För föräldrar

Att ha två adopterade barn med diagnos

Kent och Marie har två adopterade barn, Viktoria och Julia som är 26 respektive 20 år gamla. Bägge visade sig med tiden ha funktionsnedsättningar.

Victoria fick diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism när hon var 6 år. Hon klarar inte själv av vardagslivet och bor i ett gruppboende där hon får stöd. Julia har också diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning men är mer självständig.