För föräldrar

Har unga med adhd lättare att hamna i missbruk?

Lotta Borg Skoglund förklarar att det finns ett samband mellan adhd och skadligt beroende av olika slag. Men forskningen visar att genom rätt stöd och behandling minskas risken till noll. Så genom kunskap går detta att förebygga menar Lotta Borg Skoglund som ger tips på hur man som förälder kan agera för att hjälpa och stötta sin tonåring på bästa sätt.

Programledaren Samantha Coard från serien Superföräldrar samtalar med Lotta Borg Skoglund som är överläkare inom psykiatri, om frågor som tittarna ställt rörande barn med NPF-diagnoser. Lotta Borg Skoglund ger i slutet av programmet tips på vad man som förälder kan göra för att stötta sitt/sina barn.

Diagnoser:

Utmaningar: