Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven : Att föra en diskussion framåt

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: ”I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.” Här kommer tips och exempel för att lättare förstå vad kunskapskraven innebär och hur eleverna kan tänka för att förstå dem bättre.