För föräldrar

Livet med Nils och hans diagnoser

Mats och Malin har fyra barn tillsammans, varav den äldsta är Nils som har flera diagnoser, bland annat intellektuell funktionsnedsättning.

Föräldrarna berättar om en intensiv resa som började med glada förväntningar och som numera innehåller ett stort mått av acceptans.

Malin låg före i sin förståelse av att Nils avvek lite från det vanliga medan Mats förnekade svårigheterna ganska länge. När diagnosen äntligen kom var Nils sju år gammal och den blev ett viktigt steg för att förstå och senare acceptera.