Tips och inspiration för föräldrar

Menu open Menu close

Var på adhd-skalan ligger du?

Var går gränsen för ”normalt” när det handlar om beteenden som t.ex. koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet? Överläkaren Anders Hansen resonerar kring bilden av vad som är inom normalspektrat och hur samhället ser på diagnosen adhd. ”Vi är alla olika och vi ska vara olika”, säger han.

Se klippet för att få en tankeställare kring diagnostisering av adhd.

Experter:
Diagnoser:
Övrigt:
22 november 2018

Tillbaka till startsidan

Hur kan vi hjälpa dig?

Stäng

Visa resultat

Hur kan vi hjälpa dig?

Mitt barn kämpar med...

Beteenden/Utmaningar

Situationer