LärarmentorernaLedarskaplektionsuppläggPlanering

Få in formativ bedömning i din planering

Med matteläraren Tommy Lucassis tre knep får du in formativ bedömning i din planering på ett enkelt sätt!

Steg 1: Utgå från målet

Planera noga för vilket mål som du och dina elever ska nå för att veta hur du ska utforma aktiviteterna eleverna ska jobba med på lektionerna.

Steg 2: Planera in feedback

Till varje aktivitet planerar du hur feedbacken ska ske. Ska de få feedbacken av sina klasskompisar, för att jämföra och lära sig av varandra? Eller ska du visa tidigare elevarbeten för att öka förståelsen av vad som är kvalitet? Det viktiga är att planera in tid för att plugga eller fördjupa sig innan de kan gå vidare med sitt arbete.

Steg 3: Vad ska dokumenteras

Bestäm hur eleverna ska dokumentera feedbacken, sina behov och sin utveckling. När allt finns dokumenterat blir det din ryggrad inför betygsättningen.