Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven – att utveckla ett resonemang

Vad menas med att utveckla ett resonemang och hur definieras det enligt kunskapskraven för svenska i årskurs nio? Här får du tips och exempel för att förstå kunskapskraven bättre!