För föräldrar

Vad är skillnaden på Asperger och ”vanlig” autism?

Lotta Borg Skoglund berättar att man numera inte pratar om Asperger och istället pratar om olika grader av autism.

Programledaren Samantha Coard från serien Superföräldrar samtalar med Lotta Borg Skoglund som är överläkare inom psykiatri, om frågor som tittarna ställt rörande barn med NPF-diagnoser. Lotta Borg Skoglund ger i slutet av programmet tips på vad man som förälder kan göra för att stötta sitt/sina barn.