För föräldrar

Hur pratar vi med barn om corona?

Foto: Emilia Jimenez-Bergmark

Just nu är det många föräldrar som har sina barn hemma. Det innebär en omställning för alla men för barn med särskilda behov, som t.ex. NPF-diagnos eller annan funktionsvariation, kan det vara extra jobbigt när rutiner bryts. Vi har pratat med Anneli Öhrling, socionom på BRIS, som ger sina bästa tips på hur du som förälder kan hjälpa ditt barn att hantera situationen.

Hur kan man prata med sitt barn om situationen som uppstått i och med coronaviruset?

-Det är svårt för barn att bedöma och sortera nyheter och därför behöver vi vuxna finnas där för att ge trygghet, lagom mycket information, lugn och hopp. Det är viktigt att inte lämna sitt barn ensam med sina tankar eller funderingar. Utgå inte från att barnet är rädd eller orolig för samma saker som dig. Fråga barnet, vad funderar du på? Finns det något som gör dig orolig eller rädd?

 

Ibland vill vi vuxna skydda barn genom att uttrycka oss försiktigt. Beroende på barnets ålder, behov och funktionsnivå behöver vi tänka på att vara tydliga och konkreta. Virus, smitta och karantän är svåra och diffusa begrepp som kan behöva förklaras. Men såklart får vi får aldrig skrämmas. Hjälp barnet att få en känsla av kontroll genom att trygga barnet och ge svar på hens frågor samtidigt som du inger hopp.

 

Anneli Öhrling, socionom BRIS. Foto: Privat

Finns det något särskilt man kan tänka på om man har ett barn med särskilda behov?

-Alla barn är olika och har olika förutsättningar för att fråga och förstå. Barn reagerar också olika, en del blir skrämda, oroliga och upptagna medan andra kanske inte funderar så mycket eller ger så mycket uttryck för sina känslor. Du som förälder känner ditt barn bäst. Fundera över hens behov och förutsättningar, utgå från vad ditt barn brukar behöva och var lyhörd.

 

Om ditt barn behöver hjälp med kommunikation så är en del hjälpta av bildstöd, ”ritprat” eller ”promenadprat”. En del barn trivs inte med samtalsformen sitta ned och prata mittemot varandra. Det blir jobbigt med ögonkontakt och sammanhanget kan kännas jobbigt och pressat. Ibland är det lättare att köra bil, ta en promenad eller nåt som inte känns så krävande och inte kräver blickkontakt.

Hur kan man hjälpa sitt barn att hitta rutiner om hen sköter skolan hemifrån?

-Försök hjälpa barnet att göra det som händer begripligt genom att förklara varför hen inte kan gå i skolan. Du kan t.ex. ta hjälp av bilder eller rita för att svara på barnets frågor.

 

Det kan vara viktigt för alla barn att vardagen får vara som vanligt i såna här situationer. Att upprätthålla eller skapa rutiner och göra saker som en mår bra av är bra. För en del barn blir det extra viktigt att vardagen får vara förutsägbar och trygg. Kanske kan ett enkelt bildstöd eller scheman vara hjälpsamt för att få till rutiner hemma?

Hur kan man hjälpa sitt barn att hantera all information om coronaviruset?

-Hjälp barnet att sortera, just nu är information om corona överallt. Var medveten om att information finns på många ställen t.ex. i bilder på tomma hyllor på tidningsframsidor eller i sociala medier. Svara på frågor men freda också stunder med barnet genom att göra vanliga saker som barnet mår bra av.

 

Om en vill ha information så kan man t.ex. se på Lilla Aktuellt ihop. Var observant på barnets frågor och tankar.

Sammanfattingsvis:

  • Var lyhörd och observant

  • Lugna och trygga

  • Informera och avlasta

  • Inge hopp

  • Försök att behålla vanliga rutiner