Hej förälder!

Är du förälder eller vårdnadshavare till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? På den här sajten kan du få tips för att förebygga och hantera utbrott, stötta ditt barn i sociala relationer, skapa struktur, hantera rutiner och annat som kan underlätta vardagen för dig och ditt barn.

På sajten finns också material riktat till dig som möter barn med en NPF-diagnos i ditt yrke.

 

Innehållet på sajten kommer från UR som är en del av svensk public service. UR gör program för dig som vill förstå världen och sänder i SVT och Sveriges radio. Alla UR:s program finns på UR Play.