För skola och pedagoger

Skola hemma – experterna

Helene Fägerblad, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, delar med sig av konkreta råd och tips.

För lärare som är vana att arbeta nära elever i behov av särskilt stöd kan det vara en utmaning att ens kunna nå dem på distans. Hennes fyra viktigaste punkter är prioritera, avgränsa, tydliggöra och återkoppla. Med på länk är också Magdalena Klein Rosén, svensklärare på gymnasiet i Burlöv. Programledare är Natanael Derwinger.

Situationer :