Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer

Att bemöta barn med NPF

För barn med NPF kan det som för många är vardag i skolmiljön verka främmande och svårt. Psykologen Malin Khoso om hur man som lärare kan möta barn med NPF.

Lista: frågor en elev med autism ska ha svar på

Skolfrånvaro eller hemmasittande är vanligt bland barn med NPF. Ett sätt att underlätta för barnet är att använda sig av sju frågor som eleven ska få svar på, under alla moment av skoldagen.

Förebygg konflikt i klassrummet

Omstart av lektionen, fasta placeringar och att anpassa innehåll är några av de tips du får för att förebygga konflikter.

”Hinkmodellen” – lägg beteendet i en hink

Genom att sortera elevens handlingar i ”hinkar” kan du som lärare lättare avgöra vilka konflikter som är viktiga att ta nu, vilka som kan vänta och vilka du kanske kan släppa helt.

När konflikten är igång

Vad gör man när konflikten är igång i klassrummet? Hur kan man agera avväpnande genom samtal? En lärare och en f.d elev om hur man löser konflikter i klassrummet.

När eleven tappar kontrollen

Hur ska en pedagog få kontakt med en elev i affekt? NPF-poddens experter Bo Hejlskov Elvén och Ulrika Aspeflo svarar.

Öka självkänslan hos eleverna

Att lära sig nya saker kan vara skrämmande om man har adhd. Dr Jerome J. Schults ger några tips på skypelänk hur man kan öka självkänslan och förtroendet för läraren hos eleven.

Svårt att arbeta i grupp

Vilka krav på kan ställas på elever som har svårt för grupparbete? NPF-poddens experter Bo Hejlskov Elvén och Ulrika Aspeflo ger tips till en pedagog hur hon kan stötta sina elever.

Anpassa lärmiljö och metoder

Hur kan man som lärare göra när man undervisar elever som har adhd? Föreläsaren Georgios Karpathakis ger några tips på vad man kan tänka på för att göra arbetet i skolan lättare.

Om autism och lärande

Elever med autism har speciella utmaningar och behov. Francesca Happé som är professor i neurovetenskap delar här med sig av sina bästa tips för undervisning av elever med autism. Ur programmet Lärlabbet.

Visa mer
Hur kan vi hjälpa dig?