Barn utvecklar sitt språk i olika takt. Men de flesta barn följer en förväntad utvecklingskurva. Om ett barns språkutveckling är annorlunda eller mycket långsam kan barnet ha en språkstörning. En språkstörning konstateras av en logoped.
Den språkliga förmågan innefattar både tal, språk och kommunikation. Barn med språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera av följande områden:
• Språkförståelse - att förstå betydelsen av meningar, begrepp och instruktioner.
• Ordförråd - att förstå, använda och lära sig ord.
• Grammatik - att sätta samman ord till meningar och använda rätt böjningsformer av ord.
• Uttal - att lära sig uttala alla språkljud.

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. Men de flesta barn följer en förväntad utvecklingskurva. Om ett barns språkutveckling är annorlunda eller mycket långsam kan barnet ha en språkstörning. En språkstörning konstateras av en logoped.
Den språkliga förmågan innefattar både tal, språk och kommunikation. Barn med språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera av följande områden:
• Språkförståelse - att förstå betydelsen av meningar, begrepp och instruktioner.
• Ordförråd - att förstå, använda och lära sig ord.
• Grammatik - att sätta samman ord till meningar och använda rätt böjningsformer av ord.
• Uttal - att lära sig uttala alla språkljud.

7 Augusti 2019

Vad är språkstörning? Forskaren förklarar

Trots att språkstörning är vanligare än adhd, är det många som inte vet vad det är.

7 Augusti 2019

Vad är språkstörning? Forskaren förklarar

Trots att språkstörning är vanligare än adhd, är det många som inte vet vad det är.