Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Utmaningen med flerspråkighet och språkstörningar

Det kan vara svårt för lärare att upptäcka elever med språkstörningar – som innebär att utvecklingen av talet eller språket inte går i den utvecklingshastighet som vi förväntar oss. När eleven dessutom har ett annat modersmål än svenska blir det inte lättare. På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man löst det med specialpedagoger som talar elevens modersmål.

9 januari 2019

Tillbaka till startsidan

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer