LärarmentorernaLedarskapRelationer

Bli en bättre ledare på två minuter

Martin Fernström jobbar med relationellt ledarskap med sina elever. Han liknar det vid insättningar och uttag. Insättningar är beröm och pepp som du ger till eleverna och uttag är när du tillrättavisar dem. Enligt Martin så ska insättningarna vara minst tio gånger så många som uttagen för att skapa goda och tillitsfulla relationer i klassrummet.