LedarskapNy klass

Alla kan bli en bra ledare i klassrummet!

Nyckeln till ett bra ledarskap i klassrummet. Marcus Samuelsson ger sina bästa tips hur du kan skapa rutiner som leder trygghet och tillit hos eleverna och hur du kan jobba med din egen placering istället för rösten.

Marcus Samuelsson, Professor i pedagogik, har studerat hur extra skickliga lärare jobbar med sitt ledarskap. Marcus menar att alla kan bli bra ledare, men det gäller att reflektera över sitt ledarskap och medvetet träna sina förmågor kopplade till ledarskap. Våga bjud in en kollega i klassrummet så kan du få feedback på ditt ledarskap.