LärarmentorernalektionsuppläggPlanering

Få koll på grovplaneringen med Amandas mall

Amanda har utformat en tydlig mall för sin grovplanering av läsåret. Följer hon även dessa tre punkter får hon mer tid över i slutänden!

Amandas tre punkter för grovplaneringen

För att undvika att stress inför kommande arbetsbelastningen ska lamslå kroppen i början av en ny termin, så har Amanda tre punkter hon bockar av i sin planering. Den första punkten är egentligen något Amanda gör innan hon går på ledighet inför ny termin. Hon ser då till att ta fram alla läroböcker, kopierar underlag och gör allt det som kommer behövas de två första veckorna efter ledigheten. Det är viktigt för Amanda att komma tillbaka till en färdig plan tills semesterhjärnan avaktiverats.

 

Den andra punkten är att sätta sin grovplanering för läsåret. För Amanda är det enklast att börja med att följa skolans årshjul i planeringen – såsom när bedömning/betyg ska sättas, när det är dags för utvecklingssamtal eller föräldramöte, nationella prov eller kartläggningar.

 

Efter att Amanda planerat in hur skolans allmänna åtaganden kommer påverka hennes grovplanering så kan hon börja fördela sin egen undervisning tidsmässigt under terminen. Här är det viktigt för Amanda att ta hänsyn till det som tar tid från hennes egen undervisning. Det är alltså viktigt att även planera in förberedelsetiden för till exempel utvecklingssamtalen, och planera in en enklare undervisning då.