Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Inspiration för skola och pedagoger

Hur utformar man lärmiljöer som är tillgängliga för alla? Här berättar lärare och elever om hur skolan anpassats för elever med särskilda behov.

NPF-anpassad skola

Tugga tugummi på lektionen? Ha keps? Småäta en macka? Källbrinksskolan, en högstadieskola i Huddinge söder om Stockholm, kallar sig “NPF-säkrad”. Men vad innebär det egentligen och vad tycker eleverna? I klippet får vi höra lärare och elever berätta om hur skolan anpassats för elever med särskilda behov.

 

Anpassa klassrummet efter barnets behov

Hur utformar man lärmiljöer som är tillgängliga för alla? Vad kan man som lärare tänka på när det gäller den fysiska miljön i klassrummet? NPF-poddens experter pratar med en lärare om att noggrann planering hör ihop med flexibilitet och ger tips om bl.a. möbler som inte låter, lysrör som inte blinkar och möjlighet att skärma av ytor.

 

Logopedens tips till skolan för barn med språkstörning

Logopeden Julia Andersson möter dagligen barn med språkstörningar. I skolan blir det ofta problematiskt när alla ska lära sig i samma takt. Digitala verktyg i all ära, men passar det alla med språkstörningar? Försök hitta ingångar i och ämnen som intresserar barnet och var visuell i allt, är några av logopedens tips som tillägger att “det vi kan se, stannar kvar”.

 

Utmaningen med flerspråkighet och språkstörningar

Det kan vara svårt för lärare att upptäcka elever med språkstörningar – som innebär att utvecklingen av talet eller språket inte går i den utvecklingshastighet som vi förväntar oss. När eleven dessutom har ett annat modersmål än svenska blir det inte lättare. På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man löst det med specialpedagoger som talar elevens modersmål.

 

Tips för barn som inte vill gå i skolan

Skolpsykologen Susanne Bergström ger fem tips på hur man som förälder, tillsammans med skolan och stödpersoner, kan få sitt barn att komma tillbaka till skolan.

 

Om autism och lärande

Elever med autism har speciella utmaningar och behov. Francesca Happé som är professor i neurovetenskap delar här med sig av några av sina bästa tips för undervisning av elever med autism. Ur programmet Lärlabbet.

 

Anpassa lärmiljö och metoder

Vad kan man göra som lärare när man arbetar med elever som har adhd? Föreläsaren Georgios Karpathakis ger några tips på vad man kan tänka på för att göra arbetet i skolan lättare.

 

Hemmasittarna som återvände

För några år sen upptäckte skolpsykologen Susanne Bergström i Haninge att flera elever i kommunen inte dök upp i skolan. Många visade sig ha NPF-diagnoser och hade en tuff historia bakom sig med många skolbyten och misslyckade försök att få skolmiljön att fungera. Utbildningsförvaltningen i kommunen startade ett “närvaroteam” för att komma till bukt med elevernas frånvaro. I klippet hör vi Susanne berätta om satsningen.

 

Svårt att arbeta i grupp

Vilka krav på samarbetsförmåga kan jag som pedagog ställa på ungdomar som har svårt för att arbeta i grupp? En pedagog frågar NPF-poddens experter, Bo Hejlskov Elvén och Ulrika Aspeflo, hur hon på bästa sätt kan hjälpa sina elever.

 

Öka självkänslan hos eleverna

Att lära sig nya saker kan vara skrämmande om man har adhd. Det är vanligt att man har misslyckats tidigare. Dr Jerome J. Schults ger några tips på skypelänk hur man kan öka självkänsla och förtroendet för både eleverna och läraren när man ska lära ut ny kunskap. Se klippet från Lärlabbet.

 

Lugna elev i affekt

En elev blir arg och tappar kontrollen. Hur återknyter en pedagog kontakt med en elev i affekt? NPF-poddens experter Bo Hejlskov Elvén och Ulrika Aspeflo svarar.