För föräldrar

Vad är en språkstörning?

Lotta Borg Skoglund förklarar att en språkstörning kan innebära att barnet har en svårighet i språkutvecklingen. Hon ger flera tips på vad man som förälder kan göra för att stötta sitt barn.

Programledaren Samantha Coard från serien Superföräldrar samtalar med Lotta Borg Skoglund som är överläkare inom psykiatrin, om frågor som tittarna ställt rörande barn med NPF-diagnoser. Lotta Borg Skoglund ger i slutet av programmet tips på vad man som förälder kan göra för att stötta sitt/sina barn.

Diagnoser: