AnpassningarLärarmentorernaNy klass

Anpassningar som hjälper flera

Många av de anpassningar som hjälper elever i behov av stöd är också bra för hela klassen, menar mellanstadielärarna Carro och Sophie. De använder bland annat stödstrukturer och checklistor vid friare skrivuppgifter.

Hjälp eleverna att jobba självständigt

Vid friare uppgifter kan det hjälpa eleverna att använda checklistor där moment kan bockas av. Carro och Sophie använder också stödstrukturer som ger fler elever möjligheten att jobba mer självständigt. Stödstrukturer för en skrivuppgift kan till exempel innehålla/bestå av begrepp, formuleringar samt mallar med olika texttyper.

Matcha uppgiften med eleven

Vid de flesta uppgifter frågar Carro och Sophie sina elever hur de vill jobba, eftersom många elever själva vet hur de bäst presterar. Kanske vill en elev använda en mini-white board istället för skrivbok eller filma in när de högläser sin text istället för en skriftlig inlämning. Genom att låta eleverna vara kreativa i sina lösningar ger det fler elever möjligheten att klara uppgiften, menar Carro och Sophie.