Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer

Jakten på dyslexin

Finns det fördelar och styrkor med att ha dyslexi? Och vilka strategier kan man använda för att underlätta sin vardag? Om det handlar den nya serien Jakten på dylsexin.

Autism ur ett barns perspektiv

En animerad film om hur det känns att ha autism, ur ett barns perspektiv. En film att se tillsammans med sitt barn och prata om hur det känns i olika situationer.

Tjejer med adhd eller autism upptäcks senare

Svenny Kopp har forskat länge om flickor med autism/adhd. Hennes studier har visat att även om barn har precis lika mycket symptom, utreds pojkar fem gånger oftare än flickor. Det här får stora konsekvenser för tjejer och deras familjer.
Varför är det såhär och vad behöver göras åt det? Hör Svenny Kopp reda ut.

Vad är adhd?

Christopher Gillberg, professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, reder ut vad som är specifikt för diagnosen adhd.

Är du lärare och möter barn med NPF?

Här har vi samlat tips som kan vara användbara för dig som arbetar inom skolan.

Succéserien Superungar

Serien ger en unik inblick i den stress som är vardag för många familjer. I varje avsnitt tar sig experter an en familj och hjälper barnen med deras specifika utmaningar.

Tim och hans språk

Se vår minidokumentär om Tim och hur det kan vara att leva med språkstörning när man precis börjat högstadiet.

Vad är språkstörning? Forskaren förklarar

Trots att språkstörning är vanligare än adhd, är det många som inte vet vad det är. Kunskapen om diagnosen måste bli större, menar forskaren och logopeden Anna Eva Hallin som förklarar mer i klippet.

Hitta lösningar för en hemmasittare

Vad gör man när barnet blivit en hemmasittare? En mamma samtalar med NPF-poddens experter Bo Hejlskov Elvén och Ulrika Aspeflo och får värdefulla råd.

Hur kan man få kontakten med skolan att fungera bättre?

Elisabeths son ville inte gå till skolan och riskerade att bli en hemmasittare. Här berättar hon om hur hon gjorde för att kommunikationen med skolan skulle bli så bra som möjligt.

Visa mer
Hur kan vi hjälpa dig?