PODDStress

Hur vet man som lärare när man är ”good enough”?

Lärarcoach Annica Gärdin handleder Emma, gymnasielärare, som funderar på hur hon ska kunna veta när hon är tillräckligt bra. Hon berättar om sin arbetssituation som bygger på entusiasm, men även stress och krav. Hur vet man som lärare när man är good enough?