För barn och unga

Talkshow för unga om Asperger

Vilka fördomar får man möta som person med Aspergers, och finns det verkligen ett visst sätt att vara på när man har Aspergers syndrom?

Här träffar vi sex unga personer för att prata diagnos, mobbning, superkraft och stereotyper.