Öka dina elevers skrivstyrka med Clara Henry, Johanna Frändén och Nadim Ghazale!

Anmäl din klass till UR:s skrivaktivitet Tio sätt att träna skrivstyrka

I en vanlig klass finns elever med helt olika förutsättningar, behov och intressen för det formella skrivandet. Vi är övertygade om att de alla kan bli bättre skribenter och få ökad skrivstyrka – med rätt träning.

 

Därför erbjuder vi alla sjundeklassare att träna skrivstyrka tillsammans med författaren och programledaren Clara Henry, sportjournalisten Johanna Frändén och polisen Nadim Ghazale. Clara, Johanna och Nadim har gjort tio stycken skrivutmaningar som du hittar här: ur.se/skrivstyrka

 

Aktiviteten heter Tio sätt att träna skrivstyrka. Anmäl din klass senast 12 november! 

Video

Vad är Tio sätt att träna skrivstyrka?

På sidan ur.se/skrivstyrka finns tio olika skrivutmaningar i videoform som går ut på att dina sjundeklassare ska hjälpa Clara, Johanna och Nadim med olika skrivproblem.

 

Med dessa skrivutmaningar får dina elever öva sig i förmågan att skriva objektivt, få en röd tråd i texten, variera meningar, skriva nyanserat med mera. Kort sagt – förmågor som gör att eleverna får ökad skrivstyrka.

 

För att det ska vara extra roligt att öva skrivstyrka finns ett pris: en hel dags skrivinspiration när Clara, Johanna och Nadim besöker den vinnande klassens skola. 

Bild

ikon tyngdlyftare

Hur går det till?

Är det en tävling i skrivande? Både ja och nej.

 

I aktivitetens första fas skickar du inte klassens lösta skrivutmaningar till UR. Du håller bara koll på vilka utmaningar du gör med eleverna – och vilka skrivstyrkor ni därmed övar. Låter det krångligt? Det är det inte!

 

Du håller koll på vilka utmaningar ni gör genom att använda en mall där du kryssar i vad ni övat och hur mycket. På så sätt kan ni följa er egen resa mot ökad skrivstyrka. I mallen ser du vilka förmågor de olika utmaningarna omfattar och ungefär hur lång tid de tar.

 

Eleverna kommer få utmanas i att skriva egna texter som referat, hyllningstext och resonerande text, men också i att förbättra befintliga texter och att ge tips på vad man ska tänka på för att framstå som formell eller objektiv i sitt skrivande. Du bestämmer själv om du vill att eleverna ska skriva enskilt eller i grupp och på vilket sätt du vill bedöma eller ge återkoppling på elevernas texter. Om du och din klass gör alla 10 utmaningar så beräknar vi att det tar cirka 19-26 timmar. Ni behöver inte göra alla utmaningar.

 

När du känner att ni har tränat er tillräckligt mycket i skrivstyrka så går du in på ur.se och kryssar i det färdiga formuläret där och beskriver dina elevers utvecklingsresa genom att motivera varför just de ska få en skrivinspirationsdag.

 

Med motiveringen och er träning som grund väljer vi på UR ut de klasser som går vidare till nästa fas: att tillsammans skriva en argumenterande text om varför det är så viktigt att träna skrivstyrka.

 

Den klass som vi bedömer har skrivit den bästa texten vinner inspirationsdagen.

Tidsplan för aktiviteten

I mitten av oktober publiceras skrivutmaningarna på ur.se.

 

12 november 2020: anmälningstiden avslutas. UR kommer bara bedöma formulär från klasser som anmält sig. Givetvis är inte anmälan bindande på något sätt. Det kostar heller inget att delta. Om du vill anmäla flera klasser, anmäl dem var för sig. Tänk på att du även kommer redovisa deras utvecklingsresa var för sig och skriva olika motiveringar för de olika klasserna. 

15 januari 2021: Aktivitetens första fas avslutas.

22 januari 2021: UR meddelar vilka som går vidare.

12 februari 2021: Aktivitetens andra fas avslutas.

Vecka 10: UR meddelar vinnare.

 

Skrivinspirationsdagen äger rum under våren 2021, beroende på hur pandemin utvecklar sig. Skrivinspiratörerna har endast möjlighet att resa inom Sverige. 

Bild

ikon med kalender

Skrivstyrka på UR Play