Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Många roller

Föräldrar till barn med autism eller adhd har många roller. I skolan är det vanligt att föräldern får utbilda skolans personal i hur barnet fungerar. Se klippet för att ta del av ett knep som kan vara till hjälp i relationen med skolan.

Kategori: I skolan
29 oktober 2018

Tillbaka till startsidan