Oplanerade aktiviteter

Vissa barn har svårt med hastiga omställningar och oplanerade aktiviteter. Förändring av schemat kan skapa oro. Se klippet för tips!