För föräldrar

Tjejers autism/adhd upptäcks senare

Svenny Kopp, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, har gjort en studie som visar att tjejer med adhd eller autism upptäcks senare än pojkar. De upptäcks först i vuxen ålder, eller inte alls.

Studien visar att även om barn har precis lika mycket symptom, utreds pojkar fem gånger oftare än flickor. Det här får stora konsekvenser för tjejer och deras familjer. Tjejerna går miste om stöd i skolan och andra typer av insatser de skulle ha rätt till. Det påverkar ofta deras självförtroende och kan bidra till ökad ångest och depressioner. Varför är det såhär och vad skulle behövas göras? Hör Svenny Kopp reda ut.

Om Svenny Kopp

Svenny Kopp är specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hon har sedan 90-talet arbetat som överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), och på avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. För närvarande deltidsarbetar hon som vuxenpsykiater på Stenblommans vårdcentral i Kungsbacka. Svenny Kopps forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter. 1999-2001 var Svenny Kopp projektansvarig för ”Flickprojektet” en omfattande klinisk undersökning av flickor med ADHD, autismspektrumstörning och Tourette syndrom. År 2010 disputerade hon i ämnet på avhandlingen ”Girls with Social and/or Attention Impairments”. Hösten 2015 påbörjades en uppföljningsstudie av Flickprojektet. Denna studie beräknas pågå i tre år (med intervjuer av 100 kvinnor och 60 kontroller samt databearbetning). Kvinnorna är nu mellan 18 och 34 år.