Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

För skola och pedagoger

Hur utformar vi lärmiljöer som är tillgängliga för alla? Här berättar lärare och elever om hur skolan anpassats för elever med särskilda behov.

På den här sidan finns ett urval av material från UR kring NPF. Klicka här för att gå till UR skola och ta del av mer!