Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Kom ihåg-lista för att förebygga utbrott

Hur kan jag som förälder bemöta mitt barn för att förebygga utbrott? Det finns många saker man som förälder kan tänka på i hur man bemöter sitt barn. Att försöka att hålla sig lugn och inte själv få ett utbrott, att förstärka det som barnet gör bra och att ligga steget före är några exempel..
Öppna kom ihåg-listan som PDF

Kategori:
Experter:
Diagnoser:
6 september 2018

Tillbaka till startsidan

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer