Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Tjejer med adhd eller autism upptäcks senare

Svenny Kopp, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, har gjort en studie som visar att tjejer med adhd eller autism upptäcks senare än pojkar. De upptäcks först i vuxen ålder, eller inte alls. Studien visar att även om barn har precis lika mycket symptom, utreds pojkar fem gånger oftare än flickor. Det här får stora konsekvenser för tjejer och deras familjer. Tjejerna går miste om stöd i skolan och andra typer av insatser de skulle ha rätt till. Det påverkar ofta deras självförtroende och kan bidra till ökad ångest och depressioner. Varför är det såhär och vad skulle behövas göras? Hör Svenny Kopp reda ut.

Utmaningar:
Diagnoser:
Övrigt:
8 mars 2019

Tillbaka till startsidan

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer