LärarmentorernaLedarskapRelationer

Gör mentorskapet lättare

Gymnasieläraren Emma Unnersjö får sina elever att förstå vad som bedöms genom engagerande feedback och tillitsfulla relationer.

Gymnasieläraren Emma Unnersjö har tre utgångspunkter för att hjälpa sina elever att bli mer självgående. Ett sätt, är göra dem trygga och säkra på hur man tar kontakt med annan skolpersonal.

På högskolor och universitet finns inga mentorer, så under gymnasiet anser Emma att det är viktigt att lära eleverna att klara sig själva.

Skapa reflektion

Låt eleverna reflektera över en uppgift som de varit nöjda med. Be dem sedan fundera över vilka förutsättningar som fanns för att det skulle bli så. På det sättet lär sig eleverna sina förutsättningar för att nå sina mål.

Gå inte elevernas ärenden

Gå inte i fällan att framföra klagomål eller önskemål till lärare eller rektorer åt dina elever. Men utgå inte heller från att eleverna vet hur man gör. Elever behöver tränas i att kontakta andra vuxna.

Du är lärare, inget annat

Hänvisa alltid dina elever till den person ärendet gäller. Ta hjälp av andra professioner på skolan i frågor som inte rör din lärarroll.