Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Inspiration för skola och pedagoger

Hur utformar man lärmiljöer som är tillgängliga för alla? Här berättar lärare och elever om hur skolan anpassats för elever med särskilda behov.