För föräldrar

Vad är skillnaden mellan tics och Tourettes?

Lotta Borg Skoglund beskriver Tourettes som ett paraplybegrepp där det ingår olika former av tics, som kan vara motoriska.

Programledaren Samantha Coard från serien Superföräldrar samtalar med Lotta Borg Skoglund som är överläkare inom psykiatri, om frågor som tittarna ställt rörande barn med NPF-diagnoser. Lotta Borg Skoglund ger i slutet av programmet tips på vad man som förälder kan göra för att stötta sitt/sina barn.