124 sökträffar

Bildningsbyrån EU: Konjaksförsäljarens frö till EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Bildningsbyrån EU

Konjaksförsäljarens frö till EU

Avsnitt 1 av 9

Sändningsår 2014. 1950 föddes tanken som skulle förändra Europa för gott. Den franske tjänstemannen Jean Monnets idé gick ut på att skapa en överstatlig institution som skulle ta över ansvaret för kol- och stålindustrin i några av Europas länder. Detta blev fröet till ett helt nytt politiskt system - den europeiska unionen.

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Maratondansen
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:32
Radio Bildningsbyrån EU

Maratondansen

Avsnitt 2 av 9

Sändningsår 2014. På EU:s inre marknad ska varor, tjänster, kapital och människor kunna röra sig fritt. Det leder till ett behov av att standardisera och skapa gemensamma regler på allt fler områden. Var går gränsen för vad EU måste reglera för att den inre marknaden ska fungera?

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Lärarrummet: EU på schemat
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Lärarrummet

EU på schemat

Avsnitt 13 av 30

Mattias Nylander undervisar i samhällskunskap, historia, internationella relationer och Europakunskap på Sundsgymnasiet i Vellinge. Han är också skolans EU-ambassadör och var en av de som tog initiativet till skolans Europaprofil. Att påstå att han brinner för sitt ämne är ingen överdrift.

 • 2014
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Våra fattiga
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:56
Radio Bildningsbyrån EU

Våra fattiga

Avsnitt 7 av 16

Sändningsår 2009. Antalet fattiga i Europa har ökat dramatiskt. Hur ska EU bekämpa fattigdom och social utestängning? Och hur ser det ut i ett EU-land? Vi besöker Frankrike.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Unionens huvudvärk
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:20
Radio Bildningsbyrån EU

Unionens huvudvärk

Avsnitt 16 av 16

Sändningsår 2009. Moldavien är ett av Europas fattigaste länder, och det politiska läget är kaotiskt. I detta splittrade land, som ligger som en buffertzon mellan EU och Ryssland, träffar vi några av dem som hoppas på en bättre framtid.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Federation eller sönderfall?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:31
Radio Bildningsbyrån EU

Federation eller sönderfall?

Avsnitt 9 av 9

Sändningsår 2014. De senaste årens ekonomiska kris har fått många att bli besvikna på EU och på allt fler håll ropas det på nationella lösningar. Vad innebär det för EU:s framtid?

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Den nya järnridån
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:11
Radio Bildningsbyrån EU

Den nya järnridån

Avsnitt 10 av 16

Sändningsår 2009. Vi möter några av de tusentals flyktingar som försöker ta sig in i EU och några av de som arbetar med att fånga dom.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Är du giftfri?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:08
Radio Bildningsbyrån EU

Är du giftfri?

Avsnitt 5 av 16

Sändningsår 2009. Miljögifter känner inga gränser och ställer stora krav på samarbete inom EU. Hur farliga är egentligen de kemikalier som vi har i våra egna hem?

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Det självspelande pianot
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:16
Radio Bildningsbyrån EU

Det självspelande pianot

Avsnitt 2 av 16

Sändningsår 2009. EU:s inre marknad kan liknas vid ett självspelande piano som får oss européer att dansa i takt. Gemensamma regler tas fram för allt fler områden. Vad får det för konsekvenser?

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Euron, en framgångssaga?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:25
Radio Bildningsbyrån EU

Euron, en framgångssaga?

Avsnitt 4 av 9

Sändningsår 2014. Eurozonen har fortfarande inte återhämtat sig från den ekonomiska kris som inleddes 2009. Ändå söker sig nya länder till samarbetet. Vi besöker Lettland där man sade adjö till den egna valutan lats den 1 januari 2014.

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Pop och politik: EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
53:12
Radio Pop och politik

EU

Avsnitt 3 av 12

Marit Paulsen förklarar vad vi européer har gemensamt och lyssnar på Jan Hammarlund och Ebba Grön. Christer Björkman reder ut hur politik gjort avtryck i schlagerfestivalen.

 • 2009
 • Gymnasieskola
 • Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Världen: EU-väg med förhinder
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
58:05
TV Världen

EU-väg med förhinder

Korridor 8 är ett EU-projekt med problem. Tanken är att ny väg och järnväg ska binda samman Adriatiska havet med Svarta havet. Men projektet har visat sig vara mycket svårt att genomföra.

 • 2008
 • Allmänbildande
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Lag och rätt
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:10
Radio Bildningsbyrån EU

Lag och rätt

Avsnitt 12 av 16

Sändningsår 2009. Vad är EG-rätten, och hur förhåller den sig till våra svenska domstolar?

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Vem bestämmer vad? - somaliska: EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
6:49
TV Vem bestämmer vad? - somaliska

EU

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.

 • 2014
 • Grundskola 7-9
 • Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Vem bestämmer vad? - arabiska: EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
6:49
TV Vem bestämmer vad? - arabiska

EU

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.

 • 2014
 • Grundskola 7-9
Beskrivning
Vem bestämmer vad? - polska: EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
6:46
TV Vem bestämmer vad? - polska

EU

Avsnitt 1 av 4

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.

 • 2014
 • Grundskola 7-9
 • Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Vem bestämmer vad? - pashto: EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
6:49
TV Vem bestämmer vad? - pashto

EU

Avsnitt 1 av 4

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.

 • 2014
 • Grundskola 7-9
 • Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Vem bestämmer vad? - albanska: EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
6:46
TV Vem bestämmer vad? - albanska

EU

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.

 • 2014
 • Grundskola 7-9
 • Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: 28 vägar till jämställdhet?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:23
Radio Bildningsbyrån EU

28 vägar till jämställdhet?

Avsnitt 8 av 9

Sändningsår 2014. Vad kan EU göra för att förbättra jämställdheten i medlemsländerna? En av de saker som påverkar kvinnors möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden är tillgången till barnomsorg. Men om det är ett område som EU kan och bör lagstifta om är inte självklart.

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Gifter känner inga gränser
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:22
Radio Bildningsbyrån EU

Gifter känner inga gränser

Avsnitt 5 av 9

Sändningsår 2014. Miljögifter känner inga gränser och ställer stora krav på samarbete inom EU. Hur farliga är egentligen de kemikalier som vi har i våra egna hem?

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
UR Samtiden - Kris i EU: Säkerhetspolitiska konsekvenser
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
35:09
TV UR Samtiden - Kris i EU

Säkerhetspolitiska konsekvenser

Det pågår en maktförskjutning österut mot Kina och andra delar av Asien. Det amerikanska tillbakadragandet påverkar balansen, liksom EU:s ekonomiska kris. Samtidigt pågår en politisk förtroendekris på många håll inom EU. Björn Fägersten, statsvetare och forskare på Utrikespolitiska institutet, resonerar om vad detta betyder för Sverige, för EU, för Europa och för världen i dag.

 • 2012
 • Högskola
Beskrivning
Skolministeriet: EU-kunskapen på gymnasiet haltar
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:28
Radio Skolministeriet

EU-kunskapen på gymnasiet haltar

Avsnitt 35 av 37

2007 kom Skolverket fram till att undervisningen om EU på gymnasiet inte höll måttet. Sedan dess har miljontals kronor satsats på fortbildning av lärare. Hur väl har satsningarna fallit ut? Vi får följa med 25 utvalda lärare när de besöker EU-parlamentet i Strasbourg.

 • 2010
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Vad hände med klimatpolitiken?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:31
Radio Bildningsbyrån EU

Vad hände med klimatpolitiken?

Avsnitt 6 av 9

Sändningsår 2014. År 2007 antog EU ett klimatpolitiskt program som slog fast att till år 2020 ska koldioxidutsläppen minska med 20 procent, energikonsumtionen minska med 20 procent och andelen förnybara energikällor öka till 20 procent av den totala konsumtionen. Kommer det gå att nå de målen?

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Hur jobbar en parlamentariker?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Bildningsbyrån EU

Hur jobbar en parlamentariker?

Avsnitt 7 av 9

Sändningsår 2014. Europaparlamentet består av 766 ledamöter från EU:s medlemsländer. Parlamentarikerna har många lagförslag att ta ställning till och det är svårt att hinna få grepp om allt. Vi träffar bland andra parlamentarikern och piratpartisten Christian Engström.

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Regionstöd - utveckling eller kosmetik?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:12
Radio Bildningsbyrån EU

Regionstöd - utveckling eller kosmetik?

Avsnitt 8 av 16

Sändningsår 2009. Skillnaderna mellan fattiga och rika delar av EU ska minska med hjälp av regionalstöd. Vi besöker Kalix kommun där flera verksamheter drivs med hjälp EU-stöd.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: På resa till vård
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:21
Radio Bildningsbyrån EU

På resa till vård

Avsnitt 9 av 16

Sändningsår 2009. EU-fördraget ger medborgare inom unionen rätt till vård i valfritt EU-land. Möjligheten har lett till skapandet av ett helt nytt yrke - vårdmäklare.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Smartare, snålare och renare
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:17
Radio Bildningsbyrån EU

Smartare, snålare och renare

Avsnitt 6 av 16

Sändningsår 2009. Enligt EU:s energipolitiska mål ska den totala energiförbrukningen minska med 20 procent, utsläppen av koldioxid minska med 20 procent och andelen förnyelsebar energi öka med 20 procent fram till år 2020. Hur ska dess mål uppnås? Och är de tillräckliga?

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: En pirat i maktens korridorer
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:13
Radio Bildningsbyrån EU

En pirat i maktens korridorer

Avsnitt 14 av 16

Sändningsår 2009. Vi möter representanter från Piratpartiet i såväl Lund som Bryssel, och vi träffar även politiker från andra partier som arbetar med frågor rörande friheten på Internet.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Konjaksförsäljaren som fick en idé
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:15
Radio Bildningsbyrån EU

Konjaksförsäljaren som fick en idé

Avsnitt 1 av 16

Sändningsår 2009. 1950 föddes tanken som skulle förändra Europa för gott. Vi berättar historien om Jean Monnet, den franske tjänsteman som hade makthavarnas öra.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Tjeckisk pilsner eller euro-öl?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
Radio Bildningsbyrån EU

Tjeckisk pilsner eller euro-öl?

Avsnitt 11 av 16

Sändningsår 2009. Slovakien har, till skillnad från Tjeckien, infört euron. Vilket land har gjort det bästa valet?

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - EU:s strategi för Östersjöregionen: EU:s strategi för Östersjöregionen
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
36:24
TV UR Samtiden - EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen baseras på att förbättra miljön, öka välståndet, göra regionen mer tillgänglig och attraktiv, samt trygghet och säkerhet. Christina Skantze, koordinator på Tillväxtverket, förklarar närmare.

 • 2012
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Kor, får och monstertröskor - en bild av EU:s jordbrukspolitik
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:09
Radio Bildningsbyrån EU

Kor, får och monstertröskor - en bild av EU:s jordbrukspolitik

Avsnitt 4 av 16

Sändningsår 2009. Hur fungerar EU:s jordbrukspolitik? Vi träffar lantbrukare som beskriver hur jordbrukspolitiken påverkar dem och experter som ger oss sin syn på jordbruksstödet.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Vem bestämmer vad? - på lätt svenska: EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
6:46
TV Vem bestämmer vad? - på lätt svenska

EU

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.

 • 2014
 • Grundskola 7-9
 • Arbetsmaterial finns
Beskrivning
UR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
1:03:28
TV UR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?

UR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?

EU måste reformeras om det ska finnas någon framtid för unionen, anser Simon Fraser, statssekreterare vid brittiska UD. Han hävdar att de flesta i Storbritannien idag tycker att EU har misslyckats. Vilken roll ska de nationella parlamenten ha inom EU? Inspelat i februari 2014. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

 • 2014
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Plus och minus med fri rörlighet
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:26
Radio Bildningsbyrån EU

Plus och minus med fri rörlighet

Avsnitt 3 av 9

Sändningsår 2014. Den fria rörligheten inom EU har gett oss fler tiggare på gatorna men också mer pengar i välfärdssystemen. I Europa rasar nu hätska diskussioner om huruvida begränsningar bör införas.

 • 2014
 • Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
UR Samtiden - Klimatforum 2011: Vägen till ett koldioxidsnålt EU 2050
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
12:15
TV UR Samtiden - Klimatforum 2011

Vägen till ett koldioxidsnålt EU 2050

Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, berättar att EU sedan länge har antagit skarpa klimatkrav och nu skissar på en plan fram till 2050. Omställningen berör hela energi- och industrisektorn med bland annat nya utsläppsregler som följd.

 • 2011
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: En liten trea med rinnande vatten
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:04
Radio Bildningsbyrån EU

En liten trea med rinnande vatten

Avsnitt 3 av 16

Sändningsår 2009. Hur väl tar EU hand om sina minoritetsgrupper? Agency for Fundamental Rights har gjort en undersökning som visar att den högsta andelen diskriminerade inom EU finns bland romerna.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
I love språk - samtal: Är esperanto lösningen för EU?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
28:03
TV I love språk - samtal

Är esperanto lösningen för EU?

Avsnitt 9 av 12

En väg till riktig gemenskap inom EU skulle kunna vara språket esperanto. Men hur låter det och hur kan man använda det?

 • 2008
 • Lärarfortbildning
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Fri rörlighet på gott och ont
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:06
Radio Bildningsbyrån EU

Fri rörlighet på gott och ont

Avsnitt 13 av 16

Sändningsår 2009. I ett gränslöst Europa blir brottslighet och kriminalitet vanligare och mer brutalt. Hur ska den gemensamma brottsbekämpningen gå till? Och vilka konsekvenser får det för den personliga integriteten?

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
Bildningsbyrån EU: Vinnare och förlorare på en öppen arbetsmarknad
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:04
Radio Bildningsbyrån EU

Vinnare och förlorare på en öppen arbetsmarknad

Avsnitt 15 av 16

Sändningsår 2009. Inom EU har man rätt att arbeta i vilket land man vill. Vi träffar arbetsförmedlare och människor som söker arbete över gränserna.

 • 2009
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Kris i EU: Främlingsfientlighet i krisens spår
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
41:10
TV UR Samtiden - Kris i EU

Främlingsfientlighet i krisens spår

Det är inte i första hand arbetslösheten som gör att främlingsfientliga partier kliver fram, i stället handlar det om hur politiken ser ut. Det säger författaren och journalisten Anna-Lena Lodenius. Ett nytt förändrat, politiskt landskap har vuxit fram där man är mindre lojal mot enskilda partier.

 • 2012
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Hur klarar EU miljöutmaningen Arktis?: IAOOS - klimatspanarna
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
10:41
TV UR Samtiden - Hur klarar EU miljöutmaningen Arktis?

IAOOS - klimatspanarna

I IAOOS-projektet kan forskare följa det arktiska is-, snö- och luftläget i realtid från fyrtio platser i havet, på land och i isen. Observationerna jämförs med satellitmätningar och ger ett underlag för prognoser. Med Christine Provost, forskare vid Pierre och Marie Curie-universitetet i Paris. Arrangör: Franska ambassaden i Sverige.

 • 2011
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Romska rättigheter: EU-medborgare i Sverige och i Europa
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
29:53
TV UR Samtiden - Romska rättigheter

EU-medborgare i Sverige och i Europa

Sunita Memetovic är jurist och romsk aktivist. Apropå tiggeriet på gatorna i Sverige berättar hon vad som gäller för EU-medborgare i Sverige och i Europa. Är det en rättighet att få tigga? Hur länge gäller fri rörlighet inom EU? Hur länge får man uppehålla sig i Sverige? Inspelat den 11 november 2014 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

 • 2014
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Ryssland i dag och i framtiden: Ryssland och EU
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
25:53
TV UR Samtiden - Ryssland i dag och i framtiden

Ryssland och EU

Anke Schmidt Felzmann är forskare vid Utrikespolitiska institutet och föreläser här om Europeiska unionens förhållande till Ryssland efter Rysslands konflikt med Ukraina. Hur har relationen mellan EU och Ryssland förändrats? Inspelat den 13 november 2014. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

 • 2014
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Drömmen om ett enat Europa: Ett öppnare EU - hot eller möjlighet?
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
41:17
TV UR Samtiden - Drömmen om ett enat Europa

Ett öppnare EU - hot eller möjlighet?

EU:s ministerråd är bland det mest hemliga i världen, säger Daniel Naurin, forskare vid Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet. Han reder ut varför vi inte har tillgång till förhandlingsrummen, där kompromisserna mejslas ut.

 • 2013
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Drömmen om ett enat Europa: EU och européerna sedda utifrån
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
34:25
TV UR Samtiden - Drömmen om ett enat Europa

EU och européerna sedda utifrån

Bilden av Europa inifrån och utifrån skiljer sig rejält. Amerikanskan Alexa Robertson, medieforskare och statsvetare vid Stockholms universitet, redogör för hur medier i olika länder uppfattar Europa.

 • 2013
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Drömmen om ett enat Europa: EU och myten om fredsprojektet
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
44:48
TV UR Samtiden - Drömmen om ett enat Europa

EU och myten om fredsprojektet

Om det enade Europas framväxt. Peo Hansen, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, visar hur Europaprojektet bottnar i Suezkrisen 1956.

 • 2013
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Hur klarar EU miljöutmaningen Arktis?: Jakten på Arktis resurser
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
16:28
TV UR Samtiden - Hur klarar EU miljöutmaningen Arktis?

Jakten på Arktis resurser

Arktiska havet är tack vare ett stort istäcke ännu så gott som orört av människan. EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) vill att detta hav ska bli ett marint reservat, eller att det åtminstone ska ingås multilaterala avtal för att skydda ekosystemet. Arrangör: Franska ambassaden i Sverige.

 • 2011
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - Genmodifierade växter - ja eller nej?: Debatt om EU:s gentekniklagar
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
1:30:43
TV UR Samtiden - Genmodifierade växter - ja eller nej?

Debatt om EU:s gentekniklagar

Debatt om GMO och genteknik inom framför allt växter. Medverkande: Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen; Staffan Eklöf, Jordbruksverket; Jan Eksvärd, LRF; Stefan Jansson, Umeå plant science centre; Roland von Bothmer, SLU. Moderator: Henrik Ekman.

 • 2012
 • Högskola
Beskrivning
UR Samtiden - 100 års välfärd - och sen då?: Ett EU-perspektiv på pensionerna
Spelbarhet:
UR.se
Längd:
44:26
TV UR Samtiden - 100 års välfärd - och sen då?

Ett EU-perspektiv på pensionerna

Conny Olovsson, forskare i nationell ekonomi vid Stockholms universitet, berättar om de problem som de europeiska pensionssystemen idag dras med. Efterkrigstidens stora barnkullar, en sjunkande pensionsålder och längre levnadslängd är några av variablerna som resulterar i mindre pengar i pensionssystemen.

 • 2013
 • Högskola
Beskrivning
Visa fler träffar