Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

”Hinkmodellen” – lägg beteendet i en hink

Genom att sortera elevens handlingar i hinkar kan du som lärare lättare avgöra vilka konflikter som är viktiga att ta nu, vilka som kan vänta och vilka du kanske borde släppa helt. Läraren Katarina Åkerman Gustafsson och hennes fd elev föreläsaren Emil Häggbom om ”hinkmodellen” och hur den hjälpt eleverna.

Utmaningar:
15 februari 2019

Tillbaka till startsidan

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer