För föräldrarFör skola och pedagoger

Vad är språkstörning? – tigrinja

Trots att språkstörning är vanligare än adhd, är det många som inte vet vad det är

Internationella studier visar att omkring två elever i varje klass uppfyller kriterierna för språkstörning men många elever går under radarn och upptäcks betydligt senare än de borde. Kunskapen om diagnosen måste bli större, menar forskaren och logopeden Anna Eva Hallin som förklarar mer i klippet.

«ጸገም ምርዳእ ቋንቋ» ማለት እንታይ ማለት እዩ፧ እቲ ተመራማሪ ከምዝገለጾ

ጸገም ምርዳእ ቋንቋ ካብ ADHD ንላዕሊ ልሙድ እዩ፣ ይኹን’በር ብዙሓት ሰባት እንታይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣይፈልጥዎን እዮም። ዓለምለኻዊ መጽናዕትታት ከምዘርእይዎ ኣብ ነፍስወከፍ ክፍሊ ብማእከላይ ክልተ ተመሃሮ ናይ DLD መምዘኒታት የማልኡ እዮም፣ ይኹን’በር መብዛሕትኦም ከይተፈልጡ ይጸንሑ፣ እዚ ማለት እቲ ጸገም ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ጸኒሑ ይፍለጥ ማለት እዩ። ተመራማሪትን ናይ ዝርርብ-ቋንቋ ናይ ስነ ሕማም ምህርቲ ኣና አቫ ሃሊን (Anna Eva Hallin) ኣብቲ ክሊፕ ኣጸቢቃ ከምእትገልጾ፣ ኣፍልጦ ናይቲ ምርመራ ክዉስኽ ከምዘለዎ ትገልጽ።

Diagnoser:

Experter: