För föräldrar

Att vara förälder till Calle som har Downs syndrom

Annette och Roger är föräldrar till två barn, varav den äldste är Calle, 18, som har Downs syndrom.

När Calle föddes hade föräldrarna väldigt lite kunskap om barn och diagnoser. De hade stora förväntningar och fick beskedet strax efter förlossning. De pratar om hur man anpassar sig till ett nytt liv för att få familjen att fungera. Allt tar mer tid, och planering och tålamod behövs för att lösa vardagen.