RelationerVerktygslåda

Förebygg och stoppa mobbning

Stoppa mobbning och kränkande beteende

Skolpsykolog Sadri Behzadmehr ger råd kring hur du som lärare kan jobba förebyggande när det gäller mobbning och kränkningar. Han berättar även om hur du kan gå till väga för att stoppa mobbning, om den trots förebyggande arbete uppstår.