Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Lista: frågor en elev med autism ska ha svar på

Skolfrånvaro eller hemmasittande är vanligt bland barn med NPF. Ett sätt att underlätta för barnet är att använda sig av sju frågor som eleven ska få svar på, under alla moment av skoldagen. För barn och unga med autism kan det som för många är enkla vardagssituationer i skolan verka främmande och svåra. Ladda ned listan som PDF här!

Tipsen kommer från en föreläsning av psykolog Malin Khoso – som går att se på UR Skola.

Utmaningar:
Experter:
Diagnoser:
10 maj 2019

Tillbaka till startsidan

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer