och lärande.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Gränslöst lärande: Tvärkulturell forskarhandledning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
33:18
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Tvärkulturell forskarhandledning

En föreläsning om att handleda doktorander från andra kulturer. Gina Wisker, chef för centrum för lärande vid University of Brighton, berättar vad man bör tänka på. Hon förklarar också betydelsen av vad hon kallar lärande språng, på forskares väg mot en doktorsexamen: den stund de når en högre insikt om sin forskning.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Gränslöst lärande: Lärares IT-användning i högre utbildning
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
20:33
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Lärares IT-användning i högre utbildning

På de flesta högskolor idag finns det en idé om att använda IT för att bland annat öka tillgängligheten och utbildningskvaliteten. Det säger Johan Lundin, forskare i tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Han föreläser tillsammans med Lars Svensson, forskare i informatik vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet, om studier de gjort om högskolelärares användning av IT.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Gränslöst lärande: Kvalitet inom nätbaserat lärande
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
19:06
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Kvalitet inom nätbaserat lärande

Om vi fortsätter att använda dagens metoder och verktyg blir vi snart ointressanta för våra studenter. Det säger Alastair Creelman, projektledare på Linnéuniversitetet. Han föreläser om vikten av att förbättra kvaliteten på e-lärande och berättar också om den intrenationella organisationen EFQUEL och dess mål.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Gränslöst lärande: Datavetenskapens didaktik
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
17:52
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Datavetenskapens didaktik

Anders Berglund, forskare i datavetenskapens didaktik, berätttar om Uppsala universitets utbildning i detta ämne. De har valt att göra studenterna till forskare och Anders Berglund förklarar fördelarna med detta.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Gränslöst lärande: Hur ser lärare på undervisning och lärande?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
18:43
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Hur ser lärare på undervisning och lärande?

Hur ser lärare på lärande, utbildning, sin egen roll och sina studenter? Maja Elmgren, forskare i universitetspedagogik, och Staffan Andersson, forskare i fysikens didaktik, berättar om fyra olika typer av lärare som de hittat i sin undersökning.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Gränslöst lärande: Bedömning av pedagogisk skicklighet
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
17:50
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Bedömning av pedagogisk skicklighet

Katarina Winka, pedagogisk utvecklare, håller en kurs för pedagogiskt sakkunniga, för att få fler personer att involvera sig i bedömningsuppdragen och öka kvaliteten på bedömningarna. Här delar hon och hennes kollegor Thomas Olsson, pedagogisk utvecklare, och Åsa Ryegård, pedagogisk utvecklare, med sig av erfarenheterna.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
UR Samtiden - Gränslöst lärande: Att utveckla högskolepedagogik
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
24:19
TV UR Samtiden - Gränslöst lärande

Att utveckla högskolepedagogik

Silwa Claesson, forskare i didaktik vid Göteborgs universitet, berättar om sina undersökningar av universitetslärares förmåga att utveckla egna teorier om undervisning. Hon ser tendenser att denna förmåga skiljer sig mellan lärare inom olika ämnesinriktningar.

 • 2012
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

I love språk - samtal: Obehöriga lärare, ett problem?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
27:56
TVI love språk - samtal

Obehöriga lärare, ett problem?

Skolorna får allt svårare att hitta behöriga lärare. Men vad är egentligen problemet? Och går regeringens nya mål att uppnå?

Skolministeriet: Lite slöjd men höga betyg
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
RadioSkolministeriet

Lite slöjd men höga betyg

På friskolan Kunskapsskolan studerar man bara slöjd och hemkunskap i en vecka. Hur kan det då komma sig att betygen där är mycket högre än rikssnittet? Försöker man medvetet höja betygen?