Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer

Förebygg konflikt i klassrummet

Omstart av lektionen, fasta placeringar och att anpassa innehåll är några av de tips du får för att förebygga konflikter.

Att ha en språkstörning

När Tim var fyra år hade han tio ord i sitt ordförråd. En utredning gjordes som visade att han var lika intelligent som jämnåriga men att han hade en språkstörning. Tack vare tidiga insatser med logopeder och en kommun som satsar…

”Hinkmodellen” – lägg beteendet i en hink

Genom att sortera elevens handlingar i ”hinkar” kan du som lärare lättare avgöra vilka konflikter som är viktiga att ta nu, vilka som kan vänta och vilka du kanske kan släppa helt.

När konflikten är igång

Vad gör man när konflikten är igång i klassrummet? Hur kan man agera avväpnande genom samtal? En lärare och en f.d elev om hur man löser konflikter i klassrummet.

Ord om barn med särskilda behov

Podd: Hur kommunicerar pedagoger kring barn med särskilda behov? Vilka ord och uttryck använder vi? Det vi säger speglar attityder. En specialpedagog pratar med NPF-poddens experter

Hur NPF-anpassar man skolmiljön?

Hur kan man anpassa skolmiljön för elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Lärare från Källbrinksskolan har anpassat sin skolmiljö och samtalar med varandra.

Att ta hand om varandra

Det är inte är ovanligt att föräldrarnas relation blir lidande när barnen har NPF. Ofta lägger föräldrarna mycket energi och tid på sina barn. Enligt Britta Lundkvist, coach och beteendevetare, är det viktigt att hitta något eget som fyller på energinivån.…

Hur ska jag räcka till som förälder?

Hur ska jag räcka till? Jag har tre barn som har adhd och autism och den äldsta har en depression. Det är svårt att få dem att fungera ihop. Hör en mamma berätta och få råd av NPF-poddens experter.

NPF-anpassad skola

Tugga tuggummi på lektionen? Ha keps? Småäta en macka? Källbrinksskolan, en högstadieskola i Huddinge söder om Stockholm, kallar sig “NPF-säkrad”. Men vad innebär det egentligen och vad tycker eleverna? I klippet får vi höra lärare och elever berätta om hur skolan…

Anpassa klassrummet efter barnets behov

Hur utformar man lärmiljöer som är tillgängliga för alla? Vad kan man som lärare tänka på när det gäller den fysiska miljön i klassrummet? NPF-poddens experter pratar med en lärare om att noggrann planering hör ihop med flexibilitet och ger tips…

Visa mer
Hur kan vi hjälpa dig?