Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Svårt med omställningar

Vissa barn har svårt med hastiga omställningar och oplanerade aktiviteter. Om det planerade schemat förändras kan det skapa stor oro för barnet. Se klippet för tips på hur du kan göra om du plötsligt behöver ändra schemat.

Utmaningar:
Oro
Diagnoser:
NPF
11 oktober 2018

Tillbaka till startsidan

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer