Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Förebygg konflikt i klassrummet

Omstart av lektionen, fasta placeringar och att anpassa innehåll är några av de tips du får här. Läraren Katarina Åkerman Gustafsson och hennes före detta elev Emil Häggbom delar med sig av sina erfarenheter av att förebygga konflikter.

Utmaningar:
15 februari 2019

Tillbaka till startsidan

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer